Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах функционирования рынка природного газа" (относительно содействия развитию конкуренции на рынке работ по присоединению к Единой газотранспортной системе Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1064
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (щодо сприяння розвитку конкуренції на ринку робіт з приєднання до Єдиної газотранспортної системи України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийнятий 22 червня 2012 року Закон України N 5021-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо плати за приєднання до мереж природних монополій" вніс значні зміни до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", який регулює відносини суб'єктів ринку.

Багато внесених змін до цього Закону суперечать положенням Конституції України та низки законів, що обмежують монополізм та недобросовісну конкуренцію в підприємництві, і створили передумови для незаконного обмеження конкуренції у сфері приєднання споживачів до Єдиної газотранспортної системи України.

Змінами надано газотранспортним та газопостачальним підприємствам (облгазам) виключне право виконувати вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи зі спорудження систем газопостачання в Україні. Більше тисячі підприємств різних категорій та форм власності, що мають відповідні державні ліцензії і дозволи на виконання цього виду робіт, опинилися поза сферою зайнятості і засобів існування їх робітників та позбавлені можливості займатися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

У зв'язку із наведеним, у відповідях на безліч скарг, упродовж 2013 - 2014 років до Кабінету Міністрів України, Антимонопольного Комітету, НКРЕ, Генеральної прокуратури та інших державних установ є посилання на норми Закону, але відсутня можливість щось змінити.

Посилаючись на внесені антиринкові норми Закону та користуючись відсутністю можливості експертизи та перевірки обґрунтованості технічних умов на газопостачання, облгази продовжують домінувати на ринку робіт з приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, нав'язують інвесторам кабальні умови в питаннях власності і передачі газових мереж в експлуатацію.

Крім того, таке становище має загрозливі соціальні наслідки з наближенням зимового сезону у зв'язку із необхідністю мобілізувати всі наявні потужності і спеціалістів для відновлювальних робіт на системах газопостачання для населення і об'єктів промисловості в районах Луганської і Донецької областей, звільнених від сепаратистів і найманців.

Власних виробничих потужностей і спеціалістів, в необхідних обсягах для виконання цього завдання, ГП/ГТП (облгази) не мають.

2. Мета і завдання прийняття нормативно-правового акту

Метою прийняття Закону є забезпечення та сприяння стану вільної конкуренції серед суб'єктів підприємницької діяльності в галузях, що не є монопольними, згідно законодавства України.

3. Загальна характеристика і основні положення нормативно-правового акту

Положення законопроекту поширюється на суб'єктів господарювання, що мають відповідні ліцензії та дозволи на виконання робіт з приєднання до Єдиної газотранспортної системи України.

Законопроектом пропонується внесення змін та доповнень, які відновлюють стан вільної конкуренції серед виконавців робіт із приєднання замовників до ЄГТСУ та сприяють зменшенню вартості робіт та покращенню їх якості.

Передбачається, що строк чинності положень цього нормативного акта до їх відміни діє у відповідності до діючого законодавства.

Законопроект не потребує змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання, є Конституція України, Господарський кодекс України, закони України:

Конституція України (абз. 3 ст. 42 розділу II): "Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом".

На даний час не існує Закону України, що визначає галузь будівництва як об'єкт природної монополії.

ч. 2 ст. 5 Господарського кодексу України, відповідно до якого забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно законом є однією із Конституційних основ правового господарського порядку в Україні.

• Забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання та обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави - є загальними принципами господарювання в Україні відповідно до ч. 1 ст. 6 Господарського кодексу України.

• Відповідно до ч. 1 ст. 25 Господарського кодексу України держава підтримує конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб'єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі суб'єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку.

• Закон України "Про захист економічної конкуренції" (абз. 2 ст. 1 розділу 1; п. 2 ст. 4 розділу 1), який надає рівні права та можливості суб'єктам підприємницької діяльності та зобов'язує органи адміністративного господарського управління та контролю сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

• Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" (п. 4 - 9, п. 15 ст. 1 розділу 1), визначає функції газових господарств та не закріплює за ними будь-яких монопольних прав в сфері будівництва газових мереж.

П. 1 ст. 7-1 розділу 2 цього Закону також визначає, що "Проектування та будівництво (нове будівництво), реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності".

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Жодне з положень цього Закону не передбачає переваг для газотранспортних та газорозподільчих підприємств щодо будівництва газових мереж або іншого будівництва.

Закон України "Про інвестиційну діяльність".

Пунктом 3 статті 5 вищезазначеного Закону передбачено, що "Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень, або на підставі доручень інвестора".

Пунктом 2 статті 7 цього Закону також передбачено, що "Інвестор самостійно визначає цілі і напрямки, види і обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів".

Таким чином, преференції в цьому Законі також не передбачені, а пропагується вільний доступ до ринку послуг і робіт.

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Стаття 15 глави 3 цього Закону встановлює, що "Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносин іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією".

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Розширення кількості суб'єктів підприємницької діяльності та відновлення принципів вільної конкуренції, що виникне з прийняттям цього законопроекту, сприятимуть покращенню соціально-економічного становища працівників галузі та їх сімей, а також споживачів, що приєднуються до ЄГТСУ.

 

Народний депутат України

О. В. Кужель

Опрос