Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" (относительно обязательного владения украинским языком должностными и служебными лицами органов государственной власти)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1201
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо обов'язкового володіння українською мовою посадовими та службовими особами органів державної влади)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Українська мова - визначальний чинник і головна ознака ідентичності української нації, яка історично впродовж багатьох століть проживає на території України, становить абсолютну більшість населення України, дала офіційну назву державі та є базовим системотвірним складником української державності.

Українська мова як засіб спілкування та інтелектуального виявлення особистості відображає самобутність багатомільйонного українського народу і є основою його духовності та історичної пам'яті. Відповідно до частини першої статті 10 Конституції України українська мова є державною мовою в Україні. Як визначено в Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року N 10-рп/99 у справі про застосування української мови, положення про українську мову як державну міститься у розділі І "Загальні засади" Конституції України, який закріплює основи конституційного ладу в Україні. Поняття державної (офіційної) мови є складовою ширшого за змістом та обсягом поняття "конституційний лад". Іншою його складовою є, зокрема, поняття державних символів.

Повноцінне функціювання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією збереження ідентичності української нації, політичної і державної єдності України. Посадові та службові особи органів державної влади зобов'язані виконувати вимоги конституційної норми про всебічний розвиток і функціювання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Незалежна Україна успадкувала деформовану мовну ситуацію, що склалася внаслідок штучної асиміляції українців, широкого застосування прямого і прихованого примусу, спрямованого на запровадження обмежень щодо використання української мови з метою її поступового витіснення з усіх сфер суспільного життя.

Аналіз мовної ситуації в державі свідчить про наявність політичних спекуляцій щодо державного статусу української мови та її застосування. Низка державних службовців найвищих рангів (народні депутати України, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади), а також державні службовці середньої і нижчої ланок, на яких покладено велику відповідальність у справі забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціювання української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, нехтують цим, невиправдано використовуючи недержавну мову. Це суперечить інтересам національної безпеки України, ставить під загрозу її суверенітет.

Один зі шляхів забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціювання української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України - володіння українською мовою посадовими і службовими особами органів державної влади на рівні, достатньому для виконання ними їхніх посадових обов'язків, що є однією з обов'язкових умов для обіймання відповідних посад.

Положення Конституції України зобов'язують посадових і службових осіб застосовувати державну - українську мову як мову офіційного спілкування під час виконання ними службових обов'язків, у роботі і в діловодстві тощо органів державної влади.

Принципове значення для майбутнього української мови як державної має національна мовна свідомість і національна гідність. У цьому чільна роль належить насамперед вищому керівництву держави, яке своїм особистим прикладом і зусиллями має утверджувати престиж української мови.

Публічне приниження чи зневажання української мови є неприпустимими нарівні з наругою над державними символами України.

2. Мета та завдання проекту Закону

Проект Закону спрямований на забезпечення безумовного виконання конституційної норми про всебічний розвиток і функціювання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, неухильного додержання Конституції України посадовими та службовими особами органів державної влади під час виконання ними службових обов'язків.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Запропоновано внести зміни до статей третьої, четвертої, десятої і дванадцятої Закону України "Про державну службу", відповідно до яких посадові та службові особи органів державної влади повинні володіти українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових і професійних обов'язків, не допускати публічних проявів зневаги до української мови, знущання чи глуму над нею, а також її дискредитації, а також зобов'язані складати іспит з української мови для підтвердження рівня володіння нею, необхідного для виконання ними службових обов'язків.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері правового регулювання: Конституція України від 28.06.96 р. N 254к/96-ВР, Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 р. N 3723-XII, Закон України "Про мови в Українській РСР" від 28.10.89 р. N 8312-XI, Рішення Конституційного Суду України (справа про застосування української мови) від 14.12.99 р. N 10-рп/99, Концепція державної мовної політики, затверджена Указом Президента України від 15.02.2010 р. N 161/2010.

Ухвалення цього Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього Закону, у разі його ухвалення, не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Ухвалення цього Закону дозволить зміцнити державний статус української мови, розширити сферу застосування української мови, стимулювати формування і захист національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, забезпечить безумовне виконання конституційної норми про всебічний розвиток і функціювання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

 

Народні депутати України

Опрос