Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (относительно восстановления права территориальной общины города Киева осуществлять местное самоуправление через районные в городе советы и их исполнительные органы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.12.2014 № 1229
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

1. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" у первинній редакції передбачав обов'язковою складовою частиною місцевого самоврядування у місті Києві районні у місті ради, основною метою створення яких, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", є забезпечення більш ефективного представництва інтересів територіальної громади району у місті, забезпечення управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у містах, формування, затвердження, виконання відповідних бюджетів та контроль їх виконання, а також вирішення інших питань діяльності територіальної громади району у місті.

Проте, 7 вересня 2010 р. Верховна Рада України прийняла Закон України N 2500-VI "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", яким встановила можливість неутворення у місті Києві найнижчої ланки місцевого самоврядування - районних рад і надала право визначати необхідність створення останніх територіальній громаді міста Києва, шляхом проведення місцевого референдуму та Київській міській раді, шляхом прийняття відповідного рішення.

На підставі зазначених змін 9 вересня 2010 р. Київська міська рада прийняла рішення "Про питання організації управління районами у м. Києві" N 7/4819 і ліквідувала районні у місті Києві ради та їхні виконавчі органи з 31 жовтня 2010 року.

Таке рішення призвело до централізації місцевого самоврядування в м. Києві, зниження ефективності управління містом, віддалення органів місцевого самоврядування від територіальної громади, стало передумовою руйнації Києва та зростання у ньому корупції. Адже, саме районні ради були тією ланкою місцевого самоврядування, яка була найбільш наближена до киян, яка мала повноваження та можливості безпосередньо опікуватись проблемами району, будинку, вулиці. Крім того, кияни втратили будь-які важелі впливу та контроль за діяльністю районних державних адміністрацій.

Станом на сьогодні система самоврядування у місті Києві, у якому відповідно до офіційних даних Головного управління статистики мешкає 2834265 осіб, складається з Київського міського голови та Київської міської ради у складі 120 депутатів. Таким чином, один депутат фактично представляє інтереси аж 23619 мешканців, проте, практично він не може якісно і на належному рівні захищати права та інтереси такої кількості людей. При цьому, у випадку утворення районних рад у м. Києві з найменшою допустимою Законом чисельністю - один депутат буде представляти інтереси 6748 осіб.

Разом з тим, ліквідація районних у місті Києві рад не відповідає Конституції України, а саме абзацу третьому п. 8 Розділу XV "Перехідні положення", яким встановлено, що районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону, а ч. 1 ст. 142 Конституції України визнає територіальні громади районів у містах суб'єктами права комунальної власності. Системний аналіз конституційних норм дає підстави вважати, що в Основному Законі не тільки зафіксована існуюча раніше система організації влади в містах з районним поділом, а й фактично передбачається обов'язковість заснування в перспективі інших районних у містах рад.

Слід також зазначити, що Рада Європи у своїх Рекомендаціях щодо статусу столиці України - міста-героя Києва від 20 лютого 2013 року виокремила питання відновлення районних у місці рад та наголосила на необхідності цього заради створення реального місцевого самоврядування на рівні районів міста.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основним завданням законопроекту є відновлення цілісної системи місцевого самоврядування у місті Києві, шляхом поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до ряду статей Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" з метою відновлення системи самоврядування в місті Києві, при якій районні в місті Києві ради будуть її обов'язковою складовою.

Перші вибори до районних у місті Києві рад пропонується провести одночасно з найближчими черговими виборами депутатів Київської міської ради та Київського міського голови в порядку передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Також законопроектом пропонується внести змін до статті 11 Закону, щодо функцій районних у місті Києві державних адміністрацій та порядку призначення голів районних у місті Києві державних адміністрацій.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання є Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Європейська Хартія місцевого самоврядування, Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. N 11-рп/2001 (справа про адміністративно-територіальний устрій) та від 25 грудня 2003 р.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту сприятиме відновленню цілісної системи місцевого самоврядування у місті Києві, шляхом поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи.

 

Народний депутат України

О. Третьяков

Опрос