Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за правонарушения в сфере обращения с отходами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.11.2014 № 5195
Дата рассмотрения: 11.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України підготовлено та внесено Мінекономрозвитку з метою реалізації Закону України від 09.04.2014 N 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" (абзацу 3 пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення") та на виконання пункту 4 доручення Прем'єр-міністра України від 12.05.2014 N 15792/1/1-14.

Актуальність цього проекту Закону України також обумовлена необхідністю встановлення відповідальності посадових осіб державних органів за невиконання положень законодавства, яке регулює сферу підприємницької діяльності, шляхом установлення адміністративних стягнень.

Зокрема, потребує встановлення відповідальності за неподання декларації про відходи або порушення порядку подання такої декларації, оскільки існуючий на цей час перелік адміністративних правопорушень у сфері поводження з відходами, встановлений статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), є невеликим і не враховує повною мірою можливі зловживання з боку дозвільних органів (їх посадових осіб) щодо порядку провадження господарської діяльності та видачі документів дозвільного характеру.

Крім цього, адміністративні стягнення передбачаються за видачу дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Таким чином, існуючий на цей час перелік адміністративних правопорушень у сферах провадження господарської діяльності та видачі документів дозвільного характеру, а також перелік санкцій за їх вчинення, не виконує тієї виховної функції, яка закладена в основу адміністративної відповідальності та функції попередження нових правопорушень.

Відповідно до статті 23 КУпАП стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Проект Закону України спрямовано на вдосконалення процедури застосування норм адміністративного права за порушення законодавства, яке регулює сферу підприємницької діяльності, посадовими особами органів державної влади.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України спрямовано на посилення впливу держави на посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які вчиняють правопорушення при видачі документів дозвільного характеру, та суб'єктів господарювання, які вчиняють правопорушення у сфері підприємницької діяльності.

Проектом Закону України передбачається також розширення переліку адміністративних правопорушень, які вчиняються посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при видачі документів дозвільного характеру.

Проектом Закону України передбачається також розширення переліку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, протоколи про вчинення правопорушень якими уповноважені складати державні адміністратори.

Запровадження таких положень сприятиме підвищенню рівня захисту бізнесу.

У сфері поводження з відходами передбачається накладання стягнень на суб'єктів господарювання за здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації.

Запровадження такого положення сприятиме збереженню довкілля шляхом дотримання вимог природоохоронного законодавства.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту Закону України є:

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X;

Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджений без зауважень Мінфіном, Мінприроди, Мінрегіоном, МОЗ, Мінагрополітики.

Мін'юстом погоджено із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

Держпідприємництвом листами від 20.06.2014 N 5010/0/20-14 та від 22.09.2014 N 7633/0/20-14 повідомлено, що зазначений проект Закону України не містить ознак регуляторного акта, у зв'язку з чим не потребує реалізації процедур, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та погодження з уповноваженим органом щодо реалізації державної регуляторної політики.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є проектом регуляторного акта (лист Держпідприємництва від 20.06.2014 N 5010/0/20-14).

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація законопроекту сприятиме посиленню впливу держави на посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які вчиняють правопорушення при видачі документів дозвільного характеру, та суб'єктів господарювання, які вчиняють правопорушення у сфері підприємницької діяльності, що, у свою чергу, призведе до зменшення кількості адміністративних правопорушень у зазначеній сфері.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. Пятницький

Опрос