Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О добыче и реализации янтаря

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2014 № 1351-1
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про видобування та реалізацію бурштину"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому вирізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах. Співвідношення ювелірного та технічного бурштину в них складає 24 і 76 % відповідно, тоді як в Польщі та Росії частка крупних шматкових фракцій ювелірної якості не перевищує 10 - 15 % видобутку. Невелика глибина залягання (лише 2 - 7 м) зумовлює те, що український бурштин-сирець на 20 - 40 % дешевший за калінінградський.

Незважаючи на те, що існують всі передумови для бурхливого розвитку на території України галузі економіки, пов'язаної з видобуванням, обробкою та реалізацією бурштину та виробів з бурштину, що мала би збагачувати нашу державу, на цей час видобування бурштину збагачує переважно організовані злочинні організації та корумпованих правоохоронців, що покривають нелегальне видобування бурштину на півночі України.

Заплутане правове регулювання надрокористування, надмірна складність процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами, необхідність отримання цілої низки дозволів, рішень і погоджень для початку видобування корисних копалин тривалий час відлякувало потенційних інвесторів від вкладення грошей у розробку бурштинових родовищ. Однак, зростання цін на бурштин на світовому ринку дорогоцінного каміння, дедалі більше зубожіння населення на Поліссі, низький рівень зайнятості та високий рівень корупції у правоохоронних органах, незначна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин, відносна дешевизна та простота технології кустарного видобування бурштину старателями через його приповерхневе залягання - все це спричинило справжній вибух нелегального старательського видобування бурштину на Поліссі.

Наслідки нелегального видобування бурштину плачевні. До екологічних наслідків належать: порушення цілісності геологічних пластів, збіднення бурштиноносних надр, порушення гідрогеологічних умов на прилеглих територіях, знищення трав'яного покриву і родючого шару ґрунту, вирубування дерев і порушення їхньої кореневої системи, зміна болотних біоценозів. До економічних наслідків належать: збитки у лісовому та водному господарстві, деградація ґрунтів, втрата для держави значних обсягів бурштину-сирцю, що набагато перевищують обсяг законного видобування, недоотримання митних зборів, загальнодержавних та місцевих податків і зборів. До соціальних наслідків належать: підвищення рівню криміногенної обстановки в регіоні, високий рівень травматизму та смертності серед старателів через недотримання правил безпеки, зростання соціальної напруги через конфлікти між старателями та простими громадянами.

Цей Закон пропонує комплексний підхід до розв'язання зазначених вище проблем. На думку авторів законопроекту стратегічним завданням є створення в Україні цивілізованого ринку бурштину з чіткими правилами участі в ньому. Розв'язати проблему зайнятості нелегальних старателів пропонується шляхом стимулювання їх до об'єднання в старательські артілі, для яких відкриваються можливості для спрощеного надрокористування згідно з договором, що укладається з первинним надрокористувачем. Важливу роль на першому етапі становлення галузі видобування бурштину мають відіграти комунальні підприємства, що утворюються обласними радами, які беруть на себе основний тягар щодо оформлення дозвільних документів. Бурштинові біржі повинні стати єдиним майданчиком легальної торгівлі видобутим бурштином, а прозорі умови участі в біржовій торгівлі та жорсткі правила обліку видобутого бурштину призведуть до істотного скорочення частки чорного ринку бурштину. Посилення кримінальної відповідальності за порушення правил охорони надр у поєднанні зі стимулюванням правомірної поведінки має знизити рівень криміногенної ситуації в регіоні та привести до ліквідації організованих злочинних організацій, що покривають нелегальний видобуток і контрабанду бурштину.

2. Цілі і завдання прийняття

Метою прийняття законопроекту є правове врегулювання відносин щодо користуванням надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, гарантування безпеки людей, їхнього життя, здоров'я та майна, ліквідації організованих злочинних організацій, що покривають незаконне видобування бурштину, його тіньовий збут і контрабанду, а також створення сприятливих умов для розвитку в Україні галузі економіки, пов'язаною з видобуванням, реалізацією та обробкою бурштину, залучення у цю галузь інвестицій та нових технологій, зростання рівню життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає впровадження для первинного надрокористувача спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину. При цьому первинний надрокористувач має виконати поділ ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, що за заявочним принципом підлягають розподілу між старательськими артілями. Видобування бурштину здійснюють старательські артілі згідно з умовами договору про видобування бурштину, вимоги щодо укладення та припинення такого договору регулюються окремим розділом закону. Законопроект також врегульовує особливості видобування та реалізації бурштину на бурштиновій біржі. Окремі розділи законопроекту присвячені правовому регулюванню особливостей утворення та діяльності старательської артілі, а також засадам функціонування бурштинової біржі. Прикінцевими положеннями вносяться зміни до Кодексу України про надра, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кодекс України про надра, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". Основні підзаконні нормативно-правові акти: постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" від 30 травня 2011 р. N 615; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" від 30 травня 2011 р. N 594; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" від 12 грудня 1994 р. N 827.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не потребує залучення додаткових коштів з державного бюджету. Прийняття Закону в перспективі сприятиме додатковим надходженням до державного та місцевих бюджетів.

6. Очікувані соціально-економічні наслідки

Прийняття Закону знизить криміногенну обстановку в поліських районах Житомирської, Рівненської та Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину; закладе основи для розвитку в Україні бурштинової галузі; сприятиме підвищенню рівню зайнятості місцевого населення; державний і місцеві бюджети отримають додаткові джерела надходжень.

 

Народний депутат України

Б. С. Розенблат

Народний депутат України

М. В. Томенко

Народний депутат України

П. В. Дзюблик

Народний депутат України

В. В. Кривенко

Народний депутат України

А. В. Павелко

Опрос