Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Договора между Украиной и Республикой Сенегал о правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.07.2015 № 46
Дата рассмотрения: 08.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

17 червня 2013 року в місті Дакар було підписано Договір між Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах (далі - Договір).

Відповідно до пунктів "б" та "є" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Договір підлягає ратифікації як такий, що стосується прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, та оскільки його ратифікація передбачена статтею 27 цього Договору.

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору.

2. Мета і шляхи її досягнення

Завданням проекту Закону України "Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах" (далі - проект Закону) є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Договором чинності.

Метою Договору є налагодження ефективного співробітництва судів та інших компетентних органів обох держав у процесі надання взаємної правової допомоги у цивільних справах, при розслідуванні кримінальних справ та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також визначення механізму взаємного визнання та виконання судових рішень у цивільних справах.

3. Правові аспекти

Відповідно до статті 80 Закону України "Про міжнародне приватне право", статті 415 Цивільного процесуального кодексу України та статті 125 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо при розгляді справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд України може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому вказаними кодексами або міжнародним договором України.

Статтею 390 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

Питання визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні регулюються розділом VIII Цивільного процесуального кодексу України.

Главами 42 - 43 Кримінального процесуального кодексу України врегульовано питання надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

Відповідно до статті 6 Договору центральними органами в Україні, через які надсилаються запити про правову допомогу, є Генеральна прокуратура (щодо запитів органів досудового розслідування) та Міністерство юстиції (щодо запитів судів).

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" передбачено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У відносинах між Україною та Республікою Сенегал діє Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року, Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року.

Укладення Договору не потребуватиме внесення змін до чинного законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Договору забезпечуватиметься у межах коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання державних органів, які безпосередньо братимуть участь у його виконанні, та не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено Міністерством закордонних справ України та Генеральною прокуратурою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Договір між Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах набере чинності через тридцять днів після обміну ратифікаційними грамотами, як це визначено у статті 27 Договору.

Набрання чинності Договором надасть можливість громадянам України користуватися на території Республіки Сенегал у відношенні своїх особистих і майнових прав таким самим правовим захистом, як і громадяни Республіки Сенегал, встановить механізм співробітництва компетентних органів обох держав при вирішенні цивільних справ, при розслідуванні злочинів та застосуванні заходів із конфіскації доходів та знарядь злочинів, а також закріпить зобов'язання взаємного визнання та виконання рішень судів у цивільних справах.

 

Міністр юстиції 

П. Петренко

Опрос