Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об основании Мировой организации торговли

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.10.2015 № 69
Дата рассмотрения: 19.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України розроблено на виконання п. 124 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, яким передбачено "здійснення внутрішньодержавних процедур з метою ратифікації Угоди СОТ із сприяння торгівлі".

Текст Угоди про спрощення процедур торгівлі (далі - Угода) був схвалений під час Дев'ятої Конференції міністрів Світової організації торгівлі (грудень 2013 року).

На спеціальному засіданні Генеральної Ради 27.11.2014 членами СОТ було затверджено Протокол про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі - Протокол), який передбачає включення згаданої Угоди до Додатка 1A до Угоди про заснування Світової організації торгівлі, та відкрито Протокол для ратифікації членами СОТ.

Протокол набуде чинності після виконання внутрішньодержавних ратифікаційних процедур двома третинами членів СОТ.

Положення Угоди спрямовані на спрощення митних процедур шляхом, зокрема, зменшення пов'язаних із ними фінансових витрат і скорочення часу здійснення таких процедур, покращення транспарентності, зниження рівня корупції та запровадження передових технологій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі" є виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності згаданим Протоколом, та надання згоди на обов'язковість застосування Україною положень Угоди про спрощення процедур торгівлі після набрання нею чинності.

Цілями ратифікації Протоколу та застосування Угоди є зменшення часу та вартості митного контролю, підвищення прозорості та ефективності операцій державних органів, збільшення торговельних потоків, державних доходів і прямих іноземних інвестицій, зниження рівня корупції, розширення співпраці між учасниками приватного та державного секторів, поліпшення розвитку малого та середнього бізнесу тощо.

Відповідно до даних проведеного у 2014 році дослідження Світового Банку "Ведення бізнесу", Україна посіла 154 місце серед 188-ти країн-учасниць опитування, а також 22 місце з 26 країн серед Центрально/Східноєвропейських країн та країн СНД за показниками торгівлі без бар'єрів.

Ратифікація Україною Протоколу та запровадження в подальшому положень Угоди покращить позиції України у згаданому та інших відповідних рейтингах, пов'язаних з легкістю ведення бізнесу, а також надасть позитивний сигнал для учасників міжнародної торгівлі та інвестиційної спільноти про створення Україною ефективного та прозорого торговельного середовища зі зменшенням корупційної практики. При цьому реалізація положень Угоди сприятиме активнішій інтеграції України з ЄС.

Ратифікація Протоколу та подальша імплементація положень Угоди повністю відповідає цілям та пріоритетам Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" й корелюється з упровадженням таких ключових реформ держави як дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа державної митної справи, розвиток українського експорту тощо.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері є Митний кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства, Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про транзит вантажів", "Про митний тариф України" тощо.

До ключових положень, що врегульовуються Протоколом та Угодою, належать:

норми, що стосуються публікації, в тому числі в Інтернеті, нормативно-правових актів з питань забезпечення формальностей у торгівлі;

положення про попередні рішення митних органів;

порядок сплати платежів та штрафів;

використання електронних платежів;

гарантії прискореного випуску товарів у вільний обіг;

використання системи "авторизованих операторів";

процедури прискореної відправки товарів;

прискорене митне очищення товарів, що швидко псуються;

скорочення кількості документів і формальностей на основі вироблення спільних митних стандартів;

сприяння ширшому застосуванню системи "єдиного вікна";

використання режиму тимчасового ввезення товарів;

уніфікація прикордонних та спрощення транзитних процедур;

положення про співробітництво і координацію діяльності митних служб.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Очікується, що вигоди світової економіки (в т. ч. України) від імплементації Угоди становитимуть від 400 млрд. дол. США до 1 трлн. дол. США унаслідок скорочення до 15 % витрат, пов'язаних із здійсненням зовнішньоторговельної діяльності, збільшення товарообігу і бюджетних надходжень, створення стабільного середовища для ведення бізнесу й залучення іноземних інвестицій.

Відповідно до даних ОЕСР, потенційне зниження торговельних витрат при імплементації положень Угоди становить 16,5 % загальних витрат для країн з низьким рівнем доходу, 17,4 % для країн з низько-середнім рівнем доходу, 14,6 % для країн з рівнем доходу вище середнього та 11,8 % для країн ОЕСР.

За оцінками експертів, на сьогодні Україна уже запровадила значну частину (до 2/3) положень Угоди, тому можливі витрати, пов'язані з майбутньою її реалізацією, стосуватимуться лише певних правових, інституційних та процедурних реформ, які вже знаходяться на різних етапах підготовки та впровадження. При цьому загальні економічні переваги інших заінтересованих сторін у приватному секторі значно переважатимуть витрати, що можуть виникнути в процесі імплементації Україною положень Угоди.

Також, відповідно до даних ОЕСР, протягом останнього часу міжнародними донорами було надано близько 670 мільйонів доларів США на підтримку реалізації реформ щодо спрощення процедур торгівлі та модернізації кордонів. Для України залучення різних видів відповідної технічної допомоги може бути надзвичайно дієвим на шляху впровадження норм Угоди.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект погоджено Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством закордонних справ, Міністерством інфраструктури, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, Державною санітарно-епідеміологічною службою, Державною фіскальною службою, Державною екологічною інспекцією.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза проекту не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Прийняття проекту підтримується провідними міжнародними асоціаціями виробників та підприємців, зокрема Торгово-промисловою палатою України (ТПП України), Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), Американською Торгівельною Палатою в Україні (AmCham), Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) тощо.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті відсутні положення, реалізація яких матиме вплив на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України та реалізація в подальшому положень Угоди сприятиме:

поліпшенню інформаційного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні завдяки гармонізації, уніфікації та скороченню кількості торгових процедур;

зменшенню витрат на ведення бізнесу та як наслідок - підвищенню рівня конкурентоздатності української продукції на міжнародних ринках й зростанню обсягів вітчизняного експорту;

зниженню рівня корупції у відповідних державних органах, скороченню відповідних бюрократичних процедур та документообігу.

Крім того, це дозволить підвищити рівень інвестицій у провідні галузі економіки України, прискорить її інтеграцію у виробничі ланцюги ЄС та світу, покращить рейтингові показники України щодо ведення бізнесу та міжнародної торгівлі, а також свідчитиме про надійність України як торговельного партнера й передусім надасть важливий позитивний сигнал для міжнародної спільноти щодо прагнень та здатності нашої країни до створення ефективного й прозорого торговельного середовища.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос