Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения правовых норм, предусматривающих административную ответственность за правонарушения в агропромышленном комплексе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1209
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, які передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття даного законопроекту обумовлена тим, що з набранням чинності з 09.12.2012 року Законом України N 5462-VI від 16.10.2012 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" (далі - закон N 5462-VI), значно знижена ефективність притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності за порушення порядку використання та охорони земель, умов ведення насінництва та розсадництва, правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і правил безпеки під час їх експлуатації. Розміри штрафів, які визначені у чинних статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення, після внесення змін до статті 244 Кодексу згідно з законом N 5462-VI, неможливо застосувати до правопорушників. Державні інспектори сільського господарства всупереч чинним законам позбавлені можливості видавати приписи у разі виявлення вказаних вище порушень та притягувати правопорушників до адміністративної відповідальності, що ускладнило виконання Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами завдань у сфері здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, які визначені у законах України, Положенні про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженому Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, інших нормативно-правових актах, що регулюють правовідносини у цій сфері.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законодавчого акта є врегулювання неузгодженостей та суперечностей між новою редакцією статей 18827 та 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення і чинними статтями Кодексу, які виникли після набрання чинності законом N 5462-VI, узгодження видів порушень земельного законодавства, визначених Земельним кодексом України, із відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за дані правопорушення.

Досягнути це можливо лише шляхом внесення запропонованих змін до Земельного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Конституція України, Земельний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про насіння і садивний матеріал", "Про дорожній рух", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", Указ Президента України від 13 квітня 2011 року N 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України".

4. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою врегулювання неузгодженостей і суперечностей між окремими правовими нормами цих актів та уточнення повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Зокрема, у пункті "й" частини першої статті 211 Земельного кодексу України передбачена відповідальність за "порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок", а у Кодексі України про адміністративні правопорушення відповідальності за дане правопорушення не передбачено. У той же час, згідно з статтею 535 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за "порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою". Дані неузгодженості пропонується врегулювати шляхом внесення відповідних змін до пункту "й" частини першої статті 211 Земельного кодексу України.

Також пропонується виключити пункт "к" частини першої статті 211 Земельного кодексу України, яким передбачена відповідальність за "порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку", оскільки на сьогодні видачу державних актів замінено на реєстрацію права на земельну ділянку.

Після набрання чинності законом N 5462-VI виникло цілий ряд неузгодженостей та суперечностей між новою редакцією статей 18827 та 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення і чинними статтями цього Кодексу, які передбачають, зокрема, відповідальність за правопорушення земельного законодавства.

Так, згідно з законом N 5462-VI була викладена у новій редакції стаття 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення, норми якої суперечать діючим статтям Кодексу, які визначають розміри штрафів, що можуть бути накладені на правопорушників земельного законодавства. Для прикладу, Головний державний інспектор сільського господарства України відповідно до нової редакції статті 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення має право накласти штраф на громадян до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - НМДГ), і на посадових осіб до 100 НМДГ. Це обмежує розмір штрафу, який може бути накладений відповідно до частини другої статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (дана стаття передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 300 до 500 НМДГ). За градацією, визначеною у статті 244, навіть Головний державний інспектор сільського господарства України не має права накладати штрафи на посадових осіб, а його заступники взагалі виключені із переліку посадових осіб, які мають право розглядати справи та накладати адміністративні правопорушення.

Визначене у статті 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення розмежування розмірів штрафів, які накладаються в залежності від посади, яку займає державний інспектор сільського господарства, дозволяє порушникам уникати максимальної відповідальності, яка може бути до них застосована згідно з чинними на сьогодні статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для прикладу. Відповідно до статті 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення Головний державний інспектор сільського господарства України має право накласти штраф на громадян до 80 НМДГ. За це ж правопорушення Головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники мають право накладати штраф на громадянин до 30 НМДГ. У той же час за аналогічні правопорушення старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства, які безпосередньо здійснюють перевірки та складають протоколи, мають право накладати максимальний штраф на громадянин лише до 10 НМДГ. Тобто, чим вище посада, тим вищий розмір штрафу може накласти за одне і те ж правопорушення. Це призвело до того, що на рівні області взагалі неможливо накласти штраф на громадян за частиною другою статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мінімальний розмір якого становить від 50 до 100 НМДГ, оскільки штраф, розмір якого нижче мінімального, визначеного у відповідній статті Кодексу, не може бути накладений.

Подібна ситуація має місце з притягненням до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок. На рівні області неможливо накласти максимальний розмір штрафу на посадову особу за самовільне зайняття земельної ділянки згідно з статтею 531, розмір якого становить від 20 до 100 НМДГ (старші державні інспектори та державні інспектори у областях мають право накласти штраф до 20 НМДГ, Головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники - до 50 НМДГ). Протокол про адміністративне правопорушення необхідно направляти для розгляду в Київ - Головному державному інспектору сільського господарства України. Однак, це суперечить вимогам частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення у якій визначено, що справа про адміністративне правопорушення повинна розглядатися за місцем вчинення правопорушення.

Аналогічна правова колізія має місце з видачею приписів. Відповідно до змін, які внесені згідно з законом N 5462-VI до статті 18827 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність за невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства. Однак, у частині першій цієї статті передбачається відповідальність лише за невиконання законних вимог щодо усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів. За невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства в інших сферах діяльності застосувати цю статтю неможливо. У той же час, згідно з прийнятою новою редакцією статті 244, державні інспектори сільського господарства повинні застосовувати статтю 1885 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка віднесена до відання Державної екологічної інспекції та її територіальних органів (стаття 2421 Кодексу). Накласти адміністративне стягнення за невиконання приписів за статтею 18827 державні інспектори сільського господарства не мають права, оскільки дана стаття відсутня у переліку статей, віднесених до їх відання згідно з статтею 244. Розгляд справ за статтею 18827 за невиконання приписів державних інспекторів сільського господарства належить згідно з статтею 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення до відання суду, у той час як по решті статей інспекторам надано право розгляду справ та накладення адміністративних стягнень.

При цьому слід враховувати те, що на Державну інспекцію сільського господарства України, крім контролю за дотриманням правил експлуатації та технічним станом сільськогосподарських машин, покладено ще цілий ряд завдань та функцій. Зокрема, якщо за порушення у сфері здійснення нагляду (контролю) за використанням та охороною земель стаття 1885 Кодексу України про адміністративні правопорушення застосувалась і раніше, то за порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва статтю 1885 застосувати неможливо, оскільки у ній передбачена відповідальність за невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів.

Зважаючи на зазначене вище, законопроектом пропонується викласти статтю 18827 у новій редакції та надати право державним інспекторам сільського господарства застосовувати її в усіх випадках невиконання їх приписів за усіма статтями, віднесеними до їх розгляду, а також надати їм право розгляду справ за невиконання приписів за цією статтею, виключивши цю статтю з підвідомчості судів шляхом внесення відповідних змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також згідно з законом N 5462-VI було внесено зміни до статті 2421 Кодексу України про адміністративні правопорушення та помилково віднесено до відання Державної екологічної інспекції та її територіальних органів розгляд справ за статтею 535 (порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою) та статтею 536 (порушення законодавства про Державний земельний кадастр), що також пропонується врегулювати цим законопроектом та віднести ці завдання до відання Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів на які законодавством покладено здійснення державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв'язку із тим, що проект Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття закону сприятиме створенню більш ефективного механізму виявлення та припинення порушень земельного законодавства та інших порушень в агропромисловому комплексі, усуненню їх негативних наслідків, збереженню здоров'я та життя громадян, які експлуатують сільськогосподарську техніку (машини, інші механізми).

 

Народні депутати України

Осуховський О. І.

Левченко Ю. В.

Бублик Ю. В.

Іллєнко А. Ю.

Марченко О. О.

Головко М. Й.

Опрос