Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отмены платы за оформление документов на земельные участки для населения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1051
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування плати за оформлення документів на земельні ділянки для населення)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, його мета, цілі, завдання

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується наступним.

Зараз чинним законодавством передбачено багато випадків, коли громадянин має право на безоплатне отримання земельних ділянок державної та комунальної форми власності.

Але ж насправді за отримання "де-юре" безоплатних земельних ділянок "де-факто" людям приходиться сплачувати за це гроші.

До того ж, законодавчі механізми "безоплатного" отримання земельних ділянок населенням побудовані таким чином, що гроші, які люди сплачують за оформлення документів на "безоплатне" отримання земельних ділянок, потрапляють навіть не до бюджетів різних рівнів, а до кишень приватних суб'єктів, що є неприпустимим.

Більше того, за виготовлення приватниками платної документації (необхідної для "безоплатного" отримання громадянином земельної ділянки) із допущенням помилок державні органи фактично не несуть відповідальності.

Інакше кажучи, маємо ситуацію, коли держава, по-перше, змушує людей платити приватникам гроші за "безоплатне" отримання земельних ділянок державної та комунальної форми власності. По-друге, завдяки передачі приватникам функцій з виготовлення зазначеної документації держава в такий спосіб фактично "ухиляється" від відповідальності за допущені помилки у землевпорядній документації.

Враховуючи викладене, є очевидною необхідність внесення до чинного земельного законодавства змін з тим, щоб за оформлення документів, необхідних для безоплатного отримання земельних ділянок населенням, люди не сплачували гроші. До того ж, потрібно взагалі позбавити людей необхідності укладати якісь договори з приватниками тоді, коли йдеться про оформлення документів, необхідних для безоплатного отримання людиною земельної ділянки державної або комунальної (а не приватної) форми власності. Також безпосередньо держава, а не якийсь приватник, повинна нести перед людиною всю повноту відповідальності за своєчасне та правильне виготовлення документації на земельні ділянки. А це означає, що державні органи та державні підприємства (а не приватники) повинні виготовляти цю стратегічно важливу документацію. Саме на забезпечення таких законодавчих змін і направлений цей законопроект, актуальність якого видається беззаперечною.

Також постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" направлена на те, щоб забезпечити безоплатне оформлення документів на землю населенню за рахунок коштів державного бюджету.

Але зараз "де-факто" положення цієї Постанови щодо безоплатної реалізації земельних прав населенням існують лише "на папері", а не у реальному житті. Хоча, наприклад, пункт 2 цієї Постанови містить такі положення: заборонити стягнення з громадян України плати за оформлення та видачу відповідно до затвердженого цією постановою Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки таких актів та надання додаткових і супутніх послуг з розроблення документації із землеустрою, а також будь-яких інших платежів, зокрема внесків до благодійних та інших фондів. А пунктом 14 Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого вищевказаною Постановою, передбачено, що: фінансування робіт і послуг, пов'язаних з виготовленням технічної документації, оформленням та видачею державних актів на право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету.

2. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект покликаний внести зміни до чинного земельного законодавства з тим, щоб оформлення документації на земельні ділянки державної та комунальної власності, що передаються населенню, відбувалось безоплатно (за рахунок коштів державного бюджету, без стягнення грошей з населення) та виключно державними органами та державними підприємствами.

Для цього передбачається внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України "Про захист конституційних прав громадян на землю", передбачивши, зокрема, таке:

- Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує порядок безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (для передбачених цим Кодексом випадків безоплатної передачі земельних ділянок громадянам); зазначений порядок повинен передбачати виготовлення всіх документів із землеустрою, необхідних для здійснення безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, виключно безоплатно (за рахунок коштів державного бюджету, без стягнення плати з громадян) та виключно визначеними Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади та державними підприємствами;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється виключно безоплатно (за рахунок коштів державного бюджету, без стягнення плати з громадян) та виключно визначеними Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади та державними підприємствами у порядку та у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України; при цьому йдеться про передбачені Земельним кодексом України випадки безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами;

- роботи із землеустрою щодо виготовлення документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, при виділенні в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) виконуються виключно безоплатно (за рахунок коштів державного бюджету, без стягнення плати з громадян) та виключно визначеними Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади та державними підприємствами у порядку та у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України;

- роботи із землеустрою щодо виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, виконуються виключно безоплатно (за рахунок коштів державного бюджету, без стягнення плати з громадян) та виключно визначеними Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади та державними підприємствами у порядку та у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання, яких торкається законопроект, регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України "Про захист конституційних прав громадян на землю", постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" тощо.

В разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету, тому що набрання чинності законопроектом в разі його прийняття передбачається лише з 01 січня 2016 року. Водночас затвердженого державного бюджету України на 2016 рік та його показників ще не існує (відповідно не можна й вплинути на зміну тих показників, які ще взагалі не існують). Також ще не існує навіть затвердженого проекту державного бюджету України на 2016 рік.

Крім того, законопроектом передбачається, що в разі його прийняття Кабінет Міністрів України здійснить розрахунок бюджетних витрат, необхідних для забезпечення виконання цього Закону у 2016 році, передбачивши ці витрати у проекті Державного бюджету України на 2016 рік.

5. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Запровадження змін, передбачених законопроектом, надасть можливість зробити земельне законодавство більш соціально справедливим, посилити відповідальність держави та її органів перед людиною (тому що держава буде відповідати за своєчасність та правильність виготовлення документів на землю, тобто буде ліквідована практика перекладання державою цієї відповідальності на приватних суб'єктів), забезпечити дійсно безоплатне передання громадянам земельних ділянок у передбачених законодавством випадках (завдяки скасуванню плати за оформлення документів із землеустрою на ці земельні ділянки), припинити викачування грошей з кишень людей у кишені приватних суб'єктів, які заробляють гроші на виготовленні платної документації із землеустрою при "безоплатній" передачі земель державної або комунальної (а не приватної) власності населенню, тощо.

 

Народний депутат України 

С. Г. Міщенко

Опрос