Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно имплементации требований Директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1197
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Актуальність питання удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів зумовлена необхідністю підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів та необхідністю адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу в рамках реалізації євроінтеграційного вектора розвитку України.

Необхідність імплементації вимог відповідних Директив ЄС до українського законодавства визначена і багатьма нормативно-правовими актами України, зокрема, Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18.03.2004 N 1629-IV та Концепцією державної політики у сфері захисту прав споживачів, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 N 777-р.

Директива N 2005/29/EC Європейського парламенту та Ради ЄС про недобросовісну комерційну практику щодо споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну комерційну практику) безпосередньо захищає економічні інтереси споживачів від недобросовісної комерційної практики у відносинах між підприємцем і споживачем та опосередковано захищає добросовісних підприємців від їх конкурентів, які діють у порушення встановлених правил.

Чинне законодавство України у сфері захисту прав споживачів, зокрема Закон України "Про захист прав споживачів", загалом відповідає основним базовим принципам ЄС та вимогам вищезазначеної Директиви. Разом з тим низка положень національного законодавства потребує уточнення, розширення та конкретизації з метою унеможливлення подвійних трактувань та більш чіткого визначення ознак забороненої законом недобросовісної комерційної практики. Саме на вирішення цього питання і спрямовано запропонований законопроект.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою ухвалення Закону є підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів та приведення її відповідно до вимог Європейського Союзу в частині законодавчого визначення форм, видів та ознак забороненої недобросовісної комерційної практики.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Проектом пропонується внести зміни до законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу" та "Про захист від недобросовісної економічної конкуренції", які уточнюють визначення форм, видів та ознак недобросовісної комерційної практики згідно з вимогами відповідної Директиви ЄС. Зокрема:

У Законі України "Про захист прав споживачів" пропонується уточнити критерії, за якими підприємницька практика може вважатися такою, що вводить в оману, та розширити перелік форм підприємницької практики, заборонених як таких, що вводять в оману.

У Законі України "Про рекламу" пропонується доповнити загальні вимоги до реклами положенням про заборону поширювати інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману.

У Законі "Про захист від недобросовісної економічної конкуренції" пропонується чітко визначити умови, при дотриманні яких дозволяється використання порівняльної реклами.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Зазначене питання регулюється Конституцією України, законами України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про захист від недобросовісної економічної конкуренції".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Ухвалення Закону дозволить чіткіше визначити ознаки забороненої недобросовісної комерційної практики, що сприятиме удосконаленню національної системи захисту справ споживачів та її адаптації до вимог Європейського Союзу.

 

Народні депутати України:

Іллєнко А. Ю.

Осуховський О. І.

Левченко Ю. В.

Бублик Ю. В.

Марченко О. О.

Головко М. Й.

Опрос