Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно поддержки молодых работников, в том числе привлеченных к работе в селах и поселках)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1367
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підтримки молодих працівників, в тому числі тих, які залучені до роботи в селах і селищах)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту, який направлений на забезпечення підтримки молодих працівників (насамперед тих, які виявили бажання працювати у сільський місцевості), обґрунтовується наступним.

Молодим працівникам важко конкурувати на ринку праці із працівниками, що мають значний досвід. Тому вони потребують особливої підтримки та захисту з боку держави.

Крім того, молоді спеціалісти зараз не достатньо зацікавлені у тому, щоб проживати та працювати у сільській місцевості. Цю проблема держава не може залишати поза своєю увагою. Одна із причин існування цієї проблеми - відсутність достатнього обсягу законодавчих соціальних гарантій. Тому законопроектом пропонується посилити соціальні гарантії для молодих працівників, які укладають трудові договори із підприємствами, установами, організаціями, розташованими у сільській місцевості. Йдеться, зокрема, про гарантії, що стосуються надання житла або надання пільгового кредиту під три відсотки річних на придбання чи будівництва житла. При цьому законопроектом пропонується підвищити вік, до досягнення якого особа вважається працездатною молоддю, з 28 років до 35 років. Адже, наприклад, відповідно до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" молоді громадяни - це громадяни України віком від 14 до 35 років (а не до 28 років).

Також роботу керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, на нашу думку, потрібно обов'язково окремо оплачувати, що і передбачено законопроектом. Зараз відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" така робота керівників стажування не обов'язково оплачується, а лише може оплачуватися, що є неприйнятним.

2. Цілі, завдання, загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект покликаний законодавчо посилити гарантії молодим працівникам, особливо тим, які виявили бажання працювати у сільській місцевості. Тому що молодь через відсутність достатнього обсягу законодавчих соціальних гарантій масово покидає сіла та селища, виїжджаючи на проживання у міста.

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу законів про працю України, до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

Законопроектом пропонується встановити, що:

- працездатна молодь - це громадянами України віком не від 15 до 28 років (як це зараз), а віком від 15 до 35 років;

- молодим працівникам перше робоче місце надається на строк не менше трьох років (зараз - на строк не менше двох років);

- забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії висувати вимоги, що надають перевагу випускникам або студентам певних навчальних закладів;

- до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать, зокрема, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом року (а не, як зараз, протягом шести місяців) після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу.

- протягом трьох місяців (а не, як зараз, у не визначений строк) з дня початку виконання роботи відповідно до трудового договору молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і виду діяльності, що розташовані у сільських населених пунктах, надається житло на строк його роботи, а також протягом одного місяця (а не, як зараз, у не визначений строк) одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів України.

При цьому передбачається встановити, що молодому працівнику, якому не було надано житло у користування або у власність відповідно до визначених абзацом першим частини першої цієї статті умов, державним банком надається або пільговий кредит для будівництва житла (в разі наявності у молодого працівника земельної ділянки на правах власності у відповідному сільському населеному пункті), або пільговий кредит на купівлю житла у відповідному сільському населеному пункті. Відсоткова ставка такого кредиту не може перевищувати трьох відсотків річних. Порядок надання таких пільгових кредитів (в тому числі максимальний розмір кредиту, строки, на які може бути наданий кредит) встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому у разі дострокового розірвання укладеного відповідно до абзацу першого частини першої цієї статті трудового договору за ініціативою працівника пільгові умови надання кредиту не застосовуються з дня розірвання трудового договору (з цього дня застосовується середня відсоткова ставка по кредитам, наданим цим банком у поточному році фізичним особам на купівлю житла, розрахована у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку), крім випадків, коли трудовий договір розірвано відповідно до частини 3 статті 38 Кодексу законів про працю України або коли протягом десяти днів з моменту розірвання трудового договору працівник приступив до виконання роботи відповідно до нового трудового договору, укладеного із підприємством, установою, організацією, що розташоване у цьому ж самому селі, селищі, на строк, що сумарно перевищує строк дії цього договору та строк, протягом якого працівник працював відповідно до попереднього трудового договору, укладеного із підприємством, установою, організацією, що розташоване у цьому ж самому селі, селищі. Національний банк України надає рефінансування державним банкам за ставкою три відсотки річних для використання державними банками цих коштів рефінансування виключно на надання пільгових кредитів, передбачених цією статтею.

Крім того, відповідно до законопроекту роботу керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації потрібно обов'язково окремо оплачувати у розмірах не менше 10 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи. Тому що зараз Законом України "Про зайнятість населення" передбачено, що така робота керівників стажування не оплачується, а лише може оплачуватися у розмірах не менше 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання, яких торкається законопроект, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про зайнятість населення", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" тощо.

В разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету.

5. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Запровадження змін, передбачених законопроектом, надасть можливість посилити рівень соціальних гарантій для молодих працівників, зокрема для тих із них, що виявили бажання працювати у селах та селищах (зокрема, очікується покращення ситуації із вирішенням житлових проблем молоді, що проживає та працює у селах та селищах) тощо. В свою чергу, це дасть можливість молоді залишатися жити і працювати у селі, а не виїжджати на проживання до міст у зв'язку з неможливістю зараз задовольнити свої життєві інтереси та потреби в разі проживання у селі.

 

Народний депутат України

С. Г. Міщенко

Народний депутат України

В. А. Атрошенко

Опрос