Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 288 Налогового кодекса Украины относительно урегулирования вопроса определения размера арендной платы за земельный участок для гаражных и садоводческих кооперативов или обществ

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1063
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо врегулювання питання визначення розміру орендної плати за земельну ділянку для гаражних та садівницьких кооперативів або товариств"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Пунктом 27 Розділу I Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" внесено зміни до підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України, внаслідок набрання чинності якими, змінено розмір орендної плати за земельну ділянку, що встановлюється у договорі оренди, та встановлено, що річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

До внесення зазначених вище змін до Податкового кодексу України дане питання врегульовувалось наступним чином.

Пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України визначалось, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди та згідно підпункту 288.5.1, річна сума платежу не могла бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом.

Таким чином внаслідок прийняття Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", станом на сьогодні, розмір орендної плати - річна сума платежу, яка встановлюється у договорі оренди, та не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки збільшилась приблизно у тридцять три рази у порівнянні з трикратним розміром земельного податку для усіх орендарів земельних ділянок. Слід підкреслити, що зазначене грошове навантаження є непосильним для підприємств та установ, які за своєю правовою суттю є неприбутковими, зокрема гаражних та садівницьких кооперативів або товариств, що існують за рахунок членських внесків пенсіонерів, інвалідів й інших незаможних верств населення.

Для прикладу наводиться порівняння розрахунків річної суми платежів орендної плати одного з гаражних кооперативів Полтавщини.

1) Розмір річної суми платежу орендної плати для земель (в межах населеного пункту для гаражного кооперативу) при розмірі нормативної грошової оцінки земельної ділянки - 1585257,60, обрахований на підставі статей 274 та 276 Податкового кодексу України до набрання чинності Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" становив:

475, 58 грн. (земельний податок) * 3 = 1426,73 грн.

2) Розмір річної суми платежу орендної плати для тих же земель (в межах населеного пункту для гаражного кооперативу) при розмірі нормативної грошової оцінки земельної ділянки - 1585257, 60, обрахований після набрання чинності Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" становить:

1585257, 60 грн. (нормативної грошової оцінки земельної ділянки) * 0,03 = 47557,73 грн.

Саме у зв'язку із наведеним вище вбачається за необхідне термінове внесення запропонованих законопроектом змін.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект спрямовано на зменшення фінансового навантаження на неприбуткові за своєю правовою природою гаражні та садівницькі кооперативи або товариства в особі їх членів - пенсіонерів й інвалідів, інших незаможних верств населення в частині відновлення річної суми платежу орендної плати для земельних ділянок, що перебувають у їх користуванні, що існував до набрання чинності Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Слід зазначити, що безпосереднім завданням законопроекту, в контексті викладеного, є унеможливлення непосильного підвищення розмірів членських внесків за рахунок яких й утримуються зазначені юридичні особи та в тому числі сплачується орендна плата за землю, для їх членів - пенсіонерів й інвалідів інших незаможних верств населення.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту, місце законопроекту в системі законодавства

Відносини у сфері, на регулювання якої направлений законопроект, на сьогодні врегульовані Податковим кодексом України. Законопроект передбачає внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших результатів прийняття законопроекту

Прийняття акта в повній мірі забезпечить підтримку з боку держави членів непідприємницьких товариств, зокрема гаражних та садівницьких кооперативів або товариств - пенсіонерів й інвалідів інших незаможних верств населення та забезпечить встановлення суми річного розміру орендних платежів за використання земельних ділянок на рівні, що був встановлений Податковим кодексом України до набрання чинності Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

Народний депутат України

О. В. Кужель

Опрос