Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены отдельного налогового учета деятельности, подлежащей патентованию)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.11.2014 № 1092
Дата рассмотрения: 28.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування окремого податкового обліку діяльності, яка підлягає патентуванню)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Необхідність прийняття запропонованого Закону спричинена важливістю удосконалення податкового обліку діяльності платників податків, які здійснюють як діяльність, яка підлягає патентуванню, так і звичайну господарську діяльність. Необхідно зазначити, що існування на законодавчому рівні окремого податкового обліку діяльності, яка підлягає патентуванню, є економічно необґрунтованим та суто фіскальним, оскільки призводить до збільшення бази оподаткування вказаної категорії платників податків через неможливість враховувати доходи і витрати від патентованої діяльності в складі загальних доходів та витрат для визначення об'єкта оподаткування. Окрім того, це призводить до ускладнення адміністрування податку на прибуток вказаною категорією платників податків через необхідність вести два податкових обліки замісить одного.

Відповідно до вимог чинного Податкового кодексу України платник податку на прибуток, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню, зобов'язаний вести окремий податковий облік результатів діяльності і визначати податок на прибуток від кожного виду патентованої діяльності та окремо від іншої діяльності.

Відповідно до пункту 150.1 статті 150 Податкового кодексу України від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу 1 п. 150.1 ПКУ та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

З наведених норм Податкового кодексу України випливає, що сума податку на прибуток від інших видів діяльності повинна сплачуватися до бюджету незалежно від того, наскільки прибутковою або збитковою виявилася діяльність, яка підлягає патентуванню.

Тобто загальна сума податку, яку необхідно сплатити до бюджету, повинна складатися з окремих сум податку на прибуток від кожного виду діяльності, що підлягає патентуванню, і всіх інших видів діяльності, що не патентується.

В той же час підприємства, що займається роздрібною торгівлею, як такою, що підлягає патентуванню, паралельно надають послуги та здійснюють реалізацію товарів, основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей в безготівковій формі, що не відноситься до патентованого виду діяльності, але внаслідок чинного податкового законодавства вони зобов'язані вести два окремих податкових обліки з податку на прибуток, що є неприпустимим з точки зору легкості ведення бізнесу.

2. Цілі й завдання прийняття проекту Закону.

Проект Закону спрямований на удосконалення податкового обліку діяльності платників податків, яка підлягає патентуванню. Основними завданнями законопроекту є скасування окремого податкового обліку діяльності, яка підлягає оподаткуванню.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону.

Законопроектом пропонується внесення змін до Податкового кодексу України, які скасовують ведення платниками податків окремого податкового обліку операцій, що підлягають патентуванню, та включення їх до складу загального податкового обліку при визначенні об'єкта оподаткування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Відносини в даній сфері регламентуються Податковим кодексом України.

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України, оскільки йдеться про сферу, врегульовану цим спеціальним Кодексом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття законопроекту не вимагає додаткових витрат з Державного бюджету України і сприятиме розвитку виробництва, а з огляду на це - наповненню державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме зростанню в Україні обсягів виробництва продукції, які виробляють підприємства усіх форм власності, створенню сприятливого інвестиційного клімату, утвердженню соціальної злагоди в суспільстві, зниженню рівня корупції, створенню нових робочих місць на підприємствах.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос