Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно решения проблем инвесторов долгостроев)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1185
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Однією з найпоширеніших проблем у сфері житлового будівництва, що наразі існує в українському суспільстві, є проблема довгобудів - об'єктів незавершеного будівництва, спорудження яких розпочалося більш ніж 3 роки тому, терміни прийняття в експлуатацію сплили, а об'єкти й досі не добудовані та не прийняті в експлуатацію. Такі об'єкти не мають статусу нерухомого майна і, відповідно, використовуватись як житло не можуть.

При цьому, значна частина таких об'єктів будувалася із залученням коштів фізичних осіб - інвесторів, які суттєво постраждали від цього. Найбільш масово проблеми почали виникати з вини замовників будівництва, яким внаслідок впливу світової кризи не вистачило коштів на фінансування будівництва.

Якщо навести певні цифри з приводу означеного питання, то, за наявною інформацією, станом на 01.01.2013 р. в Україні налічувалось 16,1 тисяч недобудов, з яких будівництво понад 10,1 тисяч об'єктів було призупинено або законсервовано, а основною причиною цього була відсутність фінансування для здійснення подальшого будівництва. Більшість з цієї цифри складають недобудови житлових будинків, які будувались із залученням коштів приватних інвесторів.

Тривалий час держава намагалася віднайти шляхи захисту громадян та надання їм допомоги. Одним з таких кроків було прийняття в 2008 році Закону "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва". Але, на жаль, його дія не розв'язала всього спектру проблем постраждалих інвесторів. Про це свідчить величезна кількість громадських об'єднань постраждалих інвесторів, яка діє наразі в Україні і намагається напрацювати шляхи подолання проблем.

Одним з таких шляхів вбачається застосування певних правових механізмів отримання територіальними громадами права власності на довгобуди з метою їх добудови. Таким механізмом вбачається механізм отримання права власності на безхазяйну річ, передбачений ст. 335 Цивільного кодексу України.

Юридичним підґрунтям такого шляху є те, що власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник будівництва (ст. 876 ЦК України), до завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (ч. 3 ст. 331 ЦК України) - тобто замовник будівництва є власником об'єкта незавершеного будівництва, на який може бути поширений, зокрема, правовий режим безхазяйного майна.

Відповідно до ст. 346 Цивільного кодексу право власності на майно припиняється у разі відмови власника від нього, припинення юридичної особи чи смерті фізичної особи власника, а також в інших випадках встановлених законом.

Ст. 335 Цивільного кодексу визначається що безхазяйною річчю є річ, яка не має власника, або власник якої невідомий. Така річ за рішенням суду може бути передана у комунальну власність із дотриманням встановленої щодо нерухомої речі процедури.

Безхазяйні рухомі речі можуть набуватись у власність за набувальною давністю, крім випадків, встановлених статтями 336, 338, 341 и 343 Цивільного кодексу України.

Ст. 347 Цивільного кодексу України встановлює можливість власника відмовитись від права власності на майно заявивши про це, або вчинивши інші дії, які свідчать про його відмову від права власності.

Таким чином можливе надання статусу безхазяйної речі (речі у якої не має власника) на довгобуд внаслідок відмови власника від права власності на нього (як у випадку ініціювання самим власником такого процесу, так і шляхом ініціювання територіальною громадою судового позову з метою встановлення факту вчинення дій, які свідчать про його відмову від права власності), з посиланням на норми ст. ст. 346, 347 Цивільного кодексу України.

На сьогоднішній день до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі будівництва, відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" належить організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту, в тому числі, об'єктів соціально-культурного призначення та жилих будинків та виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

Така компетенція для потреб добудови "покинутих" житлових будинків є загальною і сформульована не достатньо чітко для надання змоги посадовим особам, до компетенції яких віднесено прийняття рішення стосовно довгобуду, застосувати механізм запропонований законопроектом.

Необхідність прямого законодавчо встановленого права посадових осіб органів місцевого самоврядування вчиняти запропоновані законопроектом дії викликана обмеженням їх повноважень зокрема статтею 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на те, що масова часта довгобудів по суті "покинута" їх власниками, які внаслідок відсутності коштів на їх добудову відмовились від них, застосування вказаних норм органами місцевого самоврядування надасть правові підстави для ініціювання прийняття довгобудів на баланс територіальних громад за для їх добудови.

Отримані в такий засіб довгобуди мають бути добудовані територіальною громадою, в тому числі з метою формування фондів соціального та службового житла за рахунок нереалізованих приміщень в таких об'єктах, та вирішення проблем інвесторів, постраждалих під час їх будівництва.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Основною метою законопроекту є допомога у розв'язанні проблем подолання наслідків тривалих кризових явищ у житловому будівництві та розширення можливостей територіальних громад у питаннях підтримки постраждалих інвесторів довгобудів, які знаходяться на території відповідних громад.

Завданням законопроекту є надання додаткових можливостей для вирішення нагальних проблем інвесторів завдяки застосуванню запропонованих правових механізмів з метою отримання територіальними громадами права власності на довгобуди для їх добудови.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" шляхом доповнення передбачених ним шляхів та організаційних заходів з розв'язання нагальних проблем у сфері житлового будівництва такими шляхами, як можливість використання територіальними громадами механізму отримання права власності на об'єкт незавершеного будівництва, як на безхазяйну річ, за умов та в порядку, передбаченому ст. 335 Цивільного кодексу України та механізму отримання права власності внаслідок відмови власника від права власності на об'єкт незавершеного будівництва шляхом ініціювання територіальною громадою судового позову з метою встановлення факту вчинення дій, які свідчать про його відмову від права власності) за умов та в порядку, передбаченому ст. 347 Цивільного кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Цивільний кодекс України, Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і має фінансуватись за рахунок нереалізованих приміщень в об'єктах, які добудовуються із застосуванням запропонованих механізмів.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту створить додаткову можливість забезпечення громадян соціальним та службовим житлом (за рахунок об'єктів незавершеного будівництва спорудження яких тривалий час не відбувається) та вирішення проблем забезпечення житлом фізичних осіб - інвесторів будівництва, постраждалих внаслідок впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь України.

 

Народний депутат України

С. О. Фаєрмарк

Опрос