Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно избежания коррупции работниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.10.2014 № 5165
Дата рассмотрения: 14.10.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уникнення корупції працівниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Протягом 2013 - 2014 років банківська система зіткнулася із значними складнощами, пов'язаними, зокрема, із зниженням реального ВВП, падінням промислового виробництва, незбалансованістю державних фінансів, падінням доходів населення. На низькому рівні також залишається як попит на кредити, так і рентабельність банківського бізнесу. Як наслідок, багато банків на сьогодні потребують залучення додаткових ресурсів, а окремі з них визнані неплатоспроможними та знаходяться в стадії ліквідації. Така ситуація призвела до збільшення фінансового навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, значних витрат його коштів, що зумовлює необхідність термінового пошуку додаткових фінансових ресурсів для формування коштів Фонду.

При цьому, слід враховувати, що діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є невід'ємною складовою функціонування банківської системи і полягає не лише у виплаті гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами, а й у підвищенні довіри вкладників до банків та забезпеченні стабільності банківської системи шляхом виведення з ринку неплатоспроможних банків.

З метою наділення Фонду додатковими можливостями для отримання необхідних фінансових ресурсів, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" йому було надано право видачі фінансових векселів. Згідно з положеннями цього Закону на фінансовий вексель Фонду поширюються вимоги, встановлені для фінансового банківського векселя, а саме щодо форми видачі таких векселів - документарна як електронний документ. Проте, на сьогодні видача фінансових векселів в документарній формі як електронного документу є неможливою, оскільки по-перше, не внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України (що пов'язано з опрацюванням на державному рівні питання доцільності продовження роботи над запровадженням фінансових векселів), по-друге, система електронного обігу таких векселів на сьогодні не функціонує. Таким чином, фактична реалізація Фондом законодавчо визначених можливостей, а саме, видача фінансових векселів, потребує додаткового часу та відповідних фінансових ресурсів, необхідних для започаткування роботи системи електронного обігу.

В той же час, у ситуації, що склалася на сьогодні у банківській системі Фонд потребує негайного залучення додаткових коштів для здійснення законодавчо закріплених повноважень.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект підготовлено з метою оптимізації механізму залучення Фондом коштів для забезпечення виконання його основного завдання - забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку, а також своєчасної виплати гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами.

Крім того, пропонується усунути підстави для можливої корупції членів адміністративної ради Фонду та його працівників, а також зміни спрямовані на збільшення відповідальності банків перед вкладниками та відповідають тенденціям банківського ринку.

Запропоновані зміни спрямовані на солідарну відповідальність як банків, так і вкладників.

2. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Пропонується усунути підстави для можливої корупції членів адміністративної ради Фонду та його працівників, а також зміни спрямовані на збільшення відповідальності банків перед вкладниками та відповідають тенденціям банківського ринку.

Пропонується збільшити розмір початкового збору банків до Фонду гарантування з 1 до 2,5 відсотків, а також змусити платити початковий збір при реорганізації банку.

Виключенням з системи права фінансових банківських векселів усуваються наявні протиріччя з нормами п. 4 статті 1, частини другої ст. 2, ст. 7 - 9, ст. 12, частини другої ст. 13, ст. 20 - 21, частини другої ст. 22, ст. 23, ст. 26, ст. 28, ст. 31, частини 3 ст. 32, ст. 33, частини другої ст. 34, ст. 38, ст. 55, ст. 59, ст. 70, Розділу II та Додатка N 2 до Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, ратифікованого Верховною Радою України.

Згідно із статтею 92 Закону України "Про нотаріат" вчинення протесту за векселями про неоплату, неакцепт або недатування акцепту провадиться нотаріусами. Але, векселі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб мають особливу фінансову природу взаємовідносин з Урядом, отже не можуть бути опротестовані у загальному порядку рядовим нотаріусом. Пропонується відсилочна норма.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічний та інші наслідки прийняття акта

Запровадження норм законопроекту сприятиме забезпеченню належного виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в умовах підвищених фінансових ризиків.

 

Народний депутат України

С. А. Терьохін

Опрос