Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно маркировки импортных товаров на государственном языке)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.12.2014 № 1241
Дата рассмотрения: 04.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо маркування імпортних товарів державною мовою)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конституцією України кожному гарантовано право вільного доступу до інформації, зокрема про якість харчових продуктів і предметів побуту. Така інформація ніким не може бути засекречена (частина друга статті 50 Основного Закону). Маркування дає споживачу інформацію про те, що він збирається придбати.

Крім того, частиною третьою статті 9 Закону України "Про інформацію" встановлено, що кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України.

Закон України "Про захист прав споживачів" регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Право споживача на інформацію про продукцію закріплене у статті 15 вказаного Закону.

Відповідно до цієї статті Закону споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Серед іншого інформація про продукцію повинна містити дані про основні властивості продукції, відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, дату виготовлення, відомості про умови зберігання, найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) тощо.

Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

Для того, щоб споживач мав змогу отримати необхідну інформацію, вона має бути викладена зрозумілою йому мовою (особливо це стосується імпортованих товарів, оскільки інформація про продукт на таких товарах зазвичай на мові країни походження товару).

Державною мовою в Україні є українська мова (частина перша статті 10 Конституції України).

Незважаючи на прикрі випадки відсутності інформації українською на деяких імпортованих товарах в наших магазинах, обов'язковість маркування державною мовою, зокрема продуктів харчування, що ввозяться на митну територію України з інших країн, не забезпечено на законодавчому рівні.

Те саме стосується відсутності україномовного програмування в імпортних електронних засобах та пристроях, а також в автомобілях, завезених з-за кордону.

На підставі зазначеного, цей законопроект захистить права споживачів та врегулює питання маркування, етикетування та наявність програмування державною мовою товарів, що ввозяться на територію України.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою захисту та реалізації прав споживачів на інформацію про товар, а саме можливість ознайомитися з характеристиками товару на рідній мові, а не на мові виробника, що дасть змогу свідомого вибору товару.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законом пропонується розширити межі прав споживачів у сфері вибору та користування товарів завдяки маркуванню товарів українською мовою. Так пропонується внести зміни до Закону України "Про права споживачів", де буде закріплено право покупців на належну продукцію, зокрема інформація про товар повинна надаватися споживачеві державною мовою.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Питання, що пропонується врегулювати у законопроекті, регулюються Конституцією України, Законом України "Про захист прав споживачів", Законом України "Про засади державної мовної політики", Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Внесення відповідних змін до деяких законодавчих актів забезпечить права покупців на інформацію щодо характеристики товарів, а також значно спростить процес експлуатації товарів, що мають електронне устаткування та/або комп'ютерне програмування за наявності в останніх україномовної версії програмного забезпечення.

 

Народні депутати України

Опрос