Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной охране информации с ограниченным доступом

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 67
Дата рассмотрения: 02.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На підставі доручення Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 64665/3/1-09 Службою безпеки України з метою сприяння подальшому розвитку двостороннього співробітництва спільно з іноземною стороною підготовлено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (далі - Угода).

Угоду підписано 26 листопада 2012 року в м. Абу-Дабі.

Відповідно до статей 2, 32 Закону України "Про державну таємницю" та статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" ця Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України.

У зв'язку з цим, СБУ спільно із заінтересованими міністерствами підготовлено та у червні 2013 року у встановленому законодавством порядку подано на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України щодо ратифікації зазначеного міжнародного договору.

Вказаний законопроект Верховною Радою України передостаннього 7 скликання прийнято не було, у зв'язку з чим, відповідно до статті 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", він вважається відкликаним та потребує повторного внесення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про міжнародні договори України" СБУ підготовлено оновлений проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом".

Ратифікація Угоди є виконанням Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим міжнародним договором чинності, здійснення яких передбачено статтею 15 Угоди.

Підписання та ратифікація Угоди обумовлені необхідністю створення правових засад для захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою буде здійснюватися між сторонами у ході співробітництва.

3. Правові аспекти

Угода забезпечує рівноправний, партнерський характер взаємовідносин у процесі інформаційного обміну та зобов'язує Сторони вживати необхідні заходи для охорони отриманої під час співробітництва інформації з обмеженим доступом.

За змістом Угода відповідає міжнародній практиці.

Суб'єктами виконання цього міжнародного договору з української сторони є державні органи, підприємства, установи та організації, які відповідно до національного законодавства провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та отримали дозвіл на передачу секретної інформації іноземному партнеру.

Угодою зобов'язано компетентні органи України та Об'єднаних Арабських Еміратів забезпечувати належний державний контроль за дотриманням суб'єктами співробітництва вимог законодавства держав Сторін під час обміну інформацією з обмеженим доступом.

Згідно зі статтею 32 Закону України "Про державну таємницю" секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до державної таємниці та матеріальні носії такої інформації можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України.

Таким чином, ратифікація Угоди, створюючи правові засади для здійснення обміну інформацією з обмеженим доступом та забезпечення її взаємної охорони, буде сприяти підвищенню ефективності взаємовигідного співробітництва України з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері суспільних відносин:

- Закон України "Про міжнародні договори України";

- Закон України "Про державну таємницю";

- Закон України "Про інформацію";

- Указ Президента України "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації" від 14.12.2004 р. N 1483.

Ратифікація Угоди не тягне за собою коригування існуючих або прийняття нових законодавчих актів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України та реалізація положень вказаного міжнародного договору не передбачають додаткового фінансування з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено з Міністерством закордонних справ, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції України. Отримано висновок Міністерства юстиції України від 25.05.2015 р. щодо відповідності даного проекту Конституції та законодавству України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Після набрання чинності Угода складатиме правову основу для взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка буде передаватися або створюватися в ході співробітництва між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

 

Голова
Служби безпеки України

В. Грицак

Опрос