Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О прекращении действия отдельных статей Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.02.2015 № 5
Дата рассмотрения: 06.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про припинення дії окремих статей Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про припинення дії окремих статей Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" спрямований на захист національних інтересів України та національної безпеки України в період військової агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також анексії АР Крим, що грубо порушує принципові засади міжнародного публічного права та чинні міжнародні зобов'язання Російської Федерації по відношенню до України, що зокрема закріплені у Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.

Підписавши та ратифікувавши Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією сторони домовились:

- про свою прихильність до норм міжнародного права, цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, зобов'язань, які взяті в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (Преамбула до Угоди);

- про засновування своїх відносин на взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співробітництві (ст. 1 Договору);

- про визнання і повагу до територіальної цілісності одна одної і недоторканості існуючих між ними кордонів (ст. 2 Договору);

- про розбудову відносин одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права (ст. 3 Договору);

- про те, що добросусідство і співробітництво між Україною і Російською Федерацією є важливим факторами підвищення стабільності і безпеки в Європі і в усьому світі. Сторони зобов'язалися здійснювати тісне співробітництво з метою зміцнення міжнародного миру і безпеки. Зобов'язалися вживати необхідних заходів для того, щоб сприяти процесу загального роззброєння, створенню та зміцненню системи колективної безпеки в Європі, а також посиленню миротворчої ролі ООН і підвищенню ефективності регіональних механізмів безпеки (ст. 4 Договору);

- про зобов'язання кожної з договірних сторін утримуватися від участі або підтримання яких би то не було дій, спрямованих проти іншої сторони (ст. 6 Договору);

- про сприяння процесу роззброєння і взаємодіяти у справі неухильного виконання угод у галузі скорочення збройних сил і озброєнь, в тому числі ядерних, підтверджуючи при цьому рішучість прямувати шляхом скорочення збройних сил і озброєнь (ст. 9 Договору);

Жодних застережень з приводу вищевказаних положень Російською Федерацією не висловлено, отже названі умови Угоди є обов'язковими для цієї держави в повному обсязі.

Анексія АР Крим та збройна агресія Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Російською Федерацією, підтримка екстремістських та терористичних угрупувань на згаданих територіях та співпраця з нелегітимною владою АР Крим продемонструвала її нехтування Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Такими діями Російська Федерація порушила державний суверенітет України та її територіальну цілісність, чим продемонструвала недотримання цілям та принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй та зобов'язань взятих в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України "Про міжнародні договори України", у разі суттєвого порушення міжнародного договору України іншими його сторонами, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, дію такого договору може бути денонсовано, а також відповідно до ч. 1 ст. 60 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року істотне порушення двостороннього договору одним з його учасників дає право другому учасникові посилатись на це порушення як на підставу для припинення договору або зупинення його дії в цілому або в частині.

На підставі вищевикладеного, припинення дії окремих статей Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, як таких що не виконуються Російською Федерацією, а їх виконання Україною становить загрозу національним інтересам та національній безпеці України є не стільки правом, скільки обов'язком України.

Натомість, денонсація Договору у повному обсязі матиме низку ненегативних наслідків для України. Зокрема, у разі припинення базового Договору, Україна для захисту національних інтересів на двосторонньому рівні, в міжнародних організаціях, а також у міжнародних судових інстанціях не матиме важливої аргументації щодо порушення базових принципів двосторонніх відносин, закладених у Договорі. Денонсація Договору позбавить українську сторону можливості посилатися на його порушення російською стороною під час двосторонніх та багатосторонніх переговорах, обмежить можливості для діалогу, а також надасть Російській Федерації додаткові аргументи для звинувачень України у відсутності бажання щодо мирного врегулювання конфлікту.

Тому, за сучасних умов, припинення дії окремих статей Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією є вимогою часу на захист національних та безпекових інтересів України.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою і завданням прийняття цього законопроекту є захист національних інтересів України та підвищення авторитету України, як самодостатньої держави. Україна, відповідно до норм міжнародного права, залишає за собою право самостійно оцінювати відносини з Російською Федерацією, яка в односторонньому порядку порушує основоположні принципи міжнародного права та статті Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується припинити дію окремих статей Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, як таких що не виконуються Російською Федерацією, а їх виконання Україною становить загрозу національним інтересам та національній безпеці України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються законодавством України про міжнародні договори України та Віденська Конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту створить додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України, підвищить авторитет України, як самодостатньої, цілісної і незалежної держави, на законодавчому рівні надасть змогу закріпити сьогоднішній реальний стан міждержавних відносин між Україною та Російською Федерацією.

 

Народні депутати України:

Тарасюк Б. І.

Вовк В. І.

Заліщук С. П.

Гузь І. В.

Ар'єв В. І.

Климпуш-Цинцадзе І. О.

Опрос