Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1447
Дата рассмотрения: 12.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 35 Конституції України кожному гарантується право на свободу світогляду та віросповідання. При цьому, у частині третьої статті 3 Закону України "Про свободу совісті і релігійні організації" закріплено право батьків або осіб, які їх замінюють, за взаємною згодою виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Таке право закріплюється також і у статті 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права та статті 18 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права, до яких приєдналась Україна. Відповідно до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права право батьків на виховання своїх дітей відповідно до власних переконань включає і право обирати для своїх дітей не тільки запроваджені державними властями школи, а й інші школи, що відповідають тому мінімуму вимог щодо освіти, який може бути встановлено чи затверджено державою.

Однак на теперішній час це право не забезпечено законодавчо. На практиці віруючі батьки не мають можливості надавати своїм дітям позашкільну, загальну середню чи вищу освіту, яка б відповідала їхньому світогляду і релігійним переконанням. Надання можливості релігійним організаціям (тобто фактично громадянам України, об'єднаним у релігійні організації) створювати світські навчальні заклади, в яких поряд з викладанням навчальних дисциплін державного освітнього стандарту буде здійснюватись моральне виховання на основі релігійних цінностей, дозволить виростити в Україні не тільки освічених і свідомих, але й високоморальних і високодуховних громадян, що безумовно сприятиме духовному піднесенню і оздоровленню української нації.

При цьому мова не йде про релігійну освіту чи підготовку священнослужителів, але про право релігійних організацій, нарівні з іншими суб'єктами права, зокрема громадськими організаціями, засновувати світські навчальні заклади для загальної освіти осіб, що в них навчатимуться. Діяльність вказаних навчальних закладів та їх кадрове забезпечення звершуватиметься відповідно до Закону України "Про освіту" та інших відповідних нормативних актів, нарівні з навчальними закладами, заснованими іншими суб'єктами права, зокрема що стосується викладання предметів інваріативної складової та передбаченого законодавством порядку державного ліцензування та акредитації.

Слід зауважити, що зазначені законодавчі зміни не порушують конституційний принцип відокремлення релігійних організацій від держави, а школи - від церкви, оскільки, вочевидь, що саме державна система освіти має бути відокремленою від церкви, що не позбавляє релігійні організацій права мати та засновувати недержавні навчальні заклади. Цей висновок підтверджує і досвід країн західної демократії, де поряд з існуванням подібного принципу релігійним організаціям на законодавчому, а в деяких випадках і на конституційному, рівні дозволено засновувати світські загальні середні, вищі та інші навчальні заклади (наприклад, у Франції, Німеччині, США).

Крім цього, надання релігійним організаціям права засновувати світські навчальні заклади не порушує принципи незалежності освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій, а також наукового та світського характеру освіти (ст. 6 Закону України "Про освіту"), оскільки законопроект передбачає зрівняння релігійних організацій у правах з громадськими організаціями та приватними особами, які є суб'єктами права заснування світських навчальних закладів.

Необхідність зазначених змін підтримується Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, до складу якої входить до 95 відсотків релігійних організацій України, зокрема Українська православна церква, Українська православна церква Київського патріархату та Українська греко-католицька церква, про що ВРЦіРО неодноразово наголошувала у зверненнях до Президента України, Прем'єр-міністра України, керівництва Верховної Ради України та лідерів депутатських фракцій.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Метою запропонованого законопроекту є забезпечення конституційного права віруючих батьків або осіб, що їх замінюють, на виховання своїх дітей відповідно до своїх власних релігійних переконань та вдосконалення відповідного законодавства.

Поряд з цим, зазначені законодавчі зміни сприятимуть зміцненню моральних і духовних цінностей у підростаючого покоління, прищепленню толерантного і гуманного відношення до інших, пропаганди здорового способу життя, а також дозволить запобігати руйнівному впливу алкоголізму, наркоманії, насилля і жорстокості, яким оточені в нинішній час підлітки та молодь.

Такі цілі будуть досягнуті шляхом надання релігійним організаціям права створювати світські навчальні заклади різних форм і рівнів акредитації, в яких діти і молодь окрім якісної освіти на рівні державних стандартів зможуть отримати високоморальне виховання на основі релігійних цінностей.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 18 Закону України "Про освіту", до статті 27 Закону України "Про вищу освіту", до статті 20 Закону України "Про професійно-технічну освіту", до статі 11 Закону України "Про загальну середню освіту", до статті 16 Закону України "Про дошкільну освіту", до статті 14 Закону України "Про позашкільну освіту", які передбачають визнання релігійних організацій суб'єктами права заснування світських навчальних закладів різних форм і рівнів акредитації.

Також пропонується внести зміни до частини четвертої статті 18 Закону України "Про освіту", якою визначається, що потреба в навчальних закладах, заснованих релігійними організаціями, та їх мережа визначається органами управління відповідних релігійних організацій - засновників.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Згадані правовідносини регулюються нормами Конституції України, Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про професійно-технічну освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про дошкільну освіту" та Закону України "Про позашкільну освіту".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Крім цього, виходячи з міжнародного досвіду, законопроект навіть сприятиме зменшенню видатків на освітні програми та функціонування закладів освіти з Державного та місцевих бюджетів, оскільки релігійні організації власним коштом будуть забезпечувати належні умови для освіти значної кількості дітей та молоді.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття запропонованих змін створить правові механізми для реалізації права на свободу світогляду та віросповідання, яке зокрема передбачає право віруючих батьків надавати своїм дітям якісну освіту в навчальних закладах, заснованих релігійними організаціями, з релігійно-визначеною системою виховання. Законопроект своїми наслідками матиме зростання кількості дітей та молоді з високими моральними якостями і духовними цінностями, що загалом сприятиме оздоровленню і духовному відродженню українського суспільства.

 

Народні депутати України:

П. Я. Унгурян

Л. М. Гриневич

В. Є. Єленський

Опрос