Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно особенностей налогообложения операций с ценными бумагами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.12.2014 № 1259
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій з цінними паперами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій з цінними паперами)" (далі - законопроект) розроблено у зв'язку з нагальною необхідністю усунути ряд фіскальних норм, які не мають під собою належного економічного обґрунтування та створюють додаткові податкові перешкоди для розвитку на території України фондового ринку.

Необхідність виключення з Податкового кодексу України окремого об'єкта оподаткування податком на прибуток у вигляді позитивного фінансового результату від операцій з цінними паперами зумовлена, з одного боку, незначними податковими надходженнями від фондового ринку України, а з іншого - повним пригніченням інвестиційної діяльності в країні, яке відбулося значною мірою через "дестимулюючу" фіскальну спрямованість діючої системи оподаткування операцій з торгівлі цінних паперів. Застосування базової ставки податку на прибуток у розмірі 18 % на позитивний фінансовий результат по операціям з цінними паперами, які перебувають або не перебувають в обігу на організованому фондовому ринку, суперечить самій економічній сутності податку на прибуток.

Це обґрунтовується тим, що відповідно до пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 ПК України до категорії товарів відносяться цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. Тобто, враховуючи специфіку обігу та оподаткування вказаних фінансових інструментів, позитивні фінансові результати (прибуток) від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами повинні включатись саме до складу доходу, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування - оподатковуваного прибутку.

Також необхідно відзначити, що зміна чинної системи оподаткування вказаних операцій з торгівлі цінних паперів істотним чином не вплине на наповнення доходної частини Державного бюджету України, однак створить потужні стимули для більш динамічного розвитку фінансового ринку в Україні та підвищенню інвестиційної активності, в тому числі в реальному секторі економіки. Це в свою чергу призведе до розширення бази оподаткування та збільшення податкових надходжень до Державного бюджету України.

Зокрема, з незрозумілих причин законодавцем передбачено в підпункті 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 Податкового кодексу України (далі - ПК України) строк давності на перенесення від'ємного фінансового результату по операціям з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовому ринку. При цьому, в даному випадку не приймається той факт, що, наприклад, неемісійні цінні папери (зокрема, векселі) за своєю правовою природою взагалі не можуть перебувати в обігу на організованому фондовому ринку. Це ставить операції з неемісійними цінними паперами в дискримінаційне положення по відношенню до операцій з емісійними цінними паперами, що є порушенням одного із базових принципів податкового законодавства України - рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, передбаченого пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 ПК України.

Як наслідок, через блокування джерел надходження інвестиційних ресурсів в народне господарство України істотно звузилась податкова база справляння податків та інших обов'язкових платежів, скоротилось використання окремих фінансових інструментів фондового ринку.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є зміна існуючої системи оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами для створення сприятливих податкових передумов розвитку фондового ринку в України та підвищення його інвестиційної привабливості.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Пропонується виключити положення, згідно з якими позитивний фінансовий результат від операцій з цінними паперами оподатковується за ставкою податку на прибуток у розмірі 18 %.

Замість цього, позитивні фінансові результати від операцій з торгівлі цінними паперами, які перебувають та не перебувають в обігу на організованому фондовому ринку, з урахування відповідних показників від'ємного значення по вказаним операціям за наслідками минулих звітних податкових періодів передбачається включити до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, в загальному порядку, оскільки операції з торгівлі цінними паперами та деривативами для цілей оподаткування прирівнюються до операцій з реалізації товарів в розумінні пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 ПК України.

Також пропонується внести зміни до підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 ПК України, відповідно до яких від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення. Окрім того пропонується уніфікувати процедуру визначення фінансового результату по операціям з цінними паперами, які перебувають в обігу на організованому фондовому ринку та які не перебувають на ньому, оскільки в чинною редакцією пп. 153.8.3 п. 153.8 ст. 153 ПК України передбачені правила визначення об'єкта оподаткування для цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондовій біржі (позитивного фінансового результату) з невідомих причин лише в розрізі окремих видів цінних паперів. При цьому, визначення фінансового результату (співвідношення "цінноперових" прибутків та збитків) від операцій з торгівлі цінними паперами, які перебувають в обігу на фондовій біржі, відбувається незалежно від виду цінного паперу, що також узгоджується з правилами визначення фінансового результату від операцій з інвестиційними активами, передбачені в п. 170.2 ст. 170 ПК України, які діють по відношенню до фізичних осіб-платників податку. Тому зазначену норму необхідно виключити через її фіскальний характер, а уніфікація правил оподаткування сприятиме покращенню адміністрування податку на прибуток щодо зазначеного виду операцій з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Також законопроектом передбачається внести технічні зміни до п. 153.9 статті 153 ПК України, відповідно до яких пропонується виключити терміни "валовий дохід" та "валові витрати", які такі, що не використовуються в розділі III "Податок на прибуток" Податкового кодексу України через необхідність зближення податкових норм з правилами ведення бухгалтерського обліку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмета правового регулювання законопроекту, регламентуються виключно Податковим кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить скасувати ряд законодавчих норм, які створюють адміністративні та фіскальні перепони для розвитку фондового ринку в Україні.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос