Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения к работе в государственных органах иностранцев в соответствии с государственными интересами Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1161
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо залучення до роботи у державних органах іноземців відповідно до державних інтересів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Перед Україною стоять непересічні виклики - надзвичайно складна ситуація в економіці, агресія з боку Російської Федерації, необхідність впровадження радикальних реформ та зусиль у боротьбі із корупцією - і це вимагає нестандартних рішень у сфері державного управління. За роки наскрізь корумпованого правління попереднього президента та урядів до 2014 року цінністю роботи на державній службі було, на жаль, не служіння інтересам держави і народу, а часто особисте збагачення, "кумівство" і свавілля супроти закону. Тих, хто дотримувався законодавства чи навіть загальноприйнятих принципів людської етики, українська система державного управління виштовхувала. У системі встановилась корпоративна культура пристосуванства, некомпетентності, орієнтації на тривалість перебування на посаді, а не на результат для держави, непрозорості у прийнятті рішень і безвідповідальності перед суспільством.

Сьогодні, коли Україна зіштовхнулась з небаченими для 21-го сторіччя у Європі викликами, які несуть у собі загрозу не тільки національній безпеці, але і виживанню країни як такої, необхідні кардинальні рішення, які дадуть змогу радикально реформувати державні органи і через нову культуру відповідальності, компетентності, орієнтації на результат, через цінності служіння Україні перезапустити владні механізми.

Радикальні рішення означають пошук кандидатів для нового уряду не тільки в Україні, але й за її межами, особливо в тих державах та економіках, які мають досвід виходу із системних криз зовнішнього і внутрішнього походження, державах, які зуміли побороти корупцію, державах, які можуть і вміють себе захистити від зовнішніх загроз через системи власної та колективної безпеки. Головне зараз - не громадянство чиновника, а професійні якості кандидатів, успішний досвід роботи, відсутність конфлікту інтересів між потребами держави та власними, бездоганна бізнес-репутація, відсутність зв'язків з олігархічними групами, досвід управління великими міжнародними компаніями чи інституціями та досвід проведення масштабних реорганізацій, патріотичний дух та бажання реформувати Україну, цінності, орієнтовані на служіння Україні, які поділяють кандидати і які зроблять Україну успішною. Україні як ніколи потрібні міжнародні практики державного управління, боротьби з корупцією, фінансового планування, антикризового менеджменту, котрі можуть привнести часто тільки спеціалісти з-поза меж України. Якщо спеціалісти мають визнаний у світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, необхідну вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджують відповідні знання належного рівня, та володіють державною мовою або розуміють її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків, і їх призначення становить державний інтерес для України, необхідно створити можливості для залучення таких спеціалістів до роботи в Україні і для України.

Вирішенню цих проблем і слугуватиме Закон, про проект якого йдеться.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є створення умов для залучення до роботи у відповідних державних органах іноземців відповідно до державних інтересів України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про державну службу" щодо запровадження можливості призначення іноземців (осіб без громадянства) до державних органів виключно, якщо це становить державний інтерес для України, на посади: члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра юстиції України та Міністра інфраструктури України), їх перших заступників та заступників, перших заступників та заступників Міністра юстиції України, які перебувають на політичних посадах; керівників центральних органів виконавчої влади України та їх заступників (крім Голови Державної прикордонної служби України, Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Пенсійного фонду України, Державного космічного агентства України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, Державної архівної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної казначейської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фінансової інспекції України); державних службовців патронатних служб Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Уряду України; директора Національного антикорупційного бюро України, службовців Національного антикорупційного бюро України (крім посад начальницького складу); члена Національного агентства з питань запобігання корупції; Генерального прокурора України.

Для зайняття зазначених посад за законопроектом іноземці (особи без громадянства) мають відповідати таким вимогам:

1) досягнення повноліття (а для членів Антимонопольного комітету України - досягнення 30-річного віку);

2) дієздатність;

3) наявність визнаного у світі найкращого практичного досвіду впровадження реформ у відповідній сфері;

4) наявність диплома про вищу освіту або кваліфікації, що підтверджують відповідні знання належного рівня;

5) володіння державною мовою або розуміння її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків;

6) неперебування у громадянстві держави-окупанта.

Передбачається, що іноземці (особи без громадянства) призначатимуться на відповідні посади без конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Зокрема, законопроектом передбачається проведення конкурсу для призначення на посади директора Національного антикорупційного бюро України, службовців Національного антикорупційного бюро України, члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Проектом також пропонується встановити, що дозвіл на працевлаштування таких іноземців (осіб без громадянства) не вимагатиметься.

За законопроектом звільнення таких осіб здійснюватиметься на загальних підставах, передбачених для відповідних посад (при цьому не можуть бути підставами звільнення неналежність до громадянства України, постійне проживання за кордоном). Водночас для них запроваджується спеціальна додаткова підстава для звільнення - ненабуття протягом одного року громадянства України.

Слід наголосити, що проектом встановлюється обмеження дії в часі його положень щодо можливості призначення членами Кабінету Міністрів Україні іноземців (осіб без громадянства) - вони діятимуть протягом одного року з дня набрання Законом чинності. При цьому у разі призначення у цей строк на посаду члена Кабінету Міністрів України іноземця (особи без громадянства) і набуття ним громадянства України протягом одного року з дня такого призначення він продовжуватиме здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів України до припинення його повноважень у встановленому Конституцією і законами України порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Регулювання правовідносин у даній сфері здійснюється Конституцією України, Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про зайнятість населення".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону має підвищити ефективність діяльності відповідних державних органів, створити реальні умови для практичного використання в Україні визнаного у світі найкращого передового досвіду упровадження реформ у відповідних сферах, кардинально змінити на краще ситуацію в державі.

 

Народні депутати України:

М. Найєм

Р. Князевич

І. Кононенко

Опрос