Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности для "воров в законе" и усиления ответственности за преступления, совершенные преступными группировками)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1188
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо встановлення кримінальної відповідальності для "злодіїв в законі" та посилення відповідальності за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

На сьогодні в Україні склалась досить складна політична та економічна ситуація. Даною нестабільністю користуються представники злочинного світу - злочинні угруповання (організовані групи, злочинні організації, злочинні співтовариства), організатори або керівні особи, які відповідно до їх ієрархії є "злодії в законі", котрі потрапляють до України з території Російської Федерації, Грузії, Вірменії, Азербайджану і встановлюючи кримінальні контакти, впливають на криміногенні процеси, зокрема, контролюють певні види нелегального бізнесу, що призводить до погіршення криміногенної обстановки в державі.

"Злодії в законі" є одним із ключових елементів організованої злочинності. Це специфічне для колишнього СРСР, а нині і для країн пострадянського простору злочинне об'єднання, що утворилося в 30-х роках XX століття, яке не має аналогів у світовій кримінальній практиці та характеризується наявністю жорсткого кодексу кримінальних традицій (спеціальних правил поведінки), а також винятковим рівнем закритості і конспіративності.

Переважна більшість так званих "злодіїв в законі" колишнього СРСР перебували в Росії та Грузії, але у зв'язку з тим, що в цих країнах належність до "злодіїв в законі" криміналізовано, більшість із них змушені тікати і знайшли свій кримінальний заробіток та притулок в Україні.

Так, у Грузії в 2005 році прийнято спеціальний Закон - у кримінальному кодексі Грузії з'явилась окрема стаття 2231,,Злодій в законі, належність (членство) до злодійського миру". У 2009 році в Російській Федерації прийнято Закон, яким статтю 210 Кримінального кодексу РФ викладено в новій редакції, яка передбачає настання відповідальності особою, що займає вище становище в злочинній ієрархії, а саме "злодіїв в законі".

На сьогодні законодавство України не дозволяє повною мірою боротися зі "злодіями в законі", оскільки відсутня кримінальна відповідальність за вказані дії, а таких осіб максимум чекає примусова депортація.

Наприклад, 29 жовтня 2014 року оперативні працівники ГУБОЗ МВС України викрили "злодійську сходку" в ресторані одного з готелів у центрі Києва, організовану кількома представниками клану Мераба Джангвеладзе, на якій розглядалися питання про взяття під контроль поставок енергетичного вугілля, а також пасажирських перевезень в Україні та незаконного видобутку бурштину тощо. Затримані поміщені до приймальника-розподільника Державної міграційної служби України. Надалі планується їх примусове видворення за межі території України з подальшою забороною в'їзду.

З метою вжиття більш дієвих заходів у боротьбі з організованою злочинністю та протидії злочинній діяльності "злодіїв в законі", а також надання правоохоронним органам додаткового механізму для боротьби із цим явищем та зменшення суспільної шкоди від нього, потребує внесення відповідних змін до статей 27, 28, 67, 255 Кримінального кодексу України, а також внесення змін до статті 140 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Слід взяти до уваги і ту обставину, що Європейським судом з прав людини оприлюднено рішення по справі "Ашларба проти Грузії", яким суд постановив, що криміналізація Грузією діяльності особи в злодійському світі (злочинному середовищі) та наявність статусу "злодія в законі" не порушує статті 7 (Ніякого покарання без злочину) Європейської конвенції з прав людини.

2. Мета акта і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо встановлення кримінальної відповідальності для "злодіїв в законі" та посилення відповідальності за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями)" розроблено з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які займають вище становище в злочинній ієрархії та є "злодіями в законі", а також осіб, причетних до створення та функціонування злочинних угруповань.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Пропонується доповнити частину 3 статті 27 (Види співучасників) Кримінального кодексу України, де передбачається, що до числа організаторів також відносяться особи, які причетні до створення, керування та фінансування злочинного угрупування (організованої групи, злочинної організації або злочинного співтовариства), а також особи, які мають статус "злодія в законі".

Стаття 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, злочинним угрупованням (організованою групою, злочинною організацією, злочинним співтовариством) КК України доповнюється частиною п'ятою, в якій встановлюється визначення злочинну вчиненого злочинним співтовариством, а саме стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (сім і більше).

Пункт другий частини першої статті 67 (Обставини, які обтяжують покарання) КК України доповнюється переліком обставин, які обтяжують покарання, зокрема, вчинення злочину організованою групою, злочинною організацією, злочинним співтовариством (частина третя, четверта або п'ята статті 28). Крім цього, ця стаття доповнюється новим пунктом 2-1, в якому додатково надається перелік обставин, які обтяжують покарання, а саме, вчинення злочину особою, яка є організатором ("злодієм в законі") або іншою керівною особою відповідно до ієрархії злочинного угруповання (частина перша, друга або третя статті 255).

Пропонується викласти в новій редакції статтю 255 (Створення злочинної організації, злочинного співтовариства або участь у них) Кримінального кодексу України, передбачивши встановлення кримінальної відповідальності для осіб за створення та участь у злочинному співтоваристві (частина 2 та 3 статті 255) та зайняття особою вищого становища в злочинній ієрархії ("злодій в законі") (частина 4 статті 255), а також у частинах 1 - 4 передбачається конфіскація майна у суб'єктів вказаних злочинів. Також вказана стаття доповнюється двома примітками, де надається визначення поняття "злочинне співтовариство" та "злодій в законі".

Змінами до статті 140 (Виправні колонії максимального рівня безпеки) Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено обов'язкове утримання у приміщеннях камерного типу організаторів злочинного співтовариства та "злодіїв у законі", а також осіб, які раніше були засуджені за створення злочинного співтовариства або участь в злочинній організації. Таким чином, буде забезпечуватися ізоляція вказаних злочинців від решти ув'язнених, так як спільне утримання "злодіїв у законі" з іншими засудженими дозволяє їм встановлювати свої порядки, вербувати на свою сторону засуджених, тероризувати інших ув'язнених, які почали виправлятися, а також здійснювати тиск на адміністрацію колонії шляхом організації актів непокори і бунтів.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють положення Конституції України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо встановлення кримінальної відповідальності для "злодіїв в законі" та посилення відповідальності за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями)" не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо встановлення кримінальної відповідальності для "злодіїв в законі" та посилення відповідальності за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями)" сприятиме збільшенню ефективності протидії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю.

 

Народний депутат України А. Ю. Геращенко

Народний депутат України І. О. Єфремова

Народний депутат України І. О. Котвіцький

Народний депутат України Д. В. Дзензерський

Народний депутат України А. А. Тетерук

Народний депутат України М. Л. Княжицький

Народний депутат України В. В. Бухарєв

Опрос