Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования деятельности капелланов в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1154
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Статтею 35 Конституції України закріплено право кожного на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Проте, з огляду на характерні особливості перебування в установах виконання покарань, місцях попереднього ув'язнення або в зв'язку з засудженням чи взяттям під варту, чисельна категорія осіб обмежується у можливості задоволення своїх релігійних потреб.

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про попереднє ув'язнення", Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", а також до норм міжнародного гуманітарного права, в Україні відбувається активізація співробітництва між Державною пенітенціарною службою України (далі - ДПтС України) та церквою (релігійними організаціями), спрямованого на забезпечення душпастирської опіки осіб, які перебувають в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення.

Взаємодія органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України, з церквами (релігійними організаціями) відбувається через відділ соціально-виховної та психологічної роботи з засудженими департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими ДПтС України.

В установах виконання покарань функціонують храми, каплиці, молитовні кімнати. Продовжується будівництво і облаштування нових культових споруд. Близько трьох тисяч священнослужителів і волонтерів різних церков і релігійних організацій регулярно відвідують установи виконання покарань та місця попереднього ув'язнення.

Укладено угоди про співробітництво між ДПтС України та релігійними організаціями.

Законодавством України гарантовано право персоналу ДПтС України та членів їх сімей, засуджених та осіб, взятих під варту, на свободу віросповідання. Напрацьовано певний досвід міжконфесійного, державно-релігійного співробітництва та розроблено спільно з Державною пенітенціарною службою України низку рекомендаційних, нормативно-розпорядчих документів у цій сфері.

Однак, залишається недостатньо врегульованим механізм задоволення цього права.

Міжнародний досвід свідчить про позитивні наслідки функціонування інституту тюремних капеланів, який запроваджено також у тих країнах, що задекларували світський характер державної влади та принцип взаємного відокремлення державних і церковних структур.

Європейська капеланська система має різні форми побудови. Капелани діють або на правах волонтерів (на добровільній основі), або як державні чиновники, які мають відповідне коло обов'язків. Правовою основою для тюремного служіння є Європейські пенітенціарні правила, доповнені внутрішньодержавними законами, положеннями та інструкціями.

В Україні, на рівні відповідних законодавчих актів інститут капеланства досі не закріплений.

Таке становище обумовлює необхідність прийняття змін до законодавства України, спрямованих на запровадження механізму забезпечення конституційного права персоналу ДПтС України та членів їх сімей, засуджених та осіб, взятих під варту, на свободу віросповідання, задоволення їх релігійних потреб та надання душпастирської опіки з боку священнослужителів (капеланів).

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект спрямований на продовження співпраці між державою і церквою у напрямку пошуку ефективних механізмів створення умов для реалізації персоналом ДПтС України та членами їх сімей, засудженими та особами, взятими під варту, права на свободу совісті та віросповідання; рівності усіх конфесій та віруючих у можливостях задоволення та надання релігійних потреб; пріоритетності правил установ виконання покарань та місць попереднього ув'язнення під час планування та проведення заходів душпастирської опіки; недопущення появи та поширення релігійної ворожнечі.

Завданнями запровадження інституту священнослужителів (капеланів) та здійснення ними душпастирської опіки є поширення загальнолюдських цінностей та ідеалів високоморального, відповідального, суспільно-корисного і здорового способу життя; благодійна допомога, інформаційна й духовно-просвітницька діяльність, спрямовані на подолання відчуження, соціальної ізоляції осіб, позбавлених волі, на їхнє духовне відродження, а також на профілактику ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії; сприяння засудженим, особам, узятим під варту, їхнім сім'ям у відновленні та підтриманні соціально корисних зв'язків, допомога адміністраціям пенітенціарних установ і слідчих ізоляторів у підготовці засуджених до звільнення; підготовка методичних рекомендацій для проведення духовно-морального виховання, задоволення релігійних потреб засуджених і осіб, узятих під варту, у здійсненні церковних обрядів тощо.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом запроваджується інститут священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління ДПтС України на добровільних засадах; регулюється організація, координація та здійснення душпастирської опіки, порядок взаємодії між відповідними державними установами та релігійними організаціями.

Пропонується доповнити статтею 128-1 Кримінально-виконавчий кодекс України, внести зміни до статей 9, 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення", статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України".

4. Стан нормативно-правової бази для прийняття законопроекту

Нормативно-правовою базою для прийняття даного законопроекту є Конституція України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації", Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації", Закон України "Про попереднє ув'язнення", Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх".

Положення даного законопроекту не потребують внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме:

забезпеченню конституційних прав і свобод персоналу ДПтС України та членів їх сімей, засуджених та осіб, взятих під варту, у сфері свободи совісті (права на свободу віросповідання та задоволення релігійних потреб);

врегулюванню механізму задоволення релігійних потреб;

духовному, культурному, моральному вихованню;

профілактиці правопорушень та злочинів;

адаптації колишніх в'язнів і створення можливостей у суспільстві;

недопущенню стихійності у сфері взаємодії з представниками церков (релігійних організацій);

побудові демократичного суспільства та відповідності європейським стандартам в гуманітарній сфері життєдіяльності суспільства.

 

Народний депутат України

Ю. Р. Мірошниченко

Опрос