Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно увеличения привлекательности инвестиционной деятельности и улучшения состояния платежного баланса Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1365
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо збільшення привабливості інвестиційної діяльності та поліпшення стану платіжного балансу України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Даний законопроект покликаний удосконалити процедуру формування статутного капіталу господарських товариств та усунути певні розбіжності в чинному законодавстві України.

Слід зазначити, що в європейських країнах механізм зарахування зобов'язань з оплати статутного капіталу та позикових зобов'язань учасника - кредитора є ефективним засобом здійснення економічної політики в державі. Тому прийняття даного законопроекту дозволить наблизити українське законодавство до законодавства країн Європейського союзу.

На сьогоднішній день достатньо розповсюдженою є ситуація, коли нерезидент фінансує українське товариство, учасником якого він є, шляхом надання позик. При цьому, існуюча економічна ситуація в Україні не завжди дозволяє українському товариству - боржнику вчасно повертати отримані таким чином позики.

Розуміючи складність ситуації та економічні реалії такі учасники товариства замість того аби вимагати повернення наданих позик готові залишити ці кошти, як статутний капітал для своїх українських товариств.

Припинення позикових зобов'язань шляхом їх зарахування проти корпоративних зобов'язань з оплати статутного капіталу дозволить зменшити зобов'язання підприємства, списати збитки, що утворилися внаслідок знецінення національної валюти, та, відповідно, збільшити власний капітал. З огляду на нещодавню девальвацію національної валюти даний законопроект є сьогодні особливо актуальним та важливим для українських товариств.

Чинне корпоративне законодавство прямо передбачає можливість внесення майнових прав, в т. ч. грошових прав вимоги, в статутний капітал товариств. Однак, законодавством забороняється звільнення учасника від зобов'язань з оплати статутного капіталу шляхом зарахування. Попри те, що економічний ефект від такої операції є однаковим: внаслідок обох операцій позикове зобов'язання товариства перед учасником-кредитором та корпоративне зобов'язання учасника-кредитора перед товариством з оплати статутного капіталу припиняються.

Незважаючи на всі переваги, зарахування позикових зобов'язань проти корпоративних зобов'язань з оплати статутного капіталу заборонено чинним українським законодавством.

Отже, даний законопроект дозволить іноземним інвесторам здійснювати інвестиції шляхом переведення зобов'язань в акції, частку в статутному капіталі, пай чи інші корпоративні права товариства.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Даний законопроект підготовлений з метою збільшення привабливості інвестиційної діяльності та поліпшення стану платіжного балансу України та усунення певних розбіжностей в чинному законодавстві України наявність яких обмежує права учасників господарських товариств.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Пропонується врегулювати на законодавчому рівні механізм переведення зобов'язань в акції, частку в статутному капіталі, пай чи інші корпоративні права товариства.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про режим іноземного інвестування";

Закону України "Про господарські товариства"

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття та реалізація даного законопроекту сприятиме зростанню іноземного інвестування в економіку України та поліпшенню інвестиційного клімату країни.

 

Народні депутати України:

А. Шкрум

О. Рябчин

Опрос