Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно условий возвращения срочных депозитов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1195
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Українським законодавством передбачено два види договорів банківських вкладів: на вимогу та строковий. Але одночасно нормативно-правовими актами передбачено обов'язок банківських установ повертати будь-який вклад, в тому числі строковий, на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

На основі даного законодавчого регулювання в банків постійно виникають проблеми балансування зобов'язань у вигляді коштів клієнтів, які по суті є на вимогу, та кредитними строковими активами. Тобто банки залучають кошти на короткий (непрогнозований) період і видають кредити на значно довший період, беручи на себе високі ризики виникнення ситуації, коли ресурсів стане недостатньо для подальшого ведення діяльності.

Через вищенаведену ситуацію зокрема, банківська система України пережила кризи 2004 року, 2008 - 2009 років і сьогодні знову постає проблема дострокового зняття депозитів та незабезпеченості ресурсами банківських операцій, що є однією з основних причин низької ліквідності та неплатоспроможності банків. Це виникає через паніку клієнтів банків, які поспішають забрати свої вклади. Натомість банки намагаються покрити дефіцит ресурсів борговим методом - за рахунок рефінансування, і великий тягар лягає на Національний банк України. За офіційними даними станом на 01.10.2014 знизилось співвідношення залучених коштів вкладників до кредитів клієнтів, що становить 81,62 % (87,95 % - станом на 01.01.2014), натомість співвідношення залучених коштів в борг до кредитів клієнтів становить 16,11 %, що на 4 % більше ніж на початку року. Кількість банків скоротилась до 167 установ.

Тому необхідність прийняття даного законопроекту полягає у збереженні права вибору вкладником типу договору вкладу з однієї сторони, та наданні банкам правових важелів для встановлення балансу пасивів та активів банківських установ через урегульований механізм повернення строкових депозитів з іншої сторони.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект має на меті встановлення стабільності банківської системи через урегулювання механізму створення ресурсної бази діяльності банківської системи. З цією метою пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, який регулює договірні відносини, та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", який регулює оплату ощадних (депозитних сертифікатів), відповідно до яких клієнти банку матимуть право отримати вклади та нараховані по ним відсотки за строковим банківським договором по закінченню терміну дії договору. Дострокове повернення даного вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом можливе виключно у випадку, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Як показує практика країн зі стабільною банківською системою, для ефективного збалансованого розвитку банківської діяльності існують чітко розмежовані види банківських вкладів: на вимогу, на визначений строк, та в деяких західних країнах законодавчо закріплений третій вид вкладу - строковий вклад з правом дострокового повернення на певних умовах. Тобто, банки мають можливість ефективно планувати свою діяльність і управляти ризиками, чого позбавлені банки в Україні.

З метою захисту інтересів вкладників, які не вимагають повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, та уникнень зловживань зі сторони банків, які зацікавлені й надалі співпрацювати з клієнтом на умовах більш вигідних для банку, договір банківського вкладу вважатиметься продовженим лише на умовах вкладу на вимогу. Тобто, пролонгація договору на умовах строкового вкладу можлива тільки при особистому переукладанні договору вкладником.

Оскільки Закони України не мають зворотної дії у часі, зміни, які закріплені в даному законопроекті, не можуть мати впливу на чинні договори банківського строкового вкладу, що були укладені до моменту ухвалення та набрання чинності цим законом. Тобто, цей закон є стратегічно важливим й приймається на перспективу розвитку діяльності банківської системи.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Закону передбачається внести до Цивільного кодексу України зміни такого змісту:

банківські установи видають вклад (депозит) та нараховані проценти за цим вкладом відповідно до виду договору банківського вкладу:

- за договором на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти за цим вкладом на першу вимогу вкладника;

- за договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. За даним договором банківського вкладу можливе повернення вкладникові вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Передбачається внести до Цивільного кодексу України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" зміни такого змісту:

виключити норми, які регулюють оплату банком ощадного (депозитного) сертифіката у разі дострокового його пред'явлення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту забезпечить уникнення розриву ліквідності для банківських установ. Таким чином, банківські установи зможуть планувати свою основну діяльність з мінімальним ризиком втрати ліквідності, з максимальною ефективністю від розміщення даних ресурсів, що призведе до встановлення стабільності на ринку банківських послуг.

 

Народні депутати України

П. О. Різаненко
О. В. Бєлькова

Опрос