Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О восстановлении нарушенных пенсионных прав некоторых категорий граждан

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1017
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про відновлення порушених пенсійних прав деяких категорій громадян"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конституційні принципи соціальної, правової держави в Україні передбачають реалізацію державної політики, спрямованої на створення умов, які забезпечують достатній життєвий рівень, вільний і всебічний розвиток людини як найвищої соціальної цінності, її життя і здоров'я, честі та гідності. Утвердження та дотримання закріплених діючим законодавством соціальних стандартів є конституційним обов'язком держави.

Гарантії права на пенсійне забезпечення, за змістом ст. ст. 1, 3, 6, 8, 19, 22, 23, 24 Конституції України, передбачають правову визначеність і пов'язану з ними передбачуваність законодавчої політики у сфері пенсійного забезпечення, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано, тобто набуте право не може бути скасоване, звужене.

Згідно зі статтею 22 Конституції України закріплені нею права і свободи не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Зміст прав і свобод людини - це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку. Обсяг прав людини - це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру.

Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод - це зменшення кола суб'єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики.

З прийняттям Верховною Радою України 8 липня 2011 року Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" відбулося звуження змісту існуючих прав і свобод, зокрема, конституційних прав деяких категорій громадян на соціальний захист.

Мова йде про підвищення пенсійного віку, скасування пенсій за вислугу років та на пільгових умовах, запровадження більш жорсткого підходу до обчислення стажу роботи та заробітку, тощо.

Таким чином існує нагальна необхідність щодо відновлення порушених пенсійних прав деяких категорій громадян шляхом прийняття окремого законодавчого акта з цього питання.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є забезпечення реалізації права кожного на пенсійне забезпечення та достатній життєвий рівень, недопущення звуження змісту та обсягу прав і свобод громадян у сфері пенсійного забезпечення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом передбачаються такі заходи:

1) Призначити пенсію жінкам, які досягли віку 55 років у період з 1 жовтня 2011 року до дня набрання чинності цим Законом, і яким у зв'язку з підвищенням пенсійного віку пенсії не були призначені.

2) Призначити пенсію чоловікам - державним службовцям, які досягли віку 60 років у період з 1 жовтня 2011 року до дня набрання чинності цим Законом, і яким у зв'язку з підвищенням пенсійного віку, пенсії не були призначені.

3) Пропонується встановити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання - 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

4) Пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначені питання регулюються Конституцією України, Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про прокуратуру", "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та іншими нормативно-правовими актами.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить відновити порушені пенсійні праві деяких категорій громадян, зокрема, жінок, яким було підвищено пенсійний вік, відновити пенсійну систему, яка існувала до прийняття так званої "пенсійної реформи".

 

Народні депутати України

Ю. О. Павленко
Н. Ю. Королевська 

Опрос