Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения приватизации объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем и земель государственной и коммунальной собственности, на которых эти объекты расположены

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.12.2014 № 1128
Дата рассмотрения: 01.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об'єкти розташовані"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до частини першої статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Згідно статті 16 Основного Закону України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про меліорацію земель" від 14 січня 2000 року N 1389-XIV з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь в Україні проводиться меліорація земель - комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних та інших заходів.

Таким чином, меліоративні заходи необхідно визнати важливим елементом забезпечення охорони землі в Україні. Ефективне здійснення меліоративних заходів безпосередньо залежить від наявних меліоративних систем їх технічного стану та якості управління інженерною інфраструктурою даних систем.

Водночас, у Рекомендаціях парламентських слухань "Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні", схвалених Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2006 року N 3506-IV, були чітко окреслені проблеми зрошувального землеробства в Україні, які були спричинені: низькою якістю технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем, які перебувають на балансі сільськогосподарських підприємств та у комунальній власності; недостатньою фінансовою підтримкою державою розвитку сфери меліорації земель; зміною структури і належності меліоративних фондів внаслідок реформування агропромислових підприємств, що в свою чергу спричинило руйнування окремих елементів меліоративних мереж, пограбування трубопроводів, порушення технологічної цілісності меліоративних систем.

Необхідно зазначити, що відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про меліорацію земель" право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти (меліоративну мережу з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережну мережу, дороги і споруди на них) поряд з державою та територіальними громадами отримали юридичні особи та громадяни. Таким чином, згідно частини першої статті 10 Закону України "Про меліорацію земель" право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі, згідно частини першої статті 11 цього ж Закону об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем можуть перебувати у державній або комунальній власності, а відповідно до статті 12 Закону об'єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем можуть перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст або у власності юридичних осіб та громадян.

У Комплексній програмі розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року N 1704, Уряд відзначив деградацію саме внутрішньогосподарських меліоративних систем та порушення технологічної цілісності у використанні меліоративних систем в Україні, оскільки фінансове становище сільгоспвиробників не дозволяє їм ефективно управляти даними системами.

Відповідно, у вищевказаних Рекомендаціях парламентських слухань було запропоновано забезпечити завершення передачі у комунальну власність внутрішньогосподарських меліоративних систем, а не їх приватизацію.

Більше того, зважаючи на реалії спроможності територіальних громад в Україні, з метою відновлення меліоративних систем, відповідно до пункту 1 Плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року N 975-р, Уряд запропонував передати у державну власність внутрішньогосподарські зрошувальні системи.

Зважаючи на важливий суспільний інтерес у питанні права власності на об'єкти внутрішньогосподарських меліоративних систем та його добросовісної реалізації важливо законодавчо забезпечити, щоб ці об'єкти не підлягали приватизації.

Відповідно до положення абзацу вісімнадцятого пункту "г" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" приватизації не підлягають лише міжгосподарські меліоративні системи. Однак при буквальному підході до даної норми виникає можливість поставити питання про приватизацію об'єктів інженерної інфраструктури загальнодержавних меліоративних систем, що є непослідовним. Окрім цього, існують можливості приватизувати земельні ділянки на яких розташовані об'єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем, оскільки згідно положення частини п'ятої статті 1 Закону України "Про меліорацію земель" дані ділянки не визначені як складові елементи меліоративних систем. Можливість приватизувати земельну ділянку під об'єктом інженерної інфраструктури меліоративної системи, яка не може бути приватизованою є чинником ускладнення для ефективного управління такою системою та її використання.

Зазначені аргументи обумовлюють необхідність прийняття запропонованого Законопроекту.

2. Цілі і завдання законопроекту

Ціллю Законопроекту є досягнення позитивних змін у сфері зрошувального землеробства та захисту земель в Україні.

Завданнями Законопроекту є:

- гарантування неможливості приватизації інфраструктури меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також землі під цими об'єктами, що слугуватиме забезпеченню технологічної цілісності меліоративних систем та непорушності процесу їх функціонування;

- сприяння відновленню та розвитку меліоративних систем в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Згідно положень Законопроекту до статей 83 - 84 Земельного кодексу України та статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04 березня 1992 N 2163-XII запропоновані зміни, які націлені на унеможливлення подальшої приватизації інженерної інфраструктури меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також землі під ними.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України "Про меліорацію земель", Законом України "Про приватизацію державного майна".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не призведе до зміни показників Державного бюджету України у поточному році.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття на основі Законопроекту відповідного закону забезпечить захист меліоративних систем в Україні від подальшої руйнації, необхідну технологічну цілісність меліоративних систем та непорушності процесу їх функціонування, створить передумови для їх відновлення та розвитку, що в свою чергу позитивно вплине на зрошувальне землеробство та захист земель в Україні.

 

Народні депутати України:

Гордєєв А. А. (посв. N 91)

Вінник І. Ю. (посв. N 181)

Співаковський О. В. (посв. N 354)

Хлань С. В. (посв. N 92)

Опрос