Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предупреждении коррупции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.10.2014 № 5113-1
Дата рассмотрения: 06.10.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про запобігання корупції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Згідно з рейтингом Transparency International, проведеним у 2012, Україна посідає за індексом сприйняття корупції 144 місце разом з Бангладешом, Камеруном, ЦАР, Республікою Конго та Сирією.

Проект Закону України "Про запобігання корупції" спрямований на підвищення ефективності боротьби з корупцією в Україні.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є комплексне реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.

Так, основними складовими превентивної антикорупційної системи згідно із проектом Закону пропонується визначити:

наявність спеціалізованого органу з питань запобігання корупції органу (Національна комісія з питань запобігання корупції);

правила формування та реалізації антикорупційної політики;

антикорупційні обмеження (щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб, після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування);

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (види конфлікту інтересів, шляхи врегулювання);

спеціальні антикорупційні інструменти (антикорупційна експертиза, спеціальна антикорупційна перевірка, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, вимоги щодо прозорості та доступу до інформації);

захист викривачів (захист осіб, які повідомляють про факти корупції від незаконного звільнення, переведення, зміни істотних умов трудового договору);

відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення (кримінальна за безпосередньою корупцію (зловживання повноваженнями, незаконне збагачення тощо), адміністративна (за пов'язані із корупцією правопорушення (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, щодо одержання дарунка (пожертви), вимог фінансового контролю тощо), дисциплінарна та цивільно-правова (за обидва види порушень);

усунення наслідків корупційних правопорушень (скасування актів, визнання нікчемними правочинів, відшкодування збитків у судовому порядку);

міжнародне співробітництво.

Зокрема, передбачено створення спеціалізованого превентивного антикорупційного центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - Національної комісії з питань запобігання корупції, на яку покладатимуться функції із:

забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики із залученням громадськості;

здійснення аналізу та дослідження ситуації з корупцією;

розроблення, моніторингу та координації виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації;

моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства щодо професійної етики та конфлікту інтересів;

координації і методичної допомоги у виявленні та усуненні органами корупційних ризиків;

здійснення фінансового контролю (перевірка декларацій, моніторинг способу життя);

затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

співпраці з викривачами, вжиття заходів щодо їх правового захисту;

роз'яснення, методичної та консультативної допомоги щодо застосування антикорупційного законодавства;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері антикорупційної політики.

При цьому Національна комісія наділятиметься правом одержувати від органів необхідну інформацію; вносити обов'язкові до виконання приписи (щодо усунення порушень виконання антикорупцційного законодавства); звертатися до правоохоронних органів з обов'язковими для розгляду висновками щодо виявлених ознак правопорушень; звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, визнання нікчемними правочинів, виданих (прийнятих, укладених) внаслідок порушення антикорупційного законодавства); мати доступ до баз даних органів (для здійснення фінансового контролю, зокрема, для перевірки декларацій).

Такий підхід дозволить забезпечити виконання рекомендації I Групи держав проти корупції (GRECO), наданої за результатами Спільних Першого та Другого раундів оцінювання, а також відповідних рекомендацій експертів Європейської Комісії в рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стане інструментом імплементації в національне законодавство положень статті 6 Конвенції ООН проти корупції щодо забезпечення створення та функціонування органу з питань антикорупційної політики.

Комісія складатиметься з п'яти членів, які призначатимуться Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і за результатами прозорого та об'єктивного конкурсу із залученням громадськості. Організація роботи Комісії забезпечуватиметься її апаратом.

З метою забезпечення незалежності Національній комісії гарантуватиметься належне фінансування із зазначенням його обсягів окремим рядком в Державному бюджеті України. Крім того, з цією є метою пропонується забезпечити належні умови оплати праці членів та службовців апарату Комісії, встановивши розмір посадового окладу члена Комісії на рівні окладу судді Верховного Суду України, а окладів службовців апарату Комісії на рівні окладів відповідних категорій службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Важливою складовою проекту Закону є правила щодо системи об'єктивного фінансового контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у: поданні декларацій в електронній формі; комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом; оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації; проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам; встановленні обов'язку службовців повідомляти антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках.

Проект Закону містить положення щодо забезпечення захисту викривачів, які повідомляють про факти корупції, в тому числі заборону застосування до них негативних заходів впливу (незаконне звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв'язку із здійсненим повідомленням, а також залучення Національної комісії з питань запобігання корупції як третьої особи у справах щодо оскарження негативних наслідків, застосованих керівником або роботодавцем до інформатора. При цьому передбачено обов'язок органів влади забезпечити наявність каналів зв'язку для здійснення відповідного повідомлення.

Серед запропонованих проектом Закону превентивних антикорупційних інструментів також проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів; спеціальна перевірка щодо претендентів на зайняття вищих посад в публічному секторі; функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, який включатиме інформацію як щодо притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення фізичних осіб, так і щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку із вчиненням в їх інтересах корупційних правопорушень.

Проектом Закону пропонується визначити види відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення - кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову. Поряд з цим пропонується встановити адміністративні стягнення у виді позбавлення права займати певні посади за окремі адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Проект також містить положення щодо запобігання корупції в юридичних особах. Зокрема, передбачене обов'язкове визначення антикорупційних програм та уповноважених осіб з їх виконання в юридичних особах, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків, або які є учасниками процедур державних закупівель.

Також передбачено правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, а саме скасування виданих внаслідок порушення антикорупційного закону актів, визнання нікчемними відповідних правочинів, відшкодування завданих корупційними правопорушеннями збитків.

Крім того пропонується закріпити засади здійснення міжнародного співробітництва в антикорупційній сфері.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року N 251-V);

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року N 252-V);

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року N 2476-IV);

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Проект Закону відповідає Конституції України, узгоджується з іншими актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження передбачених проектом Закону механізмів є умовами надання Україні допомоги в рамках Угоди про фінансування контракту на проведення заходів з державної розбудови між Урядом України та Європейською Комісією, а відтак реалізація запропонованих проектом Закону механізмів має здійснюватися за рахунок зазначеної допомоги.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, місцевого та регіонального розвитку.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить створення нової ефективної системи запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції в державі, а відтак - розвитку економіки та підвищенню добробуту громадян.

 

Народний депутат України

М. М. Рудьковський (посвідчення N 431)

Опрос