Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содержания охранных зон

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1414
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утримання охоронних зон"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Внесення змін до деяких законодавчих актів України, запропонованих у законопроекті, які стосуються утримання охоронних зон об'єктів енергетики магістральних та промислових трубопроводів, обумовлено необхідністю приведення лісового та земельного законодавств у відповідність до положень Законів України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", "Про трубопровідний транспорт" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" від 16 листопада 2002 N 1747.

З цією метою автори законопроекту пропонують включити норми, які регламентують повноваження суб'єктів господарювання, що займаються розподілом, транспортуванням і постачанням газу та електроенергії, здійснюють проектування, будівництво та ремонт підземних і наземних газопроводів, а також визначають дії лісокористувачів та власників (орендарів) земельних ділянок щодо охоронних зон об'єктів енергетики, магістральних та промислових трубопроводів.

Крім того, ініціатори права законодавчої ініціативи вважають, що з метою створення умов для попередження виникнення аварійних ситуацій та забезпечення підтримання у належному стані самосійних чагарників та дерев (насаджень) у межах просік, які прокладені згідно з проектами будівництва об'єктів енергетики, магістральних трубопроводів й підвідних, розподільчих газопроводів та споруд на них, є доцільним дозволити здійснювати їх видалення без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісів.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Мета законопроекту полягає у створенні можливості попередження виникнення аварійних ситуацій, упорядкуванні отримання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів при здійсненні робіт в охоронних зонах об'єктів енергетики, магістральних та промислових трубопроводів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Запропоновані законопроектом зміни до Земельного кодексу України та Лісового кодексу України спрямовані на упорядкування дій суб'єктів господарювання та лісокористувачів і власників (орендарями) земельних ділянок в охоронних зонах об'єктів енергетики, магістральних та промислових трубопроводів. З цією метою пропонується внести такі зміни, зокрема:

1. У Земельному кодексі України:

у статті 73:

у частині першій після слів "земельні ділянки, надані під", "наземні споруди підземних" доповнити відповідно словами "підземні", "наземних і надземних";

у частині другій після слів "підземних трубопроводів" доповнити словами "та наземних споруд підземних, наземних і надземних трубопроводів";

у статті 76:

частину третю викласти в такій редакції:

"Уздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі та навколо трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв установлюються охоронні зони".

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Порядок користування землями енергетики, встановлення спеціальних зон енергетичних об'єктів та їх правовий режим визначається законом"

2. У Лісовому кодексі України:

статтю 70 доповнити новою частиною такого змісту:

"Видалення самосійних чагарників та дерев (насаджень) у межах просік, які прокладені згідно з проектами будівництва повітряних та кабельних ліній електропередачі, магістральних трубопроводів й підвідних, розподільчих газопроводів та споруд на них, з метою підтримання їх у належному стані здійснюється без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісів";

доповнити новою статтею 1021 такого змісту:

"Стаття 1021. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках в охоронних зонах об'єктів енергетики, магістральних трубопроводів та газорозподільних мереж

Охорона, захист, використання та відтворення лісів на земельних ділянках в охоронних зонах об'єктів енергетики, магістральних трубопроводів та газорозподільних мереж здійснюються в порядку, встановленому Законами України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів", "Про трубопровідний транспорт", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", цим Кодексом та іншими актами законодавства України".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", "Про трубопровідний транспорт", інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утримання охоронних зон" дозволить привести вимоги чинних законодавчих актів до вимог Законів України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", "Про трубопровідний транспорт" з метою упорядкування дій суб'єктів господарювання та лісокористувачів і власників (орендарями) земельних ділянок в охоронних зонах об'єктів енергетики, магістральних та промислових трубопроводів.

 

Народні депутати України

Опрос