Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта" (относительно процедуры проведения антисубсидиционных расследований и применения компенсационных мер)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.11.2014 № 5192
Дата рассмотрения: 03.11.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (щодо процедури проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (далі - проект Закону) розроблено у зв'язку із необхідністю приведення норм чинного Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (далі - Закон) у відповідність до положень Угоди про субсидії і компенсаційні заходи від 15.04.94 (далі - Угода).

Проект Закону розроблений з метою вдосконалення механізму проведення антисубсидиційних розслідувань, а також механізму застосування компенсаційних заходів за результатами проведення зазначених розслідувань.

Прийняття проекту Закону надасть можливість використовувати міжнародні стандарти при порушенні та проведенні антисубсидиційних розслідувань.

Проект Закону дозволить ефективно захищати національного товаровиробника від проявів недобросовісної торговельної практики.

Зокрема, зміни, що пропонуються внести у чинну редакцію Закону стосуються:

1) Виключення норм Закону, що не відповідають чинній редакції Угоди. В Законі є чинними норми, які імплементують положення пункту 1 статті 6, статті 8 і 9 Угоди (текст статей додається), що, в свою чергу, з 01.01.2000 втратили чинність. Таким чином, існує необхідність виключити ті положення Закону, які вже втратили чинність в Угоді. (У зв'язку з цим проектом вносяться зміни до статей 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 26, 36 Закону);

2) Адресності субсидії. В чинній редакції Закону існує поділ на легітимні та нелегітимні субсидії. 01.01.2000 стаття 8 Угоди, якою був передбачений такий поділ, втратила чинність. Зараз будь-яка субсидія дає підстави для застосування компенсаційних заходів, у зв'язку із зазначеним, у проекті Закону пропонується ввести поняття адресності субсидії, що повністю узгоджується із статтею 2 Угоди (текст статті додається). (У зв'язку з цим проектом вноситься зміна до статті 7 Закону).

3) Розрахунку вигоди, що надається реципієнту. Так, наприклад, статтею 14 Угоди, зокрема визначено, що надання товарів чи послуг або придбання товарів чи послуг урядом не вважатиметься наданням вигоди, якщо тільки надання товарів чи послуг не здійснюється за винагороду меншу, ніж адекватна, або придбання не здійснюється за винагороду більшу, ніж адекватна. Положеннями Закону вищезазначені умови не вважаються вигодою. Таким чином, внесення зміни до статті 11 Закону дозволить удосконалити механізм розрахунку розміру вигоди.

4) Строків проведення антисубсидиційного розслідування. Проектом Закону пропонується привести строки проведення антисубсидиційного розслідування у відповідність до пункту 1 статті 11 Угоди, яким встановлено, що за винятком особливих випадків, розслідування повинні завершатися протягом одного року, і у будь-якому разі не більше, ніж через 18 місяців після їх порушення.

5) Термінології. Так, в Законі термін "пільга" необхідно замінити терміном "вигода" відповідно до змісту Угоди.

Крім цього, проектом Закону пропонується виключити неактуальні положення Закону, а також положення, що не відносяться до питання проведення розслідувань та застосування відповідних компенсаційних заходів за результатами їх проведення.

Так, в Додатках 5 та 6 Закону містяться неактуальні переліки країн, що розвиваються і менш розвинених країн-членів СОТ, які користуються пільговим режимом (після набрання чинності Законом, а саме з 1999 року, відповідні зміни в зазначені Додатки не вносилися). Відповідно до Закону в ці переліки можуть вноситися зміни двічі на рік за поданням Кабінету Міністрів України на підставі відомостей ООН і Світового банку, оскільки час від часу вони зміняються.

Оскільки актуальні переліки країн є у вільному доступі на офіційному сайті СОТ і орган, що проводить розслідування (Мінекономрозвитку) може їх використовувати в будь-який час у разі потреби, проектом Закону пропонується виключити Додатки 5 і 6 Закону. (У зв'язку з цим проектом вноситься зміна до статті 36 та виключення Додатків 5, 6 Закону).

Також, Додатком 4 Закону визначені засади державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції, однак зазначений Додаток Закону не стосується питання застосування компенсаційних заходів. Додаток 7 Закону є перекладом статті XVI "Субсидії" Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 і не стосується питання проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів, а також зазначений Додаток Закону не відповідає положенням Угоди.

Таким чином, на сьогодні держава фактично позбавлена можливості використовувати передбачене міжнародними угодами право проводити антисубсидиційні розслідування та застосовувати за їх результатами компенсаційні заходи з метою захисту вітчизняних товаровирбоників.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Метою проекту Закону є вдосконалення механізму проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів за результатами таких розслідувань, зокрема шляхом застосування міжнародних стандартів при захисті національного товаровиробника від проявів недобросовісної торговельної практики.

Основними завданнями цього законопроекту є врегулювання питання щодо: розрахунку вигоди, яка надається реципієнту; визначення видів субсидій відповідно до норм міжнародного права; удосконалення процедури отримання інформації в рамках проведення антисубсидиційного розслідування; розширення переліку факторів економічного характеру, що вивчаються в ході антисубсидиційного розслідування з метою встановлення факту заподіяння шкоди національному товаровиробникові.

3. Правові аспекти.

У даній сфері правового регулювання діють такі основні нормативно-правові та міжнародно-правові акти:

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту";

Генеральна угода про тарифи та торгівлю 1994 року від 15 квітня 1994 року;

Угода про субсидії і компенсаційні заходи від 15 квітня 1994 року.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект Закону погоджено всіма заінтересованими органами виконавчої влади без зауважень та пропозицій.

6. Регіональний аспект.

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання дискримінації.

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Положення проекту Закону не мають дискримінаційного характеру та їх застосування не призведе до наслідків дискримінаційного характеру. Висновок про проведення антидискримінаційної експертизи проекту Закону від 29.08.2014.

8. Запобігання корупції.

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

9. Громадське обговорення.

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону його текст було оприлюднено 25 липня 2012 року на офіційному сайті Мінекономрозвитку України.

10. Позиція соціальних партнерів.

Проект Закону не стосується відносин соціально-трудової сфери.

11. Оцінка регуляторного впливу.

Держпідприємництвом за результатами проведеного аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" вирішено погодити проект Закону (рішення про погодження проекту регуляторного акта N 338 від 13.05.2014).

12. Прогноз результатів.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" забезпечить можливість застосування Україною компенсаційних заходів як адекватної міри захисту внутрішнього ринку від проявів недобросовісної торговельної практики, а також запровадження в Україні міжнародних стандартів щодо процедури проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. Пятницький

Опрос