Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении " (относительно защиты врачебной тайны)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1193
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (щодо захисту лікарської таємниці)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах розвитку правової держави дедалі більше уваги приділяється проблемі захисту прав та законних інтересів людини, яка посідає найважливіше місце в суспільному житті. До основних завдань держави належить охорона життя і здоров'я людини. Ст. 32 Конституції України гарантує кожному охорону особистого життя. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом. Зазначена конституційна норма відтворила положення міжнародних документів, зокрема ст. 12 Загальної декларації прав людини, ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Одним з різновидів професійної таємниці, що забезпечує конфіденційність особистого життя особи, є лікарська таємниця. Правове регулювання лікарської таємниці в Україні передбачено статтями 285, 286 Цивільного кодексу та ст. 39, 40 Основ законодавства України про охорону здоров'я. Але норма ст. 286 Цивільного кодексу України містить тільки визначення права на таємницю про стан здоров'я, не даючи при цьому визначення поняття "лікарська таємниця".

Стаття 40 Основ законодавства України про охорону здоров'я, яка називається "Лікарська таємниця", теж не містить чіткого визначення цього поняття. Відповідно до зазначеної статті медичні працівники й інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд і результати, інтимну й сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості.

Охорона лікарської таємниці в Україні характеризується відсутністю чіткого законодавчого регулювання, а саме нормативного визначення "лікарська таємниця". Питання, пов'язані з визначенням обсягу поняття лікарської таємниці, переліку суб'єктів зберігання лікарської таємниці, відповідальність за розголошення лікарської таємниці регулюються різноманітними законодавчими актами, які часто є маловідомими для громадян. Така ситуація з нормативним регулюванням питання дотримання лікарської таємниці складається аж ніяк не на користь лікарів, а навпаки створює можливості для різноманітних зловживань не лише з боку державних органів, але й з боку недобросовісних пацієнтів.

Таким чином, для належного регулювання суспільних відносин у сфері захисту лікарської таємниці доцільно дати визначення терміна "лікарська таємниця", сформувати уточнений перелік відомостей, що становить лікарська таємниця та зазначити види відповідальності за розголошення лікарської таємниці.

2. Цілі та завдання прийняття нормативного акта

Завданням законопроекту є визначення поняття "лікарська таємниця" та зазначення відповідальності за розголошення лікарської таємниці.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується замінити редакцію статті 3 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" і доповнити її таким терміном:

"Лікарська таємниця - це відомості про стан здоров'я, факт медичного обстеження, огляду та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина України, іноземця або особи без громадянства, отримані медичними, фармацевтичними та іншими працівниками в процесі профілактики, діагностики, лікування та реабілітації".

Статтю 40 Закону викласти у новій редакції:

Медичні, фармацевтичні та інші працівники, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стала відома інформація, яка становить лікарську таємницю, не мають права розголошувати ці відомості, окрім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

За розголошення лікарської таємниці винні особи несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначені питання, є Конституція України, Цивільний кодекс України та Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову частину державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Внесення відповідних змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" усуне наявні в чинному законодавстві України правові колізії, що забезпечуватиме належне врегулювання суспільних відносин у сфері захисту лікарської таємниці.

 

Народні депутати України:

Осуховський О. І.

Левченко Ю. В.

Бублик Ю. В.

Іллєнко А. Ю.

Марченко О. О.

Головко М. Й.

Опрос