Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Протокола о стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 32
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті" (далі - законопроект), розроблений Мінприроди на виконання пункту 12 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 157-р, відповідно до вимог пункту 7 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" з метою ратифікації Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (далі - Протокол).

Ратифікація Протоколу дозволить створити передумови для запровадження механізму стратегічної екологічної оцінки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є ратифікація Протоколу для забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища шляхом планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на навколишнє середовище, природокористування та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

Оцінка екологічних впливів господарської діяльності в Україні наразі забезпечується державною екологічною експертизою відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу".

Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) передбачає здійснити таку оцінку до прийняття рішення про реалізацію програм та планів.

Основні завдання реалізації запропонованої законопроектом стратегічної екологічної оцінки, мають поетапно вирішуватись у наступні роки:

а) інтеграція екологічних цілей та пріоритетів, що пов'язані із забезпеченням сталого розвитку до розробки планів та програм;

б) поширення практики СЕО на місцеві плани й програми, що можуть ініціюватися відповідними органами виконавчої влади;

в) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності щодо планів та програм загальнодержавного та міжнародного значення.

Ратифікація Протоколу сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/ЕС.

Крім того, ратифікація Протоколу забезпечить належне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо євроінтеграції та матиме позитивний вплив на розвиток відносин України з державами, які надають підтримку впровадженню СЕО.

3. Правові аспекти

Правовою підставою для розроблення законопроекту є:

Закон України "Про міжнародні договори України";

Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 577-р;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 р. N 157-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено із Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством закордонних справ, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Законопроект стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Прийняття законопроекту забезпечить застосування СЕО до проектів стратегій, планів, програм економічного і соціального розвитку та інших цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, які розробляються на регіональному або місцевому рівнях, що сприятиме збереженню та покращенню навколишнього середовища та здоров'я населення.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на веб-сайті Мінприроди для проведення електронних консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті акта відсутні положення, що впливають на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті" не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків.

Ратифікація Протоколу сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/ЕС. Також ратифікація Протоколу сприятиме підвищенню міжнародного авторитету України, залученню України до виконання міжнародних природоохоронних проектів і подальшому розвитку взаєморозуміння та добросусідських відносин між Україною та державами - членами Європейського Союзу.

 

Заступник Міністра екології 
та природних ресурсів України - керівник апарату 

С. Л. Коломієць

Опрос