Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О технических регламентах и оценке соответствия

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1065
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (далі - проект Закону) підготовлено з метою:

визначення технічними регламентами санітарних правил і норм, інших правил, норм, стандартів, застосування яких є обов'язковим відповідно до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі, яка є невід'ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі - СОТ) і обов'язкова для всіх членів СОТ, у тому числі і для України;

запровадження подання відповідно до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ повідомлень про розроблені проекти технічних регламентів, оприлюднення текстів проектів технічних регламентів на завершальній стадії їх розроблення;

адаптацію національного законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності до законодавства Європейського Союзу;

запровадження до розроблення технічних регламентів, що розробляються на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу, вимог, які відповідають вимогам до розроблення аналогічних актів Європейського Союзу;

визначення відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу щодо нотифікації органів з оцінки відповідності з урахуванням диференційованого підходу до встановлення таких вимог у відповідних директивах Європейського Союзу вимог, яким повинні відповідати органи з оцінки відповідності, та порядок їх призначення;

визначення кінцевої дати скасування обов'язкової сертифікації продукції та одночасного запровадження оцінки відповідності деяких видів товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, вимогам технічних регламентів.

На сьогодні питання розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності, у тому числі обов'язкової сертифікації регламентується законами України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

Водночас окремі норми цих законодавчих актів дублюються або не узгоджуються між собою, а деякі не враховують окремих норм Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ.

Зокрема, на сьогодні поняттям "технічний регламент" охоплені не усі документи (нормативно-правові акти, стандарти тощо), дотримання яких відповідно до законодавства є обов'язковим, що суперечить відповідним положенням Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ, відповідно до яких технічним регламентом вважається будь-який документ, що встановлює обов'язкові вимоги, незалежно від того як він називається та яким органом він прийнятий.

Як наслідок, до більшості національних актів законодавства, що по своїй суті є технічними регламентами, не застосовуються принципи Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ щодо їх розроблення, прийняття та застосування. Це, у свою чергу, зумовлює не дотримання Україною своїх зобов'язань як члена СОТ щодо своєчасного інформування інших членів СОТ про встановлення національних адміністративних положень, що можуть мати суттєвий вплив на торгівлю.

Також у чинних на сьогодні вищезгаданих актах законодавства не враховані вимоги відповідних актів європейського законодавства, зокрема директив Нового та Глобального підходу, щодо нотифікації органів з оцінки відповідності з урахуванням вимог, яким повинні відповідати такі органи, та порядку їх призначення. Також у національних законодавчих актах відсутні норми щодо надання органам з оцінки відповідності презумпції відповідності певним вимогам, що передбачено певними директивами Нового та Глобального підходу.

У зв'язку з цим, на сьогодні органи з оцінки відповідності призначаються без жодних обмежень сфери їх призначення стосовно конкретного технічного регламенту в частині продукції, яку він може оцінювати, чи в частині процедур оцінки відповідності, за якими цей орган здатен оцінити відповідність продукції вимогам цього технічного регламенту.

Також між законами України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" існують певні неузгодженості, наприклад в частині норм, що стосуються надання продукції презумпції відповідності вимогам технічних регламентів. Більшість норм цих законів України дублюються між собою, зокрема в частині повноважень Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.

Потребують удосконалення також норми Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" стосовно процедурних питань розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності.

Крім того, відповідно до Конституції України основоположні принципи державної політики у сфері сертифікації, які на сьогодні регламентуються Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", є предметом регулювання законодавчого акта.

У зв'язку з цим, підготовлено проект Закону, яким передбачається встановити єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності, а також визнати такими, що втратили чинність закони України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", та визначити кінцеву дату скасування обов'язкової сертифікації продукції згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Головною метою проекту Закону є встановлення на основі положень Угоди про технічні бар'єри у торгівлі єдиних правових та організаційних засад діяльності у сфері технічного регулювання шляхом консолідації у окремому законодавчому акті норм законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", які на сьогодні не повною мірою узгоджені між собою та містять дублюючі норми, а також Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону передбачається об'єднати норми законів України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" одночасно визначаючи їх визнати такими, що втратили чинність, а також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють:

закони України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", Кодекс України про адміністративні правопорушення;

постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності", від 13.03.2002 N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів", від 11.04.2002 N 485 "Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері", від 07.10.2003 N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності", від 24.01.2007 N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів", від 18.06.2012 N 708 "Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України", а також постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено технічні регламенти;

накази Держстандарту від 30.10.2001 N 526 "Про затвердження Типового положення про апеляційні комісії при призначених органах з оцінки відповідності та порядок розгляду ними скарг" та від 01.11.2001 N 534 "Про затвердження Порядку ведення державного реєстру призначених органів з оцінки відповідності та Порядку подання призначеними органами з оцінки відповідності інформації про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання";

накази Держспоживстандарту від 12.02.2009 N 66 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру технічних регламентів", від 03.06.2009 N 209 "Про затвердження тимчасової форми заяви та тимчасового переліку документів, які орган з оцінки відповідності подає щодо його призначення центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності", від 14.12.2010 N 567 "Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року" та від 19.04.2011 N 155 "Про затвердження зразка бланка сертифіката відповідності";

розпорядження Держспоживстандарту від 10.08.2006 N 17-р "Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення проектів технічних регламентів";

наказ Мінекономрозвитку від 24.05.2012 N 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів".

Реалізація положень проекту Закону потребує внесення змін до чинних і розроблення нових нормативно-правових актів.

Проект Закону не стосується прав та обов'язків громадян.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Упровадження положень проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація положень проекту Закону дозволить:

- встановити у окремому законодавчому акті єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності шляхом консолідації норм двох законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" у єдиний законодавчий акт;

- усунути неузгодженості та дублювання окремих норм законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";

- гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у сфері технічного регулювання з відповідними нормами Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ;

- визначити кінцеву дату скасування обов'язкової сертифікації продукції згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

 

Народні депутати України:

Кужель О. В.

Продан О. П.

Опрос