Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего в зонах наблюдения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1395
Дата рассмотрения: 11.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно з положеннями Закону України від 8 лютого 1995 року N 39/95-VI "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", який є основоположним у ядерному законодавстві, населення територій, на яких розміщуються ядерні установки, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності цих об'єктів, яка здійснюється за рахунок надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Законом України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження підприємств по видобуванню уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" N 1565-VI, запроваджено збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (далі - Збір).

Відповідно до положень статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" кошти від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, спрямовуються у вигляді субвенції із спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів бюджетів обласних, районних, міських рад монофункціональних міст.

За рахунок коштів зазначеної субвенції виконуються заходи з реконструкції, капітальний та поточний ремонти закладів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, житла, зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів, комунальних мереж водопостачання та водовідведення, доріг та тротуарів, проведення культурних, освітніх та оздоровчих заходів для населення, оздоровлення персоналу.

Згідно зі статтею 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

На сьогодні в Україні актуальним є питання необхідності реформування медичної галузі і одним із шляхів реформування є впровадження дієвої страхової медицини. Тому запровадження медичного страхування в рамках соціально-економічної пільги для найбільш незахищених верств населення повністю відповідає реаліям часу і світовому досвіду.

У зв'язку з цим, законопроектом пропонується збільшити розмір соціально-економічної компенсації ризику для населення, що проживає в зоні спостереження з одного до двох відсотків та забезпечити найбільш вразливі категорії населення (діти, інваліди і пенсіонери) медичним страхуванням з метою отримання останніми доступу до якісного медичного обслуговування.

Програма страхування буде включати забезпечення безкоштовними медичними послугами (цілодобовий та денний стаціонар), безкоштовними медикаментами і витратними матеріалами, надання швидкої медичної допомоги, лікування злоякісних новоутворень, туберкульозу, цукрового діабету тощо.

Впровадження медичного страхування на територіях зон спостереження вітчизняних АЕС зменшить радіофобію серед жителів цих територій, а також стане пілотним проектом в рамках реформи медичного обслуговування.

Україна є учасницею міжнародно-правових домовленостей, Конвенцій, зобов'язань, зокрема, в частині забезпечення остаточної відповідальності за безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом, що покладається на державу.

З метою врегулювання питання зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах, законопроект додатково включає до об'єктів справляння Збору експлуатуючі організації ядерних установок, які призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах, встановлює ставку збору та її сплату при передачі на ВЯП зберігання.

Законопроектом пропонується покращити умови життєзабезпечення та життєдіяльності сільського населення, яке проживає в 30 кілометровій зоні атомних станцій, зокрема, збільшити пільгові обсяги споживання електричної енергії. Такий крок стане суттєвим стимулюючим механізмом для розвитку сіл, території яких знаходяться в районі діяльності ядерних установок загальнодержавного значення в частині забезпечення механізації праці, розвитку виробництва та сплати житлово-комунальних послуг.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою розробки законопроекту є покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населенню, що проживає в зоні спостереження ядерних установок.

Законопроект розширює поняття "соціально-економічна компенсація ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження" включаючи до нього забезпечення медичним страхуванням дітей, інвалідів та пенсіонерів. У зв'язку з цим передбачено збільшення розміру збору для експлуатуючих організацій ядерних установок на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на один відсоток від обсягу реалізації електроенергії, що виробляється за звітний період.

Законопроект додатково включає до об'єктів справляння Збору експлуатуючі організації ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах та встановлює ставку збору в розмірі, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. N 352 "Про затвердження Порядку справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження", а саме:

для експлуатуючих організацій ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах у розмірі 45 гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі;

для експлуатуючих організацій ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах на території зони відчуження та державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електрична станція" у розмірі нуль гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі".

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" в зоні відчуження забороняється постійне проживання населення. Розміри зони спостереження спеціалізованих сховищ зі зберігання відпрацьованого ядерного палива, не виходять за межі зони відчуження, де відсутнє постійно проживаюче населення. Відповідно з цим, законопроектом встановлено, що для експлуатуючих організацій ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах на території зони відчуження та державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електрична станція", ставка збору за зберігання відпрацьованого ядерного палива встановлена у розмірі нуль гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі.

Так, наприклад, щорічна вартість послуг з вивезення відпрацьованого ядерного палива на переробку, як мінімум в 3 рази більше вартості його зберігання у пристанційному сховищі ВП "Запорізька АЕС".

Законопроект також передбачає збільшення на 50 відсотків (до встановленої норми) норм щодо пільгових обсягів споживання електричної енергії населенням, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, для сільського населення, яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Через збільшення розміру соціально-економічної пільги, з метою її більш ефективного і цільового використання пропонується змінити існуючий алгоритм розподілу коштів за цією пільгою у наступному порядку.

Один відсоток коштів, отриманих від реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період (без урахування податку на додану вартість):

обласні бюджети - 25 відсотків, бюджети районів та міст обласного підпорядкування зон спостереження (за винятком монофункціональних міст - супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд) - 55 відсотків, бюджети монофункціональних міст - супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд - 20 відсотків. Запропонований розподіл коштів дає можливість їх спрямування у адресному порядку для населення, яке проживає в зонах спостереження.

Інший один відсоток коштів, отриманих від реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період (без урахування податку на додану вартість) - на забезпечення медичним страхуванням дітей, інвалідів та пенсіонерів, що проживають на територіях зон спостереження, і розподіляється між бюджетами районів, міст обласного підпорядкування, монофункціональних міст-супутників ядерних установок пропорційно кількості проживаючих дітей, інвалідів та пенсіонерів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Водночас передбачається, що кошти за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах зараховуються до бюджетів монофункціональних міст-супутників ядерних установок, де розташовані ядерні установки, за процедурами, встановленими цим Законом.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері є:

Конституція України від 28 червня 1996 року;

Закон України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР;

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27 лютого 1991 року N 791а-XII;

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Закону не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України. Законопроект дозволить більш раціонально використати кошти від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, а також підвищить рівень їх використання.

Збільшення розміру збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 1 відсоток (що при поточних тарифах і обсягах промислового виробництва АЕС та сплаті від передачі на зберігання ВЯП становитиме близько 184 млн. грн.) призведе до збільшення рівня оптової ринкової ціни електроенергії лише в межах 0,15 %, тому тариф для споживачів різних категорій та розміри перехресного субсидіювання населення фактично не зміняться і залишаться на тому ж рівні, що склалися на сьогодні.

Кількість населення, яке проживає на територіях зон спостереження, становить 819,13 тис. чоловік. Враховуючи загальну кількість дітей, інвалідів та пенсіонерів 392,5 тис. чоловік, медична страховка розраховується виходячи з суми 178,506 млн. грн. (1 % від загального обсягу реалізації електроенергії, що виробляється АЕС). Це становить 454,79 грн. на рік страхового платежу на одну особу (діти, інваліди та пенсіонери), що відповідатиме страховій сумі у розмірі 50 тис. грн./чол., при чому загальна страхова сума складе 19,6 млрд. грн.

Програмними документами Уряду заплановано врегулювання на законодавчому рівні питань щодо створення умов для розвитку виробництва у містах-супутниках атомних електростанцій і регіонах, де розташовані об'єкти ядерно-енергетичного комплексу з метою розв'язання соціально-економічних проблем.

Сільське населення, яке складає майже половину тих, хто проживає на території зони спостереження, користується пільговим тарифом, якщо споживає до 150 кВт·год. Водночас, в середньому по країні обсяг споживання електроенергії сільським населенням становить 200 - 250 кВт·год. Збільшення у на 50 відсотків пільгових лімітів споживання електроенергії лише для сільського населення зон спостереження (у ціновому виразі за прогнозними розрахунками складе 2,5 млн. грн.) не призведе до помітного збільшення обсягів перехресного субсидіювання, розмір якого на сьогодні перевищив 37 млрд. грн.

5. Регіональний аспект

Проект акта направлений на реалізацію заходів соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць зон спостереження АЕС.

6. Прогноз результатів

Прийняття Закону сприятиме посиленню соціального захисту населення зон спостереження та подальшому соціально-економічному розвитку регіонів, в яких розміщені ядерні установки.

Створить умови більш інтенсивного розвитку страхової медицини на регіональному рівні, забезпечивши медичним страхуванням найбільш незахищені верстви населення - дітей, інвалідів, пенсіонерів, надавши доступ останнім до якісного медичного забезпечення.

Збільшить пільгові обсяги споживання електричної енергії для сільського населення, яке постійно проживає на території зони спостереження атомних електростанцій, що стане стимулюючим механізмом для розвитку сіл, зокрема, в частині забезпечення механізації праці та розвитку виробництва.

 

Народні депутати України:

Бандуров В. В.

Деркач А. Л.

Шипко А. Ф.

Москаленко Я. М.

Развадовський В. Й.

Опрос