Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О восстановлении платежеспособности или ликвидации кредитных союзов Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.09.2014 № 5107
Дата рассмотрения: 24.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про відновлення платоспроможності або ліквідацію кредитних спілок України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про відновлення платоспроможності або ліквідацію кредитних спілок" розроблено з метою удосконалення нормативно - правової бази у сфері регулювання діяльності кредитних спілок, а також забезпечення належного нагляду за фінансовими установами та недопущення втрати громадянами своїх заощаджень.

Недосконалість законодавства України у сфері діяльності кредитних спілок призвела до негативних наслідків в діяльності кредитних спілок України, а також втрати доступності до своїх заощаджень вкладниками кредитних спілок.

За період з грудня 2008 по грудень 2011 року активи більше 200 кредитних спілок знизились з 6 млрд. гривень до 2,5 млрд.

В умовах пікового відтоку заощаджень з депозитних та інших рахунків членів кредитної спілки необхідно вживати комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації. До таких заходів як правило відносяться - надання рефінансування за рахунок механізмів підтримки ліквідності, пом'якшення фінансових нормативів, ліцензійних умов та інших обов'язкових вимог, зменшення оподаткування, скасування штрафів за порушення фінансових нормативів тощо.

2. Мета та завдання прийняття нормативно-правового акта

Головною метою законопроекту є визначення та здійснення заходів щодо реабілітації кредитних спілок, які у період 2010 - 2013 років, опинились на грані банкрутства, та процес ліквідації кредитних спілок платоспроможність яких не видається можливим.

Так, основними завданнями законопроекту є:

1. Створення постійно діючого механізму підтримки та запобігання банкрутствам кредитних спілок, та визначення суб'єкта управління цими процесами.

2. Створення механізму для реалізації функції управління процесом ліквідації кредитної спілки.

Діючий на даний момент державний регулятор Нацкомфінпослуг (до 2011 року - Держфінпослуг), як державний регулятор, не забезпечив належного виконання цієї функції. Законопроектом пропонується створення окремого органу державного управління з метою організації процесу ліквідації-відновлення платоспроможності кредитної спілки у період часу з моменту настання недоступності вкладів для членів спілки, і до моменту остаточного розрахунку спілки із своїми членами, або відновлення платоспроможності (повернення до нормального режиму роботи).

3. Усунення протиріч між законодавством про кредитні спілки та законодавством про захист прав споживачів.

Для організації ефективного самоуправління та самоконтролю у кредитній спілці важлива участь всіх членів спілки-співвласників у цих процесах, здійснення постійного та ретельного громадського контролю. Такий підхід дозволяє зняти надлишкове регуляторне навантаження та надмірне втручання держави у процес управління суб'єктами господарювання. Такий підхід використовується у розвинених країнах і довів свою ефективність. Члени кредитних спілок мають для реалізації такого підходу всі права згідно чинного законодавства України, проте реалізація цих прав на сьогодні як раз і гальмується надмірним втручанням органу державного регулювання.

Реалізація механізму рефінансування кредитних спілок, створення постійного діючого механізму захисту кредитних спілок від ризику неадекватної ліквідності в рамках відновлення платоспроможності спілки, створення уповноваженого органу який відповідно до наданих повноважень буде здійснювати регулювання процесу ліквідації та реорганізації кредитних спілок надасть можливість забезпечити розвиток у сфері діяльності кредитних спілок, а також належний рівень захисту прав членів кредитних спілок, що ліквідуються.

3. Загальна характеристика та основні положення нормативно-правового акта

Законопроектом встановлюються правові та організаційні засади подолання негативних наслідків в діяльності кредитних спілок України, що призвели до втрати доступності до своїх заощаджень вкладниками кредитних спілок.

Законопроектом передбачається визначення поняття шкоди, заподіяної кредитним спілкам України діями або бездіяльністю державних органів у період та після фінансової кризи 2009 - 2010 років, її види, суб'єкти, що таку шкоду заподіяли, порядок її обчислення та визнання кредитної спілки такою, що постраждала потребує відновлення платоспроможності або ліквідації.

Для ефективної реалізації запропонованих законопроектом механізмів передбачено створення Уповноваженого органу, який реалізовуючи свої повноваження здійснюватиме управління процесами ліквідації або відновлення платоспроможності кредитних спілок.

Крім того, законопроектом визначено основні етапи процедури ліквідації (відновлення цивільної дієздатності, операційної спроможності, повної платоспроможності) кредитної спілки та повноваження суб'єктів цього процесу, визначено суб'єктів прийняття рішення про ліквідацію, її часові рамки та поняття компенсаційних виплат.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

У період з січня 2009 до грудня 2011 років з державного реєстру фінансових установ було виключено дані про більше, ніж 200 кредитних спілок. Низка кредитних спілок із низькою платоспроможністю на сьогодні до реєстру внесено, але виконання ними своїх зобов'язань перед вкладниками суттєво обмежено. За цей період часу активи кредитних спілок, дані про які доступні у відкритих джерелах, зменшились із близько 6 мільярдів гривень до 2,5 мільярда гривень.

Реалізація положень цього проекту Закону потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету України в частині обсягу компенсаційних виплат, а також коштів рефінансування, які кредитними спілками буде повернено до бюджету.

За приблизними оцінками з 3,5 мільярдів гривень, що полишили систему кредитної кооперації, до 2 мільярдів спілками було вчасно, або із затримкою, виплачено вкладникам. Суму прямих втрат членів кредитних спілок, зумовлених недоступністю для них вкладів у кредитних спілках, та відсутністю механізму компенсації цих втрат, можна оцінити у 1,5 мільярдів гривень. Кількість постраждалих вкладників різні джерела оцінюють у більш як 100000 осіб.

За умови прийняття законопроекту, очікується, що негативні очікування вкладників протягом першого є року суттєво зміняться, і принаймні половина їх відмовиться від своїх вимог та залишить свої заощадження на умовах нових договорів. Таким чином можна очікувати що витрати на рефінансування не перевищать 2,5 мільярдів гривень протягом найближчих 2 років, і при цьому ці витрати повернуться протягом найближчих п'яти років.

Суму незворотних витрат бюджету на компенсацію втрат вкладникам ліквідованих спілок можна оцінити на рівні до 750 мільйонів гривень через 3 роки після набрання чинності цим законом.

Окрім цього, реалізація завдань цього проекту, вимагатиме витрат на адміністрування роботи Уповноваженого органу по аналізу операційного та фінансового стану кредитних спілок, підготовці планів відновлення платоспроможності, організацію відповідних робочих місць та придбання обладнання, розробку спеціалізованого програмного забезпечення тощо. Обладнання одного робочого місця для забезпечення потреб Уповноваженого органу оцінюється від 4000 до 9 тис. грн., а кількість таких робочих місць - 6.

Оцінку витрат на утримання додаткового персоналу представлено у Додатку N 1 до цієї пояснювальної записки.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки".

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить вдосконалити чинне законодавство у сфері регулювання діяльності кредитних спілок України, та відновити довіру населення шляхом комплексного регулювання відповідних відносин у спеціальному законі, що має забезпечити розвиток цивілізованих ринкових відносин у цій сфері, а також належний рівень захисту прав членів кредитних спілок, що ліквідуються, або потребують тимчасової підтримки.

В результаті прийняття цього законопроекту протягом трьох років буде відновлено життєдіяльність не менш, ніж 100 кредитних спілок, створено більше 2000 робочих місць у всіх регіонах України. На кредитування суб'єктів малого підприємництва та інших пріоритетних галузей господарства, споживання продукції національного виробництва буде спрямовано більше 1,5 мільярда гривень, при цьому буде забезпечено вирішення проблеми недоступності таких кредитів, зумовлених занадто високими процентними ставками. Прийняття законопроекту надасть можливість створити постійно діючий механізм підтримки ліквідності кредитних спілок та розвиток фінансових осередків громадянського суспільства в регіонах.

 

Народні депутати України:

Кужель О. В.

Баландін С. В.

Гінка Я. Я.

Кириленко П. В.

Коваль О. І.

Кучерук М. Г.

Лук'янов В. В.

Мошак С. М.

Фурман О. Ю.

Шаповалов Ю. А.

Шаров І. Ф.

Опрос