Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно урегулирования отдельных вопросов налогообложения операций по реорганизации (созданию юридического лица) путем выделения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1074
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України(щодо врегулювання окремих питань оподаткування операцій з реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Чинним Податковим кодексом України питання оподаткування операцій з реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу є неврегульованими.

По-перше - чинні норми Податкового кодексу України містять як термін "виділення" так і термін "виділ". При цьому термін "виділення" для цілей усього Податкового кодексу не визначений ні самим Податковим кодексом України (стаття 14 не містить визначення такого поняття) ні іншими законодавчими актами:

- Цивільний кодекс України містить термін "виділ" (стаття 109);

- Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" містить термін "виділ" (стаття 32).

Варто зауважити, що термін "виділення" згадується в Господарському кодексі України в статтях 56, 59, які стосуються утворення та припинення суб'єкта господарювання, при цьому такий термін не визначається, а відбувається посилання, що процедура реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) здійснюється з дотриманням вимог законодавства, тобто з дотриманням норм Цивільного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", які в свою чергу містять термін "виділ":

"Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства."

Водночас при наданні роз'яснень стосовно оподаткування операцій з реорганізації(створення юридичної особи) шляхом виділу контролюючі органи використовують термін "виділення", визначений підпунктом 98.1.4 пункту 98.1 статті 98 Податкового кодексу України. Для прикладу, витяг з роз'яснення, розміщеного на офіційному сайті Державної фіскальної служби України в рубриці "БАЗА ЗНАНЬ":

"Категорія:

101. Податок на додану вартість

Підкатегорія:

101.13.05 операції з реорганізації юридичних осіб

Запитання:

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з передачі майна платника податку до статутних фондів інших платників податків у разі реорганізації такого платника?

Відповідь:

Відповідно до пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2011 року N 2755-VI (далі - ПКУ) операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Згідно із п. 98.1 ст. 98 р. II ПКУ під реорганізацією платника податків, зокрема, розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання:

виділення з платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків в обмін на їх корпоративні права, внаслідок якого не відбувається ліквідація платника податків, що реорганізується."

Варто зазначити, що таке використання терміну "виділення" є некоректним, так як:

1) у пункті 98.1 статті 98 Податкового кодексу України чітко зазначено, що таке визначення терміна використовується виключно для цілей статті 98 Податкового кодексу України: "Під реорганізацією платника податків у цій статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання:";

2) визначення терміну "виділення" в редакції статті 98 Податкового кодексу України за своєю суттю не є тотожним визначенню терміну "виділ", зазначеному в статті 109 Цивільного кодексу України. Зокрема згідно з нормами Цивільного кодексу України "виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб", а згідно з нормами статті 98 Податкового кодексу України "виділення з платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків в обмін на їх корпоративні права"

По-друге - чинні норми підпункту 153.15.1 пункту 153.15 (Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб) статті 153 Податкового кодексу України фактично поширюються лише на операції з таких форм реорганізації як злиття, приєднання, поділ та перетворення і зовсім не поширюються на операції з реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу, так як в даному підпункті використовуються такі терміни:

1) "юридична особи, що припиняється у зв'язку з проведенням реорганізації," (абзаци перший, другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий підпункту 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 Податкового кодексу України).

Варто зазначити, що припинення юридичної особи має місце лише при таких формах реорганізації як злиття, приєднання, поділ та перетворення (стаття 107 Цивільного кодексу України), а при реорганізації(створенні юридичної особи) шляхом виділу не відбувається ліквідація(припинення) платника податків, що реорганізується.

2) "затвердження передавального акта" (абзаци другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, дев'ятий підпункту 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 Податкового кодексу України).

Варто зазначити, що передавальний акт складається лише у разі злиття, приєднання та перетворення, а при реорганізації(створенні юридичної особи) шляхом виділу перехід частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб відбувається за розподільчим балансом.

Наявність такої кількості неоднозначно трактованих норм може призвести до судових суперечок між суб'єктами господарювання та контролюючими органами і вимагає негайного врегулювання.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є врегулювання питань оподаткування операцій з реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу для уникнення неоднозначного трактування норм Податкового кодексу України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

- уточнити поняття "виділ" для цілей Податкового кодексу України та привести його у відповідність з нормами Цивільного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

- привести у відповідність всі норми Податкового кодексу України до нового терміна "виділ";

- врегулювати особливості обліку доходів та витрат під час реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу для цілей розділу III (податок на прибуток підприємств) Податкового кодексу України.

4. Правові аспекти

Ця сфера правовідносин регулюється Податковим кодексом України від 02.12.2010 р.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття і практична реалізація Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання окремих питань оподаткування операцій з реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу)" дозволить уникнути судових суперечок між суб'єктами господарювання та контролюючими органами, сприятиме розвитку підприємництва та підвищенню інвестиційної привабливості держави за рахунок зменшення неврегульованих питань оподаткування в податковому законодавстві України.

 

Народний депутат України

І. Васюник

Опрос