Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно недопущения блокирования деятельности средств массовой информации)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.11.2014 № 1119
Дата рассмотрения: 28.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо недопущення блокування діяльності засобів масової інформації)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Перехід до інформаційного суспільства і розвиток інформаційного простору України нерозривно пов'язаний із подальшою демократизацією політичного і громадського життя в державі.

Згідно положень Конституції, Україна є правовою державою в якій гарантується свобода слова та забезпечення вільного отримання, використання та поширення інформації незабороненої законом.

Крім Основного Закону Держави, право громадян на свободу слова в Україні гарантується Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про свободу асоціацій і захист права на організацію та іншими міжнародними актами.

Необхідність задоволення потреби населення в інформації обумовлює особливу роль ЗМІ у житті суспільства. При цьому повною мірою виявляються такі властивості ЗМІ, як масовість, періодичність, використання інформаційних ресурсів, що постійно поповнюються, створення первинної інформації, застосування сучасних інформаційних технологій і засобів телекомунікацій. ЗМІ є діючим каналом інформування суспільства щодо діяльності влади та його реакції на дії влади. Ці особливості роблять ЗМІ найважливішим соціальним інститутом, одним із складових інформаційного простору України.

Однак, не зважаючи на гарантії вільної діяльності ЗМІ та всю їх важливість, спостерігаються непоодинокі випадки щодо втручання в їх діяльність, зокрема, через органи державної влади (правоохоронні, судові та ін.).

Так, судові органи під час розгляду спорів, учасниками яких виступають засоби масової інформації, наділені законодавством можливістю накладати арешт на майно чи рахунки останніх або забороняти їм вчиняти певні дії, в порядку заходів забезпечення позову, не вирішуючи при цьому спору по суті. Враховуючи специфіку діяльності засобів масової інформації (оперативне реагування на події, безпреривність і періодичність видання та ін.), арешт рахунків, майна чи заборона вчиняти певні дії, фактично блокує їх інформаційну діяльність, що призводить до порушення конституційних прав громадян України на інформацію.

Крім того, недосконалість чинного законодавства в цій частині дозволяє такими методами здійснювати тиск на ЗМІ з метою обмежити розповсюдження тієї чи іншої інформації.

Тому, виходячи з необхідності безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов та недопущення перешкоджанню діяльності засобів масової інформації, необхідно врегулювати вказані правовідносини шляхом позбавлення можливості судових органів арештовувати рахунки чи майно ЗМІ, а також накладати заборону на вчинення чи обов'язок утримуватися від певних дій, в порядку вжиття заходів по забезпеченню позову.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою реалізації конституційного права громадян України на свободу слова та забезпечення гарантій вільної діяльності засобів масової інформації.

Завданням законопроекту є усунення прогалин, що існують в законодавчих актах, якими створюються умови для можливості стороннього впливу на діяльність засобів масової інформації.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроект

Законопроектом пропонується доповнити положення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України та Господарського процесуального кодексу України, якими заборонити судовим органам накладати арешт на рахунки чи майно засобів масової інформації, також накладати заборону на чинення чи обов'язок щодо не вчинення певних дій, в порядку вжиття заходів забезпечення позову.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроектом регулюються правовідносини щодо захисту діяльності засобів масової інформації.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання є Конституція України, Закон України "Про телебачення і радіомовлення", Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Цивільний процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства України та Господарський процесуальний кодекс України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування, після його прийняття не впливатиме на видаткову частину Державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Внесення відповідних змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України та Господарського процесуального кодексу України усуне існуючі в законодавстві прогалини, що забезпечуватиме реалізацію конституційних гарантій на свободу слова та належне забезпечення вільної діяльності засобів масової інформації.

 

Народні депутати України:

Левченко Ю. В.

Осуховський О. І.

Іллєнко А. Ю.

Бублик Ю. В.

Марченко О. О.

Головко М. Й.

Опрос