Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.11.2014 № 1098
Дата рассмотрения: 09.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" розроблено з метою забезпечення зобов'язань, які є частиною Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання.

Статус тимчасових слідчих комісій в Україні визначається Конституцією України. Відповідно до положень якої, Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові слідчі комісії для проведення розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, висновки яких не є вирішальними для слідства і суду (частина третя, четверта ст. 89). Дана норма у Конституції України вказує на важливість таких комісій у здійсненні функцій, відведених парламентові, насамперед у сфері контролю.

Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (ст. 87, 88) урегульовано процедурні питання створення тимчасових слідчих комісій. Так, положення Регламенту Верховної Ради України визначають лише порядок формування та припинення діяльності тимчасових слідчих комісій, вимоги до їхніх членів та порядок припинення діяльності.

Таким чином, єдиною правовою нормою, що визначає (лише у загальних рисах) компетенцію тимчасових слідчих комісій, залишається ст. 89 Конституції України. Однак, межі і обсяги повноважень вказаної комісії ні Конституцією, ні Регламентом Верховної Ради України не визначено.

Ефективність здійснення парламентського контролю у формі діяльності тимчасових слідчих комісій не може бути високою без визначення на законодавчому рівні кола повноважень цього органу парламенту, саме тому метою законопроекту є визначення правового статусу тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.

Прийняття цього Закону дозволить врегулювати порядок створення та діяльності тимчасових комісій і привести законодавство у відповідність з Конституцією України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту направлено на законодавче врегулювання повноважень Верховної Ради України, щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів Верховної Ради України - тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується урегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій.

Підставами для утворення тимчасової слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:

1) повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;

2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.

Тимчасова спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання діяльності тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України регулюється Конституцією України та Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього закону не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Ухвалення цього закону дозволить унормувати порядок створення та діяльності тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій законом, як це визначено у Конституції України.

 

Народні депутати України

 

Опрос