Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" относительно некоторых вопросов производства сельскохозяйственной техники

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.12.2014 № 1240
Дата рассмотрения: 04.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" щодо деяких питань виробництва сільськогосподарської техніки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Вимогами чинного Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" суттєво обмежується як можливості машинобудівних підприємств в освоєнні виробництва сучасної техніки й обладнання для агропромислового комплексу, так і можливості сільськогосподарських товаровиробників отримувати сучасну якісну і надійну техніку з державною підтримкою.

Встановлене обмеження рівня локалізації виробництва вітчизняної техніки і обладнання не сприяє якісному оновленню технічного парку агропромислового комплексу сучасними високопродуктивними машинами з використанням світових досягнень виробництва елементної бази (двигунів, паливної апаратури, гідросистем, електрообладнання та ін.), які не виробляються в Україні.

Особливо, це відчувається у початковий період освоєння виробництва нових зразків техніки, частину комплектуючих до яких для освоєння вітчизняною промисловістю необхідно завозити з-за кордону. Згідно з чинним Законом, така техніка, деякі комплектуючі якої є іноземного виробництва, на сьогодні, не відноситься до категорії вітчизняної і не може поставлятися на умовах фінансового лізингу та користуватися іншими формами державної підтримки.

Згадане законодавче обмеження не сприяє також освоєнню вітчизняними виробниками високотехнологічних комплектуючих виробів. На початкових етапах, як правило, освоюється виробництво лише простих металомістких елементів (рами, колеса, облицювання тощо), а для освоєння складних комплектуючих виробів потрібен тривалий час і значні додаткові інвестиції.

Також існуючий порядок встановлення ступеня локалізації робить вітчизняну галузь сільгоспмашинобудування інвестиційно не привабливою у іноземних партнерів.

З метою покращення інвестиційної привабливості та створення сприятливих умов для налагодження виробництва в Україні сучасної сільськогосподарської техніки з врахуванням досвіду світових лідерів сільгоспмашинобудування законопроектом пропонується рахувати вітчизняною технікою таку, яка виготовляється в Україні, підприємствами-резидентами України, у тому числі спільними з іноземними партнерами та на нових виробництвах, створених із залученням іноземних інвестицій.

Також законопроектом пропонується розширити перелік преференцій, які можуть застосовуватися до підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу шляхом підтримки залучення ними іноземних та вітчизняних інвестицій для модернізації та технічного переоснащення власних виробничих потужностей та для організації нових підприємств із спільного виробництва техніки і обладнання, аналоги якої за технічними та експлуатаційними показниками в Україні не виготовляються.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основними завданнями законопроекту є створення більш сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств, які б стимулювали освоєння виробництва кращих зразків сільськогосподарських машин з використанням сучасної елементної бази іноземного виробництва з подальшим налагодженням виробництва власної високотехнологічної елементної бази та створення нових виробництв із залученням іноземних інвестицій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" в частині удосконалення понять "вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу" та особливостей надання державної підтримки на закупівлю техніки і обладнання для агропромислового комплексу.

Крім цього пропонується привести у відповідність до чинного законодавства питання координації розвитку галузі сільгоспмашинобудування між центральними органами виконавчої влади.

4. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу".

Реалізація норм законопроекту не потребуватиме розробки нових нормативно-правових актів.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України, оскільки напрямки бюджетні асигнування на розвиток машинобудування для агропромислового комплексу передбачено діючим Законом.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту розширить можливості освоєння виробництва сучасної вітчизняної конкурентоздатної техніки із застосуванням елементної бази іноземних виробників, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості щодо створенню нових виробництв високопродуктивної техніки і обладнання.

Для сільгосптоваровиробників буде спрощено отримання державної підтримки для прискорення технічного переозброєння агропромислового комплексу та стимулювання впровадження прогресивних технологій у аграрному виробництві, що дасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам збільшити виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.

 

Народні депутати України

Опрос