Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Общественного телевидения и радиовещания Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1357
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

17.04.2014 Верховною Радою України прийнято Закон України N 1227-VII "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (далі - Закон).

Пунктом 4 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону Кабінету Міністрів України доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом (до 15.11.2014) здійснити заходи, пов'язані із створенням Національної суспільної телерадіокомпанії України.

07.11.2014 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України N 693 "Про утворення публічного акціонерного товариства" Національна суспільна телерадіокомпанія України", якою передбачено:

утворити публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - товариство), 100 відсотків акцій якого належить державі;

установити, що статутний капітал товариства формується за рахунок майна Національної телекомпанії, Національної радіокомпанії, Державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення", Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська" та Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм", які ліквідуються;

установити, що повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно товариства здійснює Держкомтелерадіо;

визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України щодо діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України;

доручити Держкомтелерадіо:

підготувати та подати Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту товариства;

забезпечити оформлення та підписання протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства;

здійснити заходи щодо реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій товариства;

здійснити для формування статутного капіталу товариства закрите (приватне) розміщення першого випуску простих іменних акцій;

затвердити результати приватного розміщення акцій товариства;

здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням товариства та його державною реєстрацією.

Разом з цим, відповідно до частини шостої статті 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" організаційно-правовий статус Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України може бути змінений лише на статус Суспільного телебачення і радіомовлення.

Ліквідація зазначених державних телерадіоорганізацій на практиці означатиме припинення мовлення, що в умовах інформаційної агресії Російської Федерації, є неприпустимою.

Засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України визначено Законом, зокрема в частині:

- організаційно-правової форми у якій здійснює діяльність НСТУ.

Так, відповідно до статті 1 Закону Кабінет Міністрів України утворює юридичну особу публічного права "НСТУ";

- способу утворення НСТУ.

Так, відповідно статті 1 Закону НСТУ утворюється шляхом реорганізації Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення", Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіокомпанії "Крим", Київської державної телерадіокомпанії, Севастопольської державної телерадіокомпанії, Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм";

- способу управління НСТУ.

Відповідно до статей 7, 12, 13 Закону органами управління НСТУ є: наглядова рада, правління та ревізійна комісія. Повноважень загальних зборів як вищого органу управління акціонерним товариством або органу, що здійснює управління корпоративними правами держави, щодо НСТУ Законом не передбачено.

Тому, створенню НСТУ у запропонованій постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 693 формі акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належить державі, має передувати внесення відповідних змін до чинного законодавства.

У зв'язку з цим, виникла необхідність у підготовці проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України".

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Ціллю проекту Закону України є забезпечення діяльності НСТУ шляхом уточнення окремих положень Закону в частині визначення механізму створення НСТУ, його організаційно-правової форми, джерел фінансування, умов оплати праці працівників, захисту майнових прав НСТУ та інтересів трудового колективу, удосконалення діяльності органів управління, порядку формування і засад діяльності наглядової та редакційної рад.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону України пропонується внести зміни до законів України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", "Про приватизацію державного майна", "Про телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" шляхом уточнення їх положень в частині визначення механізму створення НСТУ, його організаційно-правової форми, джерел фінансування, умов оплати праці працівників, захисту майнових прав НСТУ та інтересів трудового колективу, удосконалення діяльності органів управління, порядку формування і засад діяльності наглядової та редакційної рад.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовим актом, що діють у даній сфері суспільних відносин є Конституція України, закони України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", "Про приватизацію державного майна".

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

Проектом Закону України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Статтею 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" вже передбачено, що держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших результатів прийняття проекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України" забезпечує утворення та подальшу діяльність публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

 

Народний депутат України

В. П. Сюмар

Опрос