Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации требований Директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2014 № 1197-1
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу в рамках реалізації євроінтеграційного вектора розвитку України.

Даний законопроект є альтернативним до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)" (реєстр. N 1197 від 02.12.2014 р.).

Зазначимо, що законодавчі пропозиції, які містить проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)" (реєстр. N 1197 від 02.12.2014 р.), за відповідних умов можуть стати позитивним чинником у питанні стимулювання розвитку конкуренції, у питанні посилення динаміки розвитку економіки України в цілому.

Однак, деякі аспекти, що не враховані у проекті Закону України (реєстр. N 1197 від 02.12.2014 р.), суттєво ускладнять, а в окремих випадках знівелюють позитивний вплив законодавчих новел на розвиток конкуренції в Україні.

Так, залишились поза увагою авторів проекту Закону України (реєстр. N 1197 від 02.12.2014 р.) наступні питання:

не враховано особливості правового регулювання в Україні у сфері охорони прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, що унеможливлює практичне застосування норм щодо порівняльної реклами. У зв'язку із чим, альтернативним проектом пропонується внести зміни до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг";

не в повній мірі враховані особливості правового регулювання в Україні у сфері реклами, зокрема, у питанні відповідальності за зміст порівняльної реклами та ін. У зв'язку із чим, альтернативним проектом пропонується внести зміни до статей 8, 11, 21, 25, 27 Закону України "Про рекламу";

не запропоновано змін та доповнень до колізійних норм Господарського кодексу України, якими також регламентується сфера захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. У зв'язку із чим, альтернативним проектом пропонується внести зміни до статті 33 Господарського кодексу України;

не враховано термінологічні особливості законодавства України у сфері захисту прав споживачів та захисту від недобросовісної конкуренції, у зв'язку із чим, альтернативним проектом пропонується внести уточнення до статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів" та статті 7 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою ухвалення законопроекту є підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів та приведення її у відповідність до вимог Європейського Союзу в частині законодавчого визначення форм, видів та ознак забороненої недобросовісної комерційної практики.

Також, завданням даного законопроекту, враховуючи необхідність забезпечення унеможливлення подвійних тлумачень та більш чіткого визначення ознак забороненої законодавством недобросовісної комерційної практики та недобросовісної конкуренції, пропонується здійснити уточнення, розширення та конкретизацію запропонованих проектом Закону України (реєстр. N 1197 від 02.12.2014 р.) законодавчих новел.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до законів України "Про захист прав споживачів" (доповнення до переліку форм підприємницької практики, що вводить в оману та ін.), "Про рекламу" (питання відповідальності за зміст порівняльної реклами та ін.), "Про захист від недобросовісної економічної конкуренції" (питання вимог, яким має відповідати порівняльна реклама), "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (особливості використання знаку у порівняльній рекламі), Господарського кодексу України (окремі питання неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про захист від недобросовісної економічної конкуренції", "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", Господарським кодексом України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить зробити черговий крок на шляху адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу, стимулюватиме розвиток конкуренції, позитивно відобразиться на економці України.

 

Народні депутати України:

Кондратюк О. К.

Абдуллін О. Р.

Стеценко Д. О.

Павленко Ю. О.

Червакова О. В.

Опанасенко О. В.

Опрос