Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административных услугах"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.10.2014 № 5183
Дата рассмотрения: 20.10.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - законопроект) розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2012 р. N 5203-VI "Про адміністративні послуги", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 17 жовтня 2012 р. (протокол N 80).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" законів України, що регулюють надання адміністративних послуг у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Проектом Закону передбачено внесення змін до Законів України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та "Про альтернативні види палива".

Внесення змін зумовлено необхідністю визначення виключно законами:

- підстав для одержання адміністративних послуг;

- суб'єкта надання адміністративних послуг та його повноважень щодо надання адміністративних послуг;

- переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;

- платності або безоплатності надання адміністративної послуги;

- граничного строку надання адміністративної послуги;

- переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Зокрема, в зазначені закони вносяться зміни щодо визначення конкретних підстав для видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки та свідоцтва про належність палива до альтернативного.

Проектом Закону України також визначені вимоги до документів, необхідних для одержанні цих адміністративних послуг.

Крім цього, проектом Закону України уточнюються строки надання адміністративних послуг та визначаються підстави для відмови у видачі свідоцтв, процедура оскарження рішення про відмову у видачі свідоцтва, безоплатність надання адміністративних послуг.

3. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у даній сфері суспільних відносин складають:

- Закон України "Про адміністративні послуги";

- Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

- Закон України "Про альтернативні види палива";

- Указ Президента України від 13.04.2011 N 462 "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України";

- постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1670 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки";

- постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету, інших витрат та фінансово-економічного обґрунтування.

Для виконання вимог законопроекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Держенергоефективності видає свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки та свідоцтво про належність палива до альтернативного на безоплатній основі.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Мінфіном, Мін'юстом, Міненерговугілля, Держенергоефективності, Держпідприємництвом.

Проект Закону відповідає acquis communautaire та положенням Конвекції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Законопроект не включає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблення законопроекту пов'язано з необхідністю законодавчого врегулювання відносин, що виникають у процесі надання адміністративних послуг з метою створення економічних та організаційних умов для отримання таких послуг відповідно до законів України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та "Про альтернативні види палива".

Розв'язання проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе, оскільки питання носить організаційний характер та потребує державного регулювання.

Прийняття законопроекту буде мати позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Законопроект відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити чітку та прозору систему здійснення державного регулювання у сфері використання когенераційних установок шляхом проведення Держенергоефективності кваліфікації когенераційних установок та ідентифікації палива як альтернативного; сприятиме розвитку та збалансованому використанню когенераційних установок, ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів під час комбінованого виробництва електричної та теплової енергії; оптимізації структури енергетичного балансу держави, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема, природного газу, та заміщення їх іншими видами енергоресурсів, зокрема, альтернативними видами палива.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. Шеремета

Опрос