Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка проведения досудебного расследование в форме дознания

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.12.2014 № 1221
Дата рассмотрения: 03.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено поділ кримінальних правопорушень на злочини та проступки. Досудове розслідування кримінальних проступків повинно здійснюватися у формі дізнання (стаття 215 КПК України). Главою 25 Кримінального процесуального кодексу України передбачено особливий порядок здійснення досудового розслідування кримінальних проступків.

При цьому започаткована Кримінальним процесуальним кодексом України "перебудова" кримінально караних діянь є досить сумнівною з точки зору її відповідності конституційним положенням та термінології.

Так, у Конституції України кримінально караними діяннями визначено лише злочини.

Зокрема, пунктом 22 статті 92 Конституції України прямо передбачено, що виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Термін "злочин" також застосовано у статтях 30, 31, 34, 39, 60, 62, 76, 111 Конституції України. При цьому поняття "кримінальні правопорушення" та "кримінальні проступки" в Конституції України відсутні.

У розділі X (Прикінцеві положення) Кримінального процесуального кодексу України наголошується, що положення, які стосуються кримінального провадження щодо кримінальних проступків, уводяться в дію одночасно з набранням чинності Законом України про кримінальні проступки. Проте вказаний Закон України до цього часу не прийнято, а Кримінальний кодекс України не передбачає такого виду кримінального правопорушення, як проступок.

На сьогодні відсутні чіткі критерії розмежування кримінальних проступків та злочинів. Такий стан правового регулювання не відповідає принципу уніфікації кримінального законодавства та мінімізації нормативного матеріалу. Крім того, можливе ускладнення правозастосовної практики, особливо це стосується розмежування різних видів караних діянь.

З огляду на викладене вважаємо, що необхідності в запровадженні в кримінальному законодавстві України категорії кримінальних проступків немає. Наявний на цей час поділ кримінально караних діянь на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі є достатнім для розмежування залежно від ступеня суспільної небезпечності діяння (дії чи бездіяльності), важливості та цінності об'єкта, який охороняється кримінальним законом, що обумовлює низку правових наслідків.

При цьому суспільна небезпечність є властивістю будь-якого злочину, оскільки є невід'ємною його частиною. Дії, які не мають таких властивостей, не можуть визнаватися злочинами, що й відрізняє їх від інших правопорушень, за які передбачена адміністративна чи дисциплінарна відповідальність.

Таким чином, запроваджена чинним Кримінальним кодексом України класифікація злочинів дозволяє повною мірою розмежовувати їх залежно від ступеня тяжкості для призначення виду і розміру покарання, прийняття рішення про звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання тощо.

З огляду на це пропонується скасувати інститут кримінальних проступків, натомість запровадити спрощений порядок досудового розслідування ряду злочинів невеликої тяжкості, а саме у формі дізнання. Реалізація цієї ідеї дозволить здійснити спрощення досудового розслідування визначеного переліку злочинів, що сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового розслідування.

На сьогодні із загальної кількості розслідуваних злочинів тяжкі та особливо тяжкі складають лише чверть. Одночасно некваліфіковані крадіжки, шахрайства (частини 1 статей 185, 190 КК України) та легкі тілесні ушкодження (стаття 125 КК України) становлять майже 40 %.

Це призводить до того, що замість розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчі змушені займатися досудовим розслідуванням правопорушень, які не становлять значної суспільної небезпеки.

Запровадження спрощеного порядку розслідування злочинів указаної категорії дозволить розвантажити слідчий апарат та надасть можливість зосередити його діяльність на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. При цьому здійснювати досудове розслідування у формі дізнання зможуть працівники оперативних служб та дільничні інспектори міліції.

2. Мета акта і шляхи її досягнення

Метою законодавчого акта є вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Податкового кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Сімейного кодексу України, Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", "Про імміграцію", "Про громадянство України", "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України", "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про Рахункову палату", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Про страхування", "Про судову експертизу", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Державну прикордонну службу України", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про захист прав споживачів", "Про лікарські засоби", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим", "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року, "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції".

Зазначені зміни передбачають замінити застосовані в зазначених Законах України слова "кримінальні правопорушення" на слово "злочини".

Змінами до Кримінального процесуального кодексу України передбачається здійснювати дізнання у кримінальних провадженнях про злочини, передбачені статтями 125 і 126, частиною першою статті 129, статтею 132, частинами першими статей 134 і 139, статтями 145, 164, 165 і 167, частинами першими статей 168, 172, 173, 175, статтею 180, частинами першими статей 184, 185, 186, 188-1, 190, 192, 193, 194, статтями 195, 196, 197, частинами першими статей 203-1, 204, 213, 248, 249, 286, 296, 299, 301, 309, 355, статтею 356, частинами першими статей 402, 412 Кримінального кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання" не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття цього Закону дозволить удосконалити порядок проведення досудового розслідування у формі дізнання та зосередити діяльність слідчого апарату на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.

 

Народні депутати України

Опрос