Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" относительно защиты граждан Украины во время вооруженного конфликта

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.09.2014 № 5104
Дата рассмотрения: 23.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" щодо захисту громадян України під час збройного конфлікту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Тимчасова зміна політичного адміністративно-територіального устрою України, тривале збройне протистояння на сході країни призвели до масового переміщення громадян України за межі території свого постійного проживання.

За оцінками Управління верховного комісара ООН у справах біженців, кількість людей, які залишили свої будинки за час збройних сутичок з терористами на сході України, становить 230 тисяч людей. Інші джерела свідчать про ще більшу кількість постраждалих.

На жаль, українська влада виявилась не підготовленою до цієї гуманітарної катастрофи ні в організаційній, ні в законодавчій площині.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Основними цілями законопроекту є врегулювання питання статусу внутрішньо переміщених осіб, шляхом розповсюдження на них статусу особи, які потребують тимчасового захисту.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". Зміни до зазначеного Закону дозволять громадянам України, які потерпають від збройного конфлікту в Україні, отримати статус осіб, які потребують тимчасового захисту. Статус особи, яка потребує тимчасового захисту дозволить громадянам України користуватись цілою низкою пільг, гарантій та прав:

безпечні умови життя і здоров'я;

безоплатне проживання у пунктах тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Вимоги до місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та порядок утримання таких місць визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

сприяння у переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи;

пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, крім обмежень, встановлених законом;

забезпечення у разі необхідності достатнім харчуванням, одягом з урахуванням спеціальних потреб дітей, у тому числі новонароджених, осіб із захворюваннями, осіб похилого віку, в обсязі та розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України;

надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я; забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

отримання грошової допомоги, якщо у такої особи немає інших доходів, в розмірі та з періодичністю, що визначається Кабінетом Міністрів України;

одержання у місці тимчасового проживання будь-яких інших встановлених законодавством видів допомоги, а також пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України;

працевлаштування (на постійній чи тимчасовій основі), навчання, медичну допомогу в порядку, встановленому законодавством України;

провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;

володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

на збереження місця у вищому навчальному закладі, тимчасове надання місця за спеціальністю у іншому навчальному закладі із збереженням державної стипендії;

свободу світогляду і віросповідання;

направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів;

оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

безоплатну правову допомогу в установленому порядку;

отримання соціальних чи адміністративних послуг за місцем тимчасового проживання;

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем тимчасового проживання;

отримання інформації про свої права та обов'язки;

сприяння у поверненні на попереднє місце проживання.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у даній сфері регулюються Конституцією України, Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Законопроект не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття проекту Закону

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить врегулювати питання статусу осіб, вимушених залишити місця свого постійного проживання у результаті загрози життю і здоров'ю, спричиненої масовими проявами насильства на Сході України.

 

Народні депутати України:

П. М. Симоненко (реєстр. N 169)

А. І. Мартинюк (реєстр. N 176)

П. С. Цибенко (реєстр. N 170)

С. В. Баландін (реєстр. N 188)

Опрос