Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с бытовыми отходами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.10.2014 № 5129
Дата рассмотрения: 03.10.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яким передбачено внесення змін до деяких законів України, а саме: Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", "Про здійснення державних закупівель", "Про державно-приватне партнерство", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та "Про природні монополії".

У зв'язку з прийняттям законів України від 02.10.2012 N 5400-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг" та від 02.10.2012 N 5402-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилання відповідальності у сфері поводження з відходами" послуги з вивезення побутових відходів розмежовані на послугу з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання та перевезення), послугу з перероблення побутових відходів та послугу з їх захоронення.

Згідно із частиною другою статті 351 Закону України "Про відходи" власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Разом з тим виходячи із встановленого статтею 13 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" розподілу житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення послуги з перероблення та захоронення побутових відходів не належать до житлово-комунальних послуг.

Таким чином, виникла неврегульованість на законодавчому рівні положень щодо оплати послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, що призведе до зупинення надання цих послуг і матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище. Це викликало необхідність внесення змін до законів України "Про відходи", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" щодо їх вдосконалення у частині уточнення термінів та положень зазначених законів, усунення їх суперечностей.

Водночас у зв'язку з прийняттям Закону України від 02.10.2012 N 5400-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг" та покладання додаткових функцій із здійснення державного регулювання у сфері перероблення та захоронення побутових відходів на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, виникла нерегульованість щодо встановлення тарифів у сфері перероблення та захоронення побутових відходів. Неможливість встановити тарифи на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів призвела до нестабільності у сфері поводження з побутовими відходами і до припинення роботи заводу з переробки побутових відходів потужністю 120 тисяч тонн за рік у місті Рівному.

Це зумовило внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо виключення з переліку сфери діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків переробку та захоронення побутових відходів.

Крім того, з метою запровадження ефективного механізму державного регулювання на основі забезпечення збалансованості інтересів суб'єктів ринку та інтересів споживачів щодо надання їм послуг належної якості за обґрунтованими цінами вносяться зміни до законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про житлово-комунальні послуги" та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення спроможностей територіальних громад стосовно надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами.

Разом з тим Законом України від 21.01.2010 N 1825-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами" запроваджено обов'язок фізичних і юридичних осіб укласти договір на надання послуг із вивезення побутових відходів та впроваджувати роздільне збирання побутових відходів.

Однак на сьогодні значна кількість фізичних осіб, населення сільської місцевості та приватного сектору не укладають договорів на послуги з поводження з побутовими відходами. Тому пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 828, якою передбачити відповідальність за не укладання договорів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Міністерство проаналізувало досвід населених пунктів, в яких послуги з вивезення побутових відходів виключені із складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території як окрема комунальна послуга, та провело моніторинг стану розрахунків за ці послуги.

Такий перехід здійснив 361 населений пункт. У середньому після виключення послуги з вивезення побутових відходів із послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території рівень оплати послуги з вивезення побутових відходів у деяких населених пунктах збільшився до 100 % і становить у середньому по країні 88 %.

З метою належного надання послуг з вивезення побутових відходів та прозорої оплати цих послуг законопроектом у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" передбачено виключення послуги з вивезення побутових відходів із складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Крім того, відповідно до статті 351 Закону України "Про відходи" збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1173.

Подвійна процедура (додатково здійснення процедури торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель") призводить до додаткових фінансових витрат та потребує багато часу, що ускладнює надання послуг з вивезення побутових відходів. Тому виникла необхідність вдосконалення процедури закупівель послуг з вивезення побутових відходів шляхом виведення цих послуг із сфери застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" зумовлено необхідністю його вдосконалення у частині уточнення сфери, до якої застосовується державно-приватне партнерство.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект підготовлено з метою комплексного врегулювання питання поводження з побутовими відходами, удосконалення механізмів державного регулювання у сфері поводження з побутовими відходами, підвищення ефективності дії законів України у сфері поводження з побутовими відходами, усунення виявлених недосконалостей правового регулювання у цій сфері.

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити надання послуг з вивезення побутових відходів відповідної якості, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами із урахуванням сучасних вимог, одержання вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля та привабливості ринку у сфері поводження з побутовими відходами для суб'єктів господарювання.

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері діють такі нормативно-правові акти: закони України "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про здійснення державних закупівель", "Про державно-приватне партнерство", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг". При цьому постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів", від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів", від 16.11.2011 N 1173 "Питання надання послуг з вивезення побутових відходів" потребують внесення змін для реалізації проекту акта.

Проект акта стосується прав громадян у сфері поводження з відходами.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Мінфіном, Антимонопольним комітетом, МОЗ, Держпідприємництвом.

Погоджено із зауваженнями, які враховано частково, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Держінвестпроектом.

Отримано висновок Міністерства юстиції України від 26.06.2014 із зауваженнями, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не передбачає правил або процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

З метою оприлюднення проект Закону України розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: http://www.minregion.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Зазначений законопроект погоджено без зауважень Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, Всеукраїнською асоціацією обласних і районних рад.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект закону є регуляторним актом.

Проект акта розроблено з метою підвищення ефективності дії законів України у сфері поводження з побутовими відходами, усунення виявлених недосконалостей правового регулювання у цій сфері.

Реалізація положень цього акта дозволить не лише удосконалити порядок поводження з побутовими відходами, а й забезпечити екологічну та санітарну безпеку, підвищити привабливість ринку у сфері поводження з відходами для суб'єктів господарювання.

Метою державного регулювання є створення єдиних підходів до надання послуг з вивезення побутових відходів відповідної якості, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами із урахуванням сучасних вимог, одержання вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, поліпшення екологічного стану довкілля та привабливості ринку у сфері поводження з побутовими відходами для суб'єктів господарювання.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигід та витрат у простій формі та наведені у таблиці.

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

1. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства
2. Удосконалення нормативно-правової бази
3. Створення умов для запобігання шкідливому впливу на довкілля і здоров'я людини

Суб'єкти господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов'язані з дотримання цих вимог

1. Створення умов для підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання
2. Удосконалення системи надання послуг з вивезення побутових відходів
3. Збалансування інтересів між суб'єктами господарювання, що здійснюють вивезення побутових відходів, іншими суб'єктами господарювання, що діють у цій сфері та населенням

Споживачі

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов'язаної із виконанням вимог регуляторного акта

1. Поліпшення ситуації щодо збереження навколишнього середовища
2. Підвищення якості послуг
3. Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров'ю

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить вирішити значну кількість актуальних питань у сфері поводження з побутовими відходами. Його прийняття дозволить підвищити рівень якості надання послуг з вивезення побутових відходів, вдосконалити порядок надання цих послуг, сприятиме впровадженню сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами і ефективній роботі підприємств, що надають такі послуги.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

В. Б. Гройсман

Опрос