Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования порядка осуществления досудебного расследования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.12.2014 № 1220
Дата рассмотрения: 03.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Два роки правоохоронні органи працюють в умовах нового Кримінального процесуального кодексу.

Лише протягом минулого року слідчими органів внутрішніх справ внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1,5 млн. заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, що становить 95 % від загальної кількості зареєстрованих всіма правоохоронними органами. Щомісяця реєструється 90 тис. правопорушень, за добу більше трьох тисяч.

Узагальнення практики застосування положень Кодексу засвідчило необхідність негайного внесення до нього змін та доповнень.

У першу чергу, це стосується підвищення процесуальної ролі слідчого та забезпечення його самостійності у прийнятті процесуальних рішень. Існуюча на сьогодні процедура проведення досудового розслідування є неефективною та призводить до невиправданого затягування часу, оскільки переважну більшість процесуальних рішень слідчий зобов'язаний погоджувати не лише зі слідчим суддею, але і прокурором.

Згідно зі статтею 121 Конституції України, на прокуратуру покладено чітко визначені завдання, які не підлягають розширеному тлумаченню. Це, зокрема, стосується нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. При цьому Конституція не наділяє прокуратуру владно-управлінськими повноваженнями щодо органів виконавчої влади, у тому числі органів досудового розслідування.

У той же час, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України наділяє прокурора невластивими йому функціями, перетворюючи з особи, що здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового слідства, фактично на керівника досудового розслідування з дуже широкими повноваженнями.

Зокрема, це стосується права доручати органу досудового розслідування або оперативному підрозділу проведення у визначений ним строк будь-яких процесуальних дій; починати розслідування та самостійно проводити слідчі (розшукові) дії; закривати кримінальні провадження; погоджувати переважну більшість процесуальних рішень, прийнятих слідчим, у тому числі щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, обрання запобіжних заходів, проведення слідчих дій тощо.

Як наслідок, закріплення в КПК України функції прокуратури щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням, а фактично - організації досудового розслідування, прийняття процесуальних рішень слідчим виключно за згодою прокурора, надання йому права здійснювати досудове розслідування самостійно чи втручатися в досудове розслідування іншого органу майже в будь-якому кримінальному провадженні не відповідає проголошеному Конституцією України принципу розподілу влади.

У зв'язку з цим пропонується привести норми Кримінального процесуального кодексу України у відповідність до Конституції України та Закону України від 14 жовтня 2014 року "Про прокуратуру", позбавивши прокурора невластивих йому функцій.

Запропоновані законопроектом зміни до КПК України також дозволять підвищити персональну відповідальність слідчих за прийняття ними процесуальних рішень, що сприятиме більш оперативному та ефективному дослідженню обставин кримінального провадження, наданню їм належної правової оцінки та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому повноваження прокурора щодо нагляду за законністю здійснення досудового розслідування, вжиття ним заходів щодо недопущення порушень слідчими при проведенні слідчих дій та прийнятті процесуальних рішень, а також усунення ним вже допущених порушень та відновлення порушених прав залишаються без змін.

Крім того, КПК України містить ряд інших недоліків, які також потребують термінового вирішення.

Розробленим законопроектом пропонується усунути ці прорахунки та недоліки шляхом внесення відповідних змін до КПК України та ряду інших законодавчих актів.

2. Мета акта і шляхи її досягнення

Метою і завданням проекту Закону є приведення Кримінального процесуального кодексу України у відповідність до вимог Конституції України та інших законів, а також вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування.

Проектом Закону пропонується:

ліквідація процесуального керівництва прокурора під час досудового розслідування із залишенням функцій нагляду за дотриманням законності під час дізнання, досудового слідства;

повернення повноважень керівнику органу досудового розслідування в частині відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого, погодження повідомлення про підозру та проведення слідчих дій, витребування проваджень з метою перевірки та передачі їх до іншого органу досудового розслідування, скасування незаконних рішень слідчого, визначення місця проведення досудового розслідування, а також надання йому права продовження строку досудового розслідування та його встановлення при поверненні прокурором матеріалів у передбачених КПК України випадках;

оптимізація повноважень слідчого щодо надання доручень не лише оперативним підрозділам, а й іншим уповноваженим підрозділам про проведення слідчих (розшукових) дій, об'єднання, виділення, а також відкриття матеріалів розслідування, самостійне повідомлення про підозру, проведення освідування особи, огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією, та розпорядження матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконання ухвали про арешт майна;

розширення підстав тимчасового доступу до речей і документів, а також спрощення порядку такого тимчасового доступу;

удосконалення порядку застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов'язання та особистої поруки;

конкретизація підстав затримання без ухвали слідчого судді;

повернення обов'язку слідчого усувати причини і умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення;

визначення строків проведення експертизи та граничних строків, розширення переліку підстав призначення експертизи, зокрема додаткової або повторної;

удосконалення механізму закриття кримінального провадження та передбачення порядку звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності;

удосконалення порядку розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або керівника органу досудового розслідування тощо.

Разом з тим, проектом Закону України збережено основні інститути кримінального процесуального права, які відповідають демократичним засадам і особливостям розвитку українського суспільства, що забезпечить позитивне його сприйняття працівниками правоохоронних органів, судів, адвокатури, інших учасників кримінального провадження.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, розділу XII (Прикінцеві положення) Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII, Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про телекомунікації".

Зокрема, до Кримінального процесуального кодексу України пропонується внести зміни до 196 статей, а також доповнити цей Кодекс трьома новими статтями: 1101 (Подання слідчого в кримінальному провадженні), 2361 (Обшук особи), 2451 (Строки проведення експертизи).

В основному більшість зазначених змін стосуються повноважень прокурора щодо процесуального керівництва під час досудового розслідування (вносяться зміни до статті 36 КПК України та приводяться у відповідність до цього інші положення КПК України).

Пропонується внести зміни до положень КПК України щодо повноважень керівника органу досудового розслідування (статті 39, 218, 294); оптимізації повноважень слідчого щодо надання доручень не лише оперативним підрозділам, а й іншим уповноваженим підрозділам про проведення слідчих (розшукових) дій (статті 40, 41, 175, 217, 241, 248); розширення підстав тимчасового доступу до речей і документів та спрощення порядку тимчасового доступу до речей і документів (статті 159, 164, 165); спрощення порядку застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов'язання та особистої поруки (статті 176, 177, 178, 179, 194); урегулювання питання про призначення осіб відповідальними за перебування затриманих з того підрозділу, у складі якого функціонує орган досудового розслідування (статті 210, 212); удосконалення механізму закриття кримінального провадження та передбачення порядку звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (статті 284, 286); удосконалення порядку розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або керівника органу досудового розслідування (стаття 303).

У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується внести зміни до статті 1854, встановивши відповідальність за порушення експертом строків проведення експертизи; статті 1856, установивши відповідальність посадової особи за залишення без розгляду подання слідчого, а так само несвоєчасну відповідь на подання; статті 1858, установивши відповідальність за невиконання посадовою особою законних вимог слідчого, ухилення від виконання законних вимог слідчого щодо прибуття до органу досудового розслідування.

У розділі XII (Прикінцеві положення) Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII пропонується виключити підпункт "г" пункту 5 підрозділу 12 (щодо змін до частини другої статті 87 КПК України).

У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" пропонується внести зміни щодо здійснення оперативно-розшукових заходів з метою розкриття злочинів та викриття винних осіб.

У Законі України "Про телекомунікації" пропонується внести зміни до частини четвертої статті 39 щодо проведення оперативно-розшукових заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Прикінцевими положеннями проекту пропонується, що після набрання чинності Законом Кабінету Міністрів України необхідно затвердити Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (до його затвердження діють норми КПК України щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до Положення, затвердженого Генеральною прокуратурою України.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Проектом Закону України одночасно вносяться зміни до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування)" не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття цього проекту Закону України дозволить суттєво підвищити ефективність кримінального провадження, а також забезпечити якісне розслідування злочинів.

 

Народний депутат України

А. Ю. Геращенко

Народний депутат України

І. О. Єфремова

Народний депутат України

І. О. Котвицький

Народний депутат України

Д. В. Дзензерський

Народний депутат України

М. Р. Величкович

Народний депутат України

А. А. Тетерук

Народний депутат України

М. Л. Княжицький

Опрос