Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Украиной и Японией о содействии и защите инвестиций

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 20
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій" (далі - проект Закону) розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності названою Угодою.

Відповідно до пункту "в" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" зазначена Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону передбачається надання Верховною Радою України згоди на обов'язковість для України Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій шляхом її ратифікації. Угоду було вчинено 5 лютого 2015 року у м. Києві.

Укладення названої Угоди сприятиме дальшому розвитку українсько-японського інвестиційного співробітництва, активізації торговельного обороту між двома державами, створить передумови для збільшення обсягу іноземних капіталовкладень в економіку держави, зниженню некомерційних ризиків для іноземних інвесторів в Україні, утвердження у світі позитивного іміджу України як держави зі сприятливим інвестиційним кліматом, що має стабільну міжнародно-правову договірну базу у сфері захисту іноземних інвестицій.

Угодою передбачається надання інвесторам Договірних Сторін режиму найбільшого сприяння стосовно створення, придбання і розширення інвестицій; на взаємній основі гарантується захист від незаконної експропріації та націоналізації інвестицій; закріплюється право інвесторів на вільний переказ коштів, пов'язаних зі здійсненням інвестицій, визначаються процедури врегулювання інвестиційних спорів.

Передбачені Угодою гарантії захисту інвестицій відповідають усталеній міжнародній практиці, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, узгоджуються із Законами України "Про режим іноземного інвестування" та "Про інвестиційну діяльність".

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту Закону є Конституція України, Закон України "Про міжнародні договори України", міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Крім того, у зазначеній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 19 березня 1996 року "Про режим іноземного інвестування";

Закон України від 18 вересня 1991 року "Про інвестиційну діяльність";

Закон України від 10 вересня 1991 року "Про захист іноземних інвестицій в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не призведе до додаткових фінансових та матеріальних витрат.

Водночас у разі настання передбачених Угоди випадків виплати компенсації, відшкодування збитків (статті 13 - 15), у тому числі внаслідок виникнення спору між іноземним інвестором та Україною (статті 17, 18), виконання Угоди може вплинути на видаткову частину державного бюджету України.

Видатки на фінансування заходів щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою 3601150.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено з Мінфіном, Мін'юстом і МЗС.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом і не потребує проведення аналізу регуляторного впливу.

101. Вплив реалізації законопроекту на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дозволить реалізувати положення зазначеної Угоди, що у свою чергу створить умови для використання іноземними інвесторами міжнародно-правових механізмів захисту інвестицій (більш стабільних порівняно з нормами національного права), дасть змогу значно знизити можливість некомерційних ризиків, збільшити обсяги іноземних інвестицій, сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності української економіки.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос