Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления защиты прав на недвижимое имущество

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1385
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення захисту прав на нерухоме майно"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Природною характеристикою громадянського суспільства та правової держави є всебічне гарантування прав та інтересів будь-якої фізичної чи юридичної особи щодо законного володіння нерухомим майном чи майном, на яке поширюється правовий режим нерухомого майна. Захищеність законних прав щодо володіння нерухомим майном сприяє розвитку конкурентної ринкової економіки в державі.

Загалом законодавство України достатньо широко врегульовує законні права щодо володіння нерухомим майном, зокрема, відповідні норми містяться в статтях 13, 30, 41, 47 Конституції України, статтях 311, 379, 380 Цивільного кодексу України, статтях 233 - 237 Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Пропоновані зміни в законодавство України спрямовані на створення ефективного всебічного захисту прав щодо володіння нерухомим майном засобами кримінального права України, що сьогодні носить фрагментарний характер і потребує вдосконалення.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Запропоновані зміни спрямовані на створення на основі ст. 162 КК України ефективного кримінально-правового засобу захисту прав фізичних та юридичних осіб, які на законних підставах є власниками або володіють нерухомим майном чи майном, на яке поширюється правовий режим нерухомого майна, як у випадку транспортного засобу. При цьому під захист кримінального закону ставиться недоторканність володіння особи як від простого незаконного спостереження за тим, що відбувається у володінні особи, до заборони дій, які незаконно обмежують або й позбавляють фізичну чи юридичну особу реальної можливості користуватись належним їй нерухомим майном. Це має місце при так званих рейдерських захопленнях нерухомості. Пропонована норма є актуальною й з огляду на те, що наявна в КК України система норм, де передбачені злочини проти власності, не передбачає відповідальності за захоплення нерухомого майна без мети обернення його на користь винної особи.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект Закону спрямований на розширення меж та підвищення ефективності кримінально-правового захисту законних прав особи щодо володіння належним їй на праві власності чи іншому праві нерухомим майном та майном, на яке поширюється правовий режим нерухомого майна. Зокрема, пропоновані зміни в ст. 162 КК України поширять дію положень цієї норми на об'єкти права власності та законного володіння не лише фізичної особи, як це має місце в сучасній нормі та практиці її застосування, а і юридичної особи, оскільки згідно з ст. 13 Конституції України усі суб'єкти права власності є рівними перед законом. В нормі пропонується дати чітке визначення поняття "володіння особи", включивши до нього не лише житлове та нежитлове приміщення, а й будь-які сховища, земельні ділянки та транспортні засоби, оскільки існуюча практика тлумачення поняття "володіння", що вжите в ст. 162 КК України, є неоднозначною і в більшості випадків перераховані об'єкти не охоплюють поняття "володіння". Крім того, внесення пропонованих змін дозволить повною мірою гармонізувати положення ст. 162 КК України з вимогами ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині "права на повагу житла особи".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють окреслені проблеми, є Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131).

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України та підзаконних актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація положень проекту Закону дозволить створити дієвий механізм захисту законних прав на володіння, користування та розпорядження нерухомим майном та майном, на яке поширюється правовий режим нерухомого майна. Це є вагомою передумовою як захисту прав людини, так і безпечного ведення господарської (підприємницької) діяльності в Україні.

 

Народний депутат України

А. В. Яценко

Опрос