Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения области применения закона и усовершенствования отдельных положений передачи общежитий в собственность территориальных общин и обеспечения реализации жилищных прав законными жильцам общежитий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1076
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту одного узгодженого Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо уточнення сфери застосування закону та удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена складною соціально-економічною ситуацією в України та системними порушеннями житлових прав громадян, які вимушені мешкати в гуртожитках, недосконалість правового регулювання на законодавчому рівні питань забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків, негативними наслідками включення гуртожитків колишніх державних і комунальних підприємств до статутних капіталів (фондів) товариств (організацій) створених у процесі приватизації (корпоратизації) разом з мешканцями таких гуртожитків.

Обґрунтованість необхідності прийняття такого Закону зазначена в Рекомендаціях Парламентських слухань у Верховній Раді України 21 травня 2014 р. на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення", схвалених постановою Верховної Ради України N 1674-VII від 02.09.2014 р.

Законопроект розроблено народними депутатами України, членами створеної Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Робочої групи "Гуртожитки", на виконання пунктів 3.3 і 3.4 Рекомендацій Парламентських слухань, схвалених постановою Верховної Ради України N 1674-VII від 02.09.2014 р.

Питання підготовки законопроекту розглядалися на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (24.12.2014 р., протокол N 03, питання 20.2; 04.02.2015 р. - протокол N 05, питання 6; 11.02.2015 р. - протокол N 06, питання 7.2; 20.05.2015 р., протокол N 14, питання 8.1).

Необхідність прийняття цього Законопроекту обумовлена складнощами реалізації мешканцями гуртожитків наданого їм Законом України "Про питань забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500 (далі - Закон N 500) права приватизації житлових приміщень в гуртожитках.

Це підтверджується аналізом звернень і скарг мешканців гуртожитків до народних депутатів України. Особливо критична ситуація склалася з дотримання житлових прав громадян, які мешкають в гуртожитках, включених до статутних капіталів товариств під час масової приватизації в 1990 роках.

Один узгоджений законопроект підготовлено робочою групою "Гуртожитки" з урахуванням фахових і громадських обговорень основних положень зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів: N 1076 (народного депутата України І. В. Васюника), N 1382 (народного депутата України А. В. Яценка), N 2589 (народних депутатів України О. В. Дроздика, С. В. Драюка та інших), рекомендацій юристів (фахівців в галузях житлового та цивільного права) і конструктивних пропозицій інших народних депутатів України, всеукраїнських громадських організацій мешканців гуртожитків та учасників Круглого столу і Комітетських слухань в Комітеті.

2.1. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

До прийняття Закону N 500 в Україні існувала заборона на законодавчому рівні на приватизацію житлових приміщень в гуртожитках.

Законом N 500, який набрав чинності з 01.01.2009 р., встановлено, що усі гуртожитки, на які він поширюється - а це гуртожитки, що перебувають у оперативному управління державних підприємств і організацій, а також гуртожитки передані до статутних капіталів у процесі приватизації чи корпоратизації - підлягають передачі у комунальну власність.

Крім того, Законом N 500 чітко встановлено певні особливості - що реалізувати право приватизації житлових приміщень в гуртожитках можуть лише ті мешканці гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону, і тільки після передачі гуртожитків, на які він поширюється у комунальну власність та за умови, що місцеві ради, на території яких розташовані гуртожитки, приймуть рішення про залишення конкретного гуртожитку в статусі "гуртожиток" і про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень в ньому.

Також Законом N 500 визначено, що механізмом його реалізації є прийняття Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад (далі - Державна програма) - протягом трьох років з дня набрання Законом N 500 чинності (тобто - до січня 2012 р.).

Відповідно до пункту 5 перехідних положень Закону N 500 вказана Державна програма повинна була бути розроблена Кабінетом Міністрів України та протягом трьох місяців після набрання чинності Закону N 500 (тобто - до 01.04.2009 р.) подана на затвердження Верховній Раді України.

Через неузгодженість дій органів державної влади, недосконалість правового регулювання питання передачі у комунальну власність гуртожитків (особливо щодо гуртожитків переданих до статутних фондів організацій, створених у процесі приватизації) та обмежені можливості Державного бюджету України, зазначену Державної програми не було прийнято. Натомість Законом України N 4995 було затверджено Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки (далі - Загальнодержавна програма), яку було поширено не на всі гуртожитки, на які поширюється сфера дії Закону N 500, а лише на ті гуртожитки, що перебувають у державній власності. На гуртожитки, включені до статутних капіталів Загальнодержавна програма на даний час не поширюється.

За таких обставин громадяни, на яких поширюється дія Закону N 500, які проживають в гуртожитках, що було включені до статутних капіталів, позбавлені навіть можливості реалізувати надане їх Конституцією та Законом N 500 право на отримання власного житла шляхом безоплатної приватизації житла в гуртожитках. Це безумовно порушує житлові та майнові права цієї категорії наших співгромадян, штучно загострює соціальне напруження серед цієї категорії громадян та членів їхніх сімей.

Неможливість реалізувати житлова таких мешканців гуртожитків підтверджується непоодинокими фактами відмов судів у задоволенні позовів мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія Закону N 500, про передачу гуртожитків у комунальну власність, з мотивів поширюється Загальнодержавної програми на такі гуртожитки та відсутності іншої програми.

Узгодженим законопроектом пропонується внести суттєві зміни до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500, а також точкові зміни до окремих статей таких законодавчих актів: Житлового кодексу Української РСР 1983 р., Цивільного кодексу України 2003 р., законів України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" і "Про заставу";

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Зазначений Закон сприяє реалізації житлових права громадян, які не мають власного житла і на законних підставах фактично проживають у гуртожитках та зареєстровані в них більше п'яти років, шляхом безоплатної приватизації жилих і нежилих приміщень у гуртожитках, де вони проживають.

Для забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків зазначеним Законом встановлено, що гуртожитки, які були збудовані за радянських часів за загальнодержавні кошти та під час приватизації і корпоратизації та включені до статутних капіталів (фондів) приватних (колективних) товариств (організацій) передаються у власність територіальних громад.

Проектом Закону пропонується чітко визначити, що гуртожитки, на які поширюється дія Закону N 500, включені до статутних капіталів передаються у власність територіальної громади одним із способів:

1) на безкомпенсаційній основі відповідно до цього Закону - за рішенням власника гуртожитку;

2) на частково-компенсаційній основі відповідно до цього Закону - за спільним рішенням власника гуртожитку та сесії місцевої ради;

3) на частково-компенсаційній основі відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей визначених цим Законом (на договірних засадах) в розмірі, меншому ніж розмір визначений відповідно до частини четвертої цієї статті - за спільним рішенням власника гуртожитку та сесії місцевої ради або за рішенням суду за позовом місцевої ради;

4) на повній компенсаційній основі за умови попередньої повної компенсації в розмірі, визначеному відповідно до частини четвертої цієї статті - за рішення суду за позовом власника гуртожитку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою вдосконалення законодавчого врегулювання неузгоджених чинними законодавчими актами питань забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Метою узгодженого законопроекту є виправлення неузгодженостей і заповнення прогалин правового регулювання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, в частині більш чіткого визначення відповідних термінів і понять та умов і порядку передачі у комунальну власність гуртожитків, які було включено до статутних капіталів акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації.

Шляхами досягнення мети цього законопроекту є врегулювання розбіжностей між положеннями чинних законів України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500, "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та Житлового кодексу УРСР.

Для цього, законопроектом, передбачається внести зміни та доповнення стосовно критеріїв визначення поширення сфери дії Закону N 500 (законні та правомірні мешканці гуртожитків), принципів передачі гуртожитків у власність територіальних громад (на компенсаційний чи безкомпенсаційний основі), запровадження використання уніфікованого понятійного апарату (визначень, термінів, понять) та викладення в уточненій редакції формулювань окремих положень (речень, абзаців, частин статей і статей) до таких законодавчих актів:

- Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500;

- Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності";

- Житлового кодексу Української РСР 1983 р.,

- Цивільного кодексу України 2003 р.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права громадян на житло та реалізації цього права регулюються Житловим кодексом УРСР, законами України "Про житловий фонд соціального призначення", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500 та відповідними підзаконними актами законодавства.

Конституція України. Стаття 47.

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду (частина перша).

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону (частина друга)...

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду (частина третя)...

Житловий кодекс Української РСР 1983 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983, Додаток до N 28, ст. 573) {із змінами, внесеними згідно із законами}

Цивільний кодекс України 2003 р. (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40 - 44, ст. 356) {із змінами, внесеними згідно із законами}

Закон України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" 2008 р. N 500 (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 46, ст. 323) {із змінами, внесеними згідно із законами}

Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 34, ст. 228) {із змінами, внесеними згідно із законами}

Закон України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 47, ст. 642) {із змінами, внесеними згідно із законами}

Конституцією України, законами України Закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

4.1. Фінансовий аспект

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат за рахунок державного бюджету.

Прийняття узгодженого законопроекту не потребуватиме виділення додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Виділення додаткових коштів державного та місцевих бюджетів потребуватиме реалізація Загальнодержавної програми (після внесення до неї змін та доповнень).

За інформацією наданою Мінрегіонбудом України - станом на 01.04.2015 р. орієнтовний обсяг фінансування визначений місцевими програмами передачі гуртожитків з державної власності у власність територіальних громад може становити (крім гуртожитків, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації) ___________ тис. грн. (у т. ч: з державного бюджету - __________ тис. грн. та з місцевих бюджетів - ____________ тис. грн.).

4.2. Економічний аспект

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону не потребує погодження із заінтересованими міністерствами та центральними органами виконавчої влади.

Зазначений законопроект неодноразово розглядався Робочою групою "Гуртожитки" із запрошенням народних депутатів України та засобів масової інформації України, а також підгрупою "Юристи" із залученням представників центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, незалежних експертів та представників Всеукраїнських громадських і профспілкових організацій мешканців гуртожитків.

Позиції співавторів різних законопроектів щодо гуртожитків та житлових прав мешканців гуртожитків під час підготовки цього одного узгодженого законопроекту або узгоджено, або значною мірою зближено.

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики розглянув 20.05.2015 р. інформацію Робочої групи "Гуртожитки" про підготовлений нею один узгоджений законопроекту і рекомендував народним депутатам України членам цієї Робочої групи та членам Комітету внести його на розгляд Верховної Ради України.

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Законопроект спрямовано на вдосконалення правового регулювання в зазначеній сфері правовідносин стосовно гуртожитків, що знаходяться на території усіх регіонів України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Запропоновані проектом Закону вдосконалення правового регулювання, особливо щодо визнання законними мешканцями гуртожитків лише тих громадян, які проживають в гуртожитках на підставі ордерів, а також про визначення розміру компенсації власникам гуртожитків за передачу гуртожитків відповідно до Закону у комунальну власність за рішенням суду - значно знижує рівень корупції в цій сфері правовідносин.

8. Громадське обговорення

При підготовці законопроекту Робоча група "Гуртожитки" залучала представників Всеукраїнських громадських і профспілкових організацій мешканців гуртожитків.

Законопроект пройшов громадське обговорення під час Круглого столу 20 березня 2015 р. в Комітеті Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства "Про проект одного узгодженого законопроекту про вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" за участі народних депутатів України та представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Всеукраїнських громадських і профспілкових організацій мешканців гуртожитків та засобів масової інформації України.

Крім того, законопроект обговорювався під час під час Комітетських слухань 22 квітня 2015 р. в Комітеті Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства "Про стан виконання Рекомендацій Парламентських слухань, схвалених постановою Верховної Ради України N 1674-VII від 02.09.2014 р. В Рекомендаціях цих Комітетських слухань, схвалених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства від 20.05.2015 р. (протокол N 14), зазначено, що підготовлений Робочою групою "Гуртожитки" законопроект має бути у можливо стислий строк поданий народними депутатами України, які підтримують його прийняття, на розгляд Верховній Раді України.

Додаткового громадського обговорення законопроект не потребує.

Законопроект потребуватиме проведення консультацій з громадськістю після висловлення пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи під час розгляду законопроекту Верховною Радою України у першому читанні.

9. Позиція соціальних партнерів

Прийняття проекту Закону не стосується питань соціально-трудової сфери в контексті поділу суспільно-корисної праці.

Законопроект потребуватиме проведення консультацій з законними мешканцями гуртожитків, громадськістю та власниками гуртожитків (їх повноважними представниками) щодо реалізації запропонованих підходів передачі гуртожитків, несправедливо включених в статутні капітали під час приватизації, у комунальну власність відповідно до без компенсаційній, частково-компенсаційній, повно-компенсаційній основі за рахунок коштів Державного бюджету України та бюджетів відповідних територіальних громад під час та після проведення реформи децентралізації в Україні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом у загальноприйнятому розумінні.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону безпосередньо не вплине на ринок праці.

Прийняття законопроекту опосередковано створить більш сприятливі умови для збільшення обсягів робіт з ремонту гуртожитків, що підлягають передачі у комунальну власність і збільшення робочих місць на ринку праці - після внесення змін до Загальнодержавної програми передачі гуртожитків у комунальну власність та відновлення фінансування цієї Загальнодержавної програми за рахунок коштів Державного бюджету України та бюджетів відповідних територіальних громад.

11. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту - надзвичайно позитивний.

У той же час можливий спротив на рівні власників товариств та організацій, до статутних капіталів (фондів) яких було включено гуртожитки під час приватизації (корпоратизації) та залежних від них юридичних і фізичних осіб.

Прийняття цього законопроекту дозволить суттєво знизити рівень соціального напруження серед тих законних мешканців гуртожитків, які з незалежних від них причин вимушені проживати в гуртожитках, включених до статутних капіталів товариств (організацій) створених під час масової приватизації (корпоратизації) в 1990 роках.

Прийняття законопроекту суттєво знизить рівень суспільного напруження в середовищі мешканців гуртожитків.

 

Народні депутати України:

А. В. Шинькович (посв. N 387)

Ю. І. Соловей

С. І. Скуратовський

О. В. Юринець

Д. Й. Андрієвський

Г. Л. Чекіта

А. В. Бабак

А. А. Гордєєв

О. М. Кодола

Д. А. Сторожук

П. П. Сабашук

А. В. Помазанов

В. Ф. Сташук

І. С. Алєксєєв

А. В. Гальченко

А. Ю. Геращенко

О. О. Марченко

О. В. Горбунов

О. В. Ревега

Б. В. Дубневич

О. В. Герега (посв. N 390)

Р. Й. Заставний

О. В. Дроздик

М. Ю. Бурбак

І. В. Васюник

В. А. Корчик

А. В. Яценко

С. Є. Драюк

С. В. Хлань

Опрос