Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "О профессионально-техническом образовании" (относительно дополнительных гарантий социальной защиты учащихся, слушателей и выпускников профессионально-технического учебного заведения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.10.2014 № 5176
Дата рассмотрения: 17.10.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про професійно-технічну освіту" (щодо додаткових гарантій соціального захисту учнів, слухачів та випускників професійно-технічного навчального закладу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конкурентоздатність кожної країни все більше залежить від якості підготовки фахівців. Тому зростає роль професійної освіти як найважливішого чинника розвитку економіки, трудових ресурсів та якості робочої сили.

Проголошена в нашій країні інноваційна модель розвитку потребує насамперед висококваліфікованої робочої сили, професійно-мобільних, конкурентоспроможних працівників. Виконання цього завдання дасть Україні змогу долучитися до сучасних інтеграційних процесів, характерних для глобалізованого світу.

З цією ціллю в Україні затверджено Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки. Її мета - створити ефективну та гнучку систему підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці.

За даними Державної служби статистики, у 2010/2011 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах навчалось близько 550 студентів. У той же час в навчальних закладах профтехосвіти цей показник складав усього 95 учнів. При тому що сфера виробництва відчуває дефіцит саме кваліфікованих робітників.

Сьогодні професійно-технічна освіта зорієнтована на навчання молоді, здобуття нею первинної професійної підготовки, яка має стати базою для дальшого удосконалення професійних навичок безпосередньо на виробництві.

Заклади ПТО взяли на себе левову частку роботи щодо піклування про дітей соціально незахищених категорій; навчання, виховання та реабілітації дітей з обмеженими можливостями, які найчастіше мають шанс стати повноцінними членами соціуму лише завдяки здобуттю робітничої професії.

Професійно-технічне навчання має на меті підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб, які працюють на конкретному робочому місці.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є створення умов для підвищення ролі та престижу робітничих професій внаслідок підвищення якості професійно-технічної освіти і встановлення гарантій для здобувачів професійно-технічної освіти.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Даний законопроект передбачає надання гарантій соціального захисту учням, слухачам та випускникам професійно-технічних навчальних закладів, шляхом доповнення Закону України "Про професійно-технічну освіту" новою статтею 381, у якій визначається що:

"Стипендія учня щорічно збільшується у відсотках від мінімальної заробітної плати і на останньому році навчання становить не менше 50 відсотків середньої заробітної плати працівників відповідної категорії на виробництві.

Оплата праці під час проходження виробничої практики становить не менше 70 відсотків заробітної плати, встановленої на підприємстві для працівників відповідної професії, спеціальності, посади.

При вступі до вищих навчальних закладів на профільну спеціальність кращі випускники за поданням професійно-технічних навчальних закладів мають право брати участь у конкурсі лише за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі."

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу в даній сфері складають Конституція України, Закон України "Про професійно-технічну освіту" (10 лютого 1998 р.).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів, оскільки здійснюється за рахунок видатків, передбачених на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття та реалізація Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про професійно-технічну освіту" (щодо додаткових гарантій соціального захисту учнів, слухачів та випускників професійно-технічного навчального закладу)" створить сприятливі умови для підвищення впливу держави на підготовку робітничих кадрів у системі професійно-технічної освіти, встановить гарантії соціального захисту учням, слухачам та випускникам професійно-технічних навчальних закладі.

 

Народний депутат України

В. А. Тимошенко (посвідчення. N 419)

Опрос